Ба́денська шко́ла (Фрайбурзька школа) — ідеалістичний напрям в німецькій буржуазній філософії кінця 19 і поч. 20 століття, одна з шкіл неокантіанства.

Головні представники — Ріккерт і Віндельбанд.

Розглядаючи суспільні явища з позицій суб'єктивного ідеалізму, представники Баденської школи «доводили» відсутність закономірностей у розвитку суспільства і неможливість передбачити хід історич. подій. При цьому вони виходили з протиставлення наук про природу, як узагальнюючих і законовстановлюючих, наукам про суспільство, які нібито вивчають тільки індивідуальні факти, не можуть мати загальних законів і лише описують ці факти. Ідеалістичні концепції Баденської школи використовуються ворогами марксизму для заперечення об'єктивної необхідності переходу від капіталізму до соціалізму.

Література Редагувати

Посилання Редагувати