Ізотопний обмін

процес перерозподілу ізотопів деякого хімічного елемента між різними фазами системи

Ізотопний обмін — процес спонтанного перерозподілу стабільних або радіоактивних ізотопів деякого хімічного елемента між різними фазами системи. Ізотопний обмін може відбуватися:

  • між агрегатними станами однієї речовини
  • між частинками речовини (молекулами, іонами)
  • всередині молекул

При цьому самі речовини зберігають елементарний склад, змінюється тільки ізотопний склад. Наприклад:

Внаслідок ізотопного обміну в системі встановлюється рівновага з приблизно рівним розподілом ізотопів. Таким чином, ізотопний обмін являє собою хімічну реакцію з нульовим тепловим ефектом, рівними енергіями активації для прямої і зворотної реакцій і відсутністю залежності константи рівноваги реакції від температури. Однак у разі ізотопів легких елементів внаслідок ізотопного ефекту константа рівноваги реакції може відрізнятися від 1. Стан системи, в якій ізотопи розподілені рівномірно, відповідає найбільшій ентропії системи.

Механізм реакціїРедагувати

Механізм реакції ізотопного обміну багато в чому визначає її швидкість. Так, гомогенний ізотопний обмін протікає за дисоціативним або асоціативним механізмом, за реакцією електронного перенесення або перенесення груп атомів:

  — дисоціація AgBr і Na*Br в розчині
  — диссоциация FeBr3
  — асоціація C2H5I і NaI
  — окисно-відновна реакція між іонами Tl+ и *Tl3+
  — обмін групами атомів

Кінетика реакціїРедагувати

Кінетичне рівняння реакції ізотопного обміну як правило визначає ступінь протікання обміну:

 , де   — концентрації ізотопу, що обмінюється, в моменти часу 0, t і за рівного розподілу. Якщо ж при t = 0 x = 0, то
 

Залежність F від періоду півобміну   визначається за формулою

 

Це рівняння дозволяє визначити   за експериментальними даними F і знайти константу швидкості іонного обміну.

Швидкість реакції іонного обміну другого порядку описується рівнянням

 , де a і b — молярні концентрації реагентів, що обмінюються ізотопами.

З температурної залежності швидкості реакції визначається енергія активації реакції, з якої можна оцінити міцність зв'язку атомів, що беруть участь у реакціях ізотопного обміну.

У випадках реакцій гетерогенного обміну ізотопами їх швидкість залежить від швидкості дифузії ізотопів до поверхні обміну фаз і від швидкості самого ізотопного обміну. За інтенсивного перемішування твердої фази з рідкою або газоподібною швидкість обміну ізотопами визначається швидкістю їх дифузії у твердій фазі.

ЗастосуванняРедагувати

Реакції ізотопного обміну використовуються при розділенні ізотопів, отриманні мічених ізотопами сполук, а також під час вивчення будови молекул. На цій реакції ґрунтується один з варіантів дослідження низьких тисків пари речовини.

ЛітератураРедагувати

  • Кнунянц И. Л. и др. т.2 Даффа-Меди // Химическая энциклопедия. — М. : Советская энциклопедия, 1990. — 671 с. — 100 000 екз. — ISBN 5-85270-035-5.