Акты юридического быта

Акты юридического быта (повна назва — Акты относящиеся до юридического быта Древней России, прийнята абревіатура — АЮБ) — зібрання приватних правових актів ХІІІ—XVIII століть видане у 1857—1884 роках Археографічною комісією за редакцією Н. В. Калачова у Санкт-Петербурзі. Іноді їх називають «Актами Калачова».

І том охоплює 1253—1698 роки, ІІ том XV століття—1700 роки та ІІІ том XV століття—1717 роки. В АЮБ опубліковані жалувані, духовні, мирові, обмінні, данинні, купчі грамоти, дозорні, межеві, віддільні, відказні, переписні книги, боргові, служилі, закладні кабали та інші документи які дають багатий матеріал економічних та соціальних стосунків у суспільстві Росії тих часів. Приботково-витратні, митні книги, поручні, митні, обмінні грамоти, виписки з записних лавочних, чиншових книг, відписки про збір податків, підрядні на міські справи тощо містять відомості про положення міського населення, фінанси й торгівлю. В АЮБ опубліковані містницькі челобитні 1569—1584 років, відписки про боротьбу з поляками у 1611—1612 роках, розписи доходів, списки воєвод, приказних людей, стрільців, засланців XVII століття, різні укази 1620—1686 років, документи у справах думного дяка Ф. Л. Шакловитого 1689 та стольника А. Н. Безовбразова 1690 років та інші. В АЮБ включено ряд документів з історії монастирського землеволодіння, церковного управління й суду. Недоліками АЮБ є об’єднання в них різнорідних джерел під назвою «актів», відсутність чітких принципів систематизації документів. До АЮБ є іменний та географічний вказівник виданий 1901 року у Санкт-Петербурзі.

ДжерелаРедагувати

  • Акты юридического быта // Советская историческая энциклопедия / Гл. ред. Е. М. Жуков; Ред. кол.: Е. А. Болтин, В. П. Волгин, Е. А. Волина (отв. секр.), Б. Г. Гафуров, А. А. Губер, Я. Я. 3утис, А. Р. Иоаннисян, М. И. Кузнецов, П. А. Лавров, И. И. Минц, Г. Д. Обичкин, С. Н. Покровский, И. И. Потехин, А. Л. Сидоров, В. В. Струве, М. Н. Тихомиров, В. М. Хвостов. — Москва : Государственное научное издательство «Советская энциклопедия», 1961. — Т. 1: ААЛТОНЕН-АЯНЬІ. — С. 320. (рос.)