Відкрити головне меню

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету Тернопільського національного економічного університету — структурний підрозділ Тернопільського національного економічного університету.

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету
Герб Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету.png
?координати:
Тип академічна установа[d]
Країна Flag of Ukraine.svg Україна
Розташування м. Івано-Франківськ
Гасло Майбутнє народу залежить від освіченості й активної позиції молодого покоління
Засновано 1992 р.
Директор Ляхович Галина Іванівна
Студентів більше 600
Докторів 3
Кандидатів більше 30
Адреса вул. Дністровська, 32, м. Івано-Франківськ
Сайт ifim.tneu.edu.ua

Інститут знаходиться у місті Івано-Франківськ за адресою: вул. Дністровська, 32, 76000

ІсторіяРедагувати

 
Міністр фінансів України В. Пинзеник із викладачами інституту, 1993 р.

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту це державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який є одним з перших відокремлених структурних підрозділів Тернопільського національного економічного університету. Його історія бере свій початок у 1992 році, коли в Івано-Франківську було відкрито філію Міжнародного інституту менеджменту (м. Київ).

 
Б. Д. Гаврилишин та Г. Н. Бакаляр під час відзначення 5-ї річниці інституту, 1997 р.

У 1997 році вона була реорганізована у філію, а у 2000 році — у відокремлений структурний підрозділ Тернопільської академії народного господарства — Івано-Франківський інститут менеджменту. За цей час кожне покоління викладачів і студентів працювало на примноження слави своєї alma mater, забезпечуючи інституту лідерські позиції серед вищих навчальних закладів економічного профілю західного регіону України.

З листопада 2013 року Івано-Франківський інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету перейменований в Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету (Наказ по ТНЕУ № 510 від 01.11.2013 р.).

Найціннішим надбанням інституту, його гордістю і золотим фондом були й залишаються його студенти, працівники та професорсько-викладацький колектив. Саме вони формують науковий потенціал і визначають перспективи розвитку закладу, як успішного освітнього і науково-методичного осередку.

 
Вручення дипломів першим випускниками денної форми навчання, 2002 р.

Сьогодні в Івано-Франківському навчально-науковому інституті менеджменту ТНЕУ навчається понад шістсот студентів денної та заочної форм навчання. Організацію навчального процесу здійснюють 3 кафедри:

 • кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін;
 • кафедра обліку і фінансів;
 • кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту.

СучасністьРедагувати

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету (ІФННІМ ТНЕУ) — один з престижних економічних навчальних закладів західного регіону. Це молодий навчальний заклад, який функціонує лише 25 років, але стрімко розвивається і здобуває авторитет серед освітян і науковців, завдяки нестандартному підходу до навчального процесу. В інституті функціонує 3 кафедри, працюють 3 доктори наук, професори і понад 30 кандидатів наук, доцентів. Усі вони відомі науковці, роботи яких друкуються як в українських, так і в закордонних фахових виданнях.

Розташування навчального закладу в центрі міста і розвинута транспортна інфраструктура роблять процес навчання комфортним, а просторі аудиторії, навчально-наукова бібліотека та читальний зал з електронними версіями посібників та методичного забезпечення дисциплін[1], навчально-наукова лабораторія, вільний доступ до Internet і Wi-Fi дають студентам змогу максимально розкрити свій науковий та творчий потенціал.

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту є невіддільною частиною Тернопільського національного економічного університету. В інституті сміливо впроваджуються сучасні технології викладання, робляться акценти на конкурентоспроможних спеціальностях, активно налагоджуємо співпрацю з провідними вітчизняними й іноземними організаціями щодо проведення тренінгів, семінарів, дискусій, підтримуємо студентські ініціативи, намагаємось максимально демократизувати відносини між викладачем і студентом. І це приносить свої плоди: сьогодні в ІФННІМ ТНЕУ навчається понад шістсот студентів денної та заочної форм навчання.

 
Дні науки в Інституті, 2015 р.

Інститут готує висококваліфікованих фахівців, що здатні конкурувати не лише з українськими, але і з закордонними колегами. Він іде в ногу з часом, постійно розвивається, і цілком претендує стати в недалекому майбутньому брендом Європейської освіти на теренах Прикарпаття. Більшість випускників сьогодні зайняті за фахом. Багато з них є успішними підприємцями та обіймають керівні посади.

