Автогеморея (від авто - ..., грец. haima - кров і rheo - течу), гематорея, геморея, здатність деяких комах виділяти особливі відлякуючі рідини з метою захисту від ворогів (мурахи, сонечка та ін.).

ЛітератураРедагувати

  • Біологічний словник / За ред. К.М. Ситника, О.П. Топачевського. – 2-ге вид. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1986. – 679 с.
  • Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. – Кишинев: Молд. сов. энцикл., 1989. – 408 с.
  • Зверев А. Т. Основные законы экологии. — М.,: Издат. дом Паганель, 2009. — 171 с.
  • Кондратюк Е.М., Хархота Г.І. Словник-довідник з екології. – К.: Урожай, 1987. – 147 с.