Абсолютна жорсткість

Абсолютна жорсткість (рос. абсолютная жесткость, англ. absolute hardness) — у квантовій хімії — міра опору хімічної системи зміні кількості електронів у ній.

Визначається (η) за рівнянням:

η ≅ (1/2)(I — A),

де I та A відповідно потенціал йонізації та спорідненість до електрона. За теорією молекулярних орбіталей це рівняння записується так:

η = (ELUMO — EHOMO)/2,

де ELUMO та EHOMO — енергії найнижчої вільної та найвищої зайнятої молекулярної орбіталі, відповідно.

ЛітератураРедагувати