Відкрити головне меню

Інвестиційний договір

Інвестиці́йний догові́р — основний правовий документ, що регулює взаємовідносини між суб'єктами інвестиційної діяльності. Він є правовою формою взаємовідносин між інвестором та іншими учасниками інвестиційної діяльності. Договір має відповідати сутності інвестування, тобто закріплювати факт вкладання коштів або інших матеріальних чи інтелектуальних цінностей в об'єкт інвестування; визначати мету та основні права та обов'язки сторін.

Предмет інвестиційного договоруРедагувати

Предметом інвестиційного договору є інвестиція у будь-якій незабороненій законодавством України формі. Це можуть бути передбачені законодавством форми інвестицій та інвестиційної діяльності:

  • інноваційна діяльність
  • капітальні вкладення в основні фонди
  • корпоративна форма
  • лізинг
  • придбання незабороненого законами України рухомого та нерухомого майна
  • створення підприємств, що повністю належать інвестору, чи придбання останнім у власність діючого підприємства повністю
  • придбання майнових прав

Предметом інвестиційного договору також можуть бути дії, послуги тощо, які надаються учасниками інвестиціної діяльності та спрямовані на забезпечення інвестування.

ПосиланняРедагувати