Авторський коментар — тлумачення автором певних слів, фрагментів чи сюжетних ліній свого твору у вигляді приміток та пояснень.

Наприклад, Юрій Клен коментував деякі поезії своєї збірки «Каравели» (Прага, 1943), розкриваючи історію їх написання («Кортес», «Вікінги», «Сковорода»), зіставляючи редакції («Жанна Д'Арк») тощо

Джерело ред.