Лікар-імунолог

лікар(ка), що спеціалізується в імунології

Лікар-імунолог — це лікар, який займається вивченням стану імунітету пацієнта, пропонує ряд комплексних заходів щодо його зміцнення, шукає способи лікування «вогнища» патологічних станів.

Завдання та обов'язки

ред.
 • Надає спеціалізовану медичну допомогу хворим з імунозалежною патологією, в тому числі швидку та невідкладну.
 • Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації, організовує і проводить диспансеризацію, відповідно до встановленого переліку нозологічних форм.
 • Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.
 • Здійснює експертизу непрацездатності, бере участь у роботі лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій.
 • Працює в тісному контакті з лікарями інших спеціальностей, організовує і проводить консультації хворих.
 • Бере участь у проведенні протиепідемічних заходів при появі осередку інфекції.
 • Керує роботою середнього медичного персоналу. Дотримується принципів медичної деонтології. Планує роботу і проводить аналіз її результатів. Веде лікарську документацію. Бере активну участь у поширенні медичних знань серед населення з профілактики імунозалежних захворювань. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

Необхідні знання

ред.
 • чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
 • основи права в медицині;
 • організацію імунологічної та алергологічної допомоги;
 • права, обов'язки та відповідальність лікаря-імунолога;
 • показники діяльності імунологічної служби, швидкої і невідкладної допомоги хворим з імунологічною патологією;
 • основи імуногенетики, інфекційної імунології, імуноонкології, нейроімунології, імуноендокринології, трансплантаційної імунології, імунобіотехнології, імуногематології, клінічної імунології та алергології;
 • структуру і функції органів кровотворення, імунної системи, будову і функції окремих імунокомпетентних органів;
 • антигени, їх властивості, різновиди; антитіла, класи і субкласи, їх значення в імунних процесах;
 • вікові особливості функціонування імунної системи;
 • етіологію, патогенез, клініку імунозалежних хвороб, у тому числі синдрому набутого імунодефіциту (СНІД);
 • сучасну класифікацію, епідеміологію імунозалежних хвороб;
 • дію на імунну систему несприятливих екологічних факторів, побічну дію лікувальних засобів;
 • методи оцінки імунної системи за тестами І та II рівня;
 • сучасні методи профілактики, специфічної і диференційної діагностики, імунотерапії, імуномодуляції, нетрадиційної терапії, реабілітації та диспансеризації при імунозалежних захворюваннях;
 • методи діагностики і лікування, прогноз і запобігання імунним конфліктам при пересадках органів і тканин, патологічній вагітності, неплідності;
 • методи дослідження, загальні та спеціальні;
 • основи фармакотерапії, методи детоксикаційної терапії, фізіотерапії, кліматотерапії, лікувальної фізкультури, дієтотерапії, показання і протипоказання до санаторно-курортного лікування;
 • організацію і проведення профілактичних щеплень;
 • невідкладну допомогу при виникненні поствакцинальних ускладнень;
 • методи визначення тимчасової і стійкої непрацездатності, роботу лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій;
 • правила оформлення медичної документації;
 • передові інформаційні та Інтернет технології;
 • сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом, методи її аналізу та узагальнення.

Кваліфікаційні вимоги

ред.
Лікар-імунолог вищої кваліфікаційної категорії
повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Терапія" з наступною спеціалізацією з "Імунології". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.
Лікар-імунолог I кваліфікаційної категорії
повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Терапія" з наступною спеціалізацією з "Імунології". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.
Лікар-імунолог II кваліфікаційної категорії
повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Терапія" з наступною спеціалізацією з "Імунології". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.
Лікар-імунолог
повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Терапія" з наступною спеціалізацією з "Імунології". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

Див. також

ред.

Джерела

ред.
 1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників системи охорони здоров'я. [Архівовано 6 листопада 2009 у Wayback Machine.] - Видавник: Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство праці та соціальної політики України_б/н; прийнятий: 01-01-2004; чинний.

Посилання

ред.