Спорт, мистецтво, конкурси та ігри допомагають студенту відпочити від його основних занять, розширюють його світогляд, роблять особистість гармонійнішою, всебічно розвинутою. Ці заходи носять не лише розважальний характер, але й мають соціально відповідальну спрямованість. Студентською радою ініціюється проведення благодійних ярмарків, культурно-патріотичних та екологічних акцій.

Колективу вдається виконати найголовніше завдання — готувати не лише ініціативних, мислячих фахівців, а й справжніх людей і громадян, небайдужих до проблем суспільства і довкілля. Адміністрація навчального закладу добре це розуміє, тому активно підтримує діяльність органів студентського самоврядування, яке забезпечує реалізацію і захист прав та інтересів осіб, які навчаються в інституті. Функціонують наукові та творчі гуртки й секції, інтелектуальний клуб, команда КВК, інші творчі об'єднання. Студентською радою інституту ініціюється проведення конкурсів краси, спортивно-розважальних змагань, дуель-шоу та інших цікавих заходів, що роблять студентське дозвілля яскравим і незабутнім.

Кадровий складРедагувати

 • Ляхович Галина Іванівна — директор інституту, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту, заслужений працівник освіти України;
 • Козин Лариса Володимирівна — заступник директора, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту;
 • Пилипів Ігор Васильович — завідувач кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України;
 • Алексєєнко Людмила Михайлівна — завідувач кафедри обліку і фінансів, доктор економічних наук, професор;
 • Білецька Ірина Мирославівна — завідувач кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту, академік Академії економічних наук за спеціальністю «Міжнародна економіка», голова профбюро.

Директори інституту

 • Бакаляр Геннадій Назарович — 1992—2003;
 • Пилипів Ігор Васильович — 2003—2010;
 • Островерхов Віктор Михайлович — 2010—2013;
 • Ляхович Галина Іванівна — з 2013 — донині.

Вчена рада інститутуРедагувати

 • Ляхович Г. І. — голова вченої ради;
 • Фурса Т. П. — заступник голови вченої ради;
 • Вакун О. В. — секретар вченої ради;
 • Пилипів І. В.
 • Алексєєнко Л. М.
 • Білецька І. М.
 • Козин Л. В.
 • Синиця С. М.
 • Макойда У. В.
 • Романів Г. В.
 • Вакун С. В.

ПідрозділиРедагувати

Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін

 
Колектив кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін

Особливе місце в системі навчального процесу ІФННІМ ТНЕУ посідають гуманітарні науки, у центрі уваги яких є людина як ключовий суб'єкт духовної, культурної, суспільної і економічної діяльності, а також фундаментальні дисципліни з орієнтацією на набуття студентами практичних навичок до застосування набутих знань у профільних дисциплінах та в майбутній професійній діяльності.

Загалом кафедра забезпечує в інституті понад 80 загальноосвітніх, соціогуманітарних та природничо-математичних навчальних дисциплін, працюючи зі студентами усіх спеціальностей, ступенів вищої освіти і форм навчання. Від моменту створення кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін ІФННІМ ТНЕУ перед її працівниками було поставлено завдання — надання майбутнім економістам і управлінцям необхідного для сучасного фахівця обсягу гуманітарних і фундаментальних знань відповідно до вимог висококонкурентного інформаційного суспільства, формування системного, логічного, креативного мислення та комунікативних навичок, розвиток здатності розуміти локальні й загальнонаціональні суспільні процеси, глобальні виклики і можливості сьогодення, виховання патріотизму і поваги до своєї історії і національно-культурних традицій.

Завідувач кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін — доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, Пилипів Ігор Васильович.

Кафедра обліку і фінансів

 
Колектив кафедри обліку і фінансів

Діяльність кафедри обліку і фінансів ІФННІМ ТНЕУ спрямована на підготовку фахівців, здатних вирішувати завдання у сфері державних і корпоративних фінансів, страхування, банківської справи, володіючих знаннями і навичками у сфері ведення бухгалтерського обліку та оподаткування, складання фінансової звітності тощо. Кафедра є випусковою за спеціальностями:

 • 071 «Облік і оподаткування»;
 • 072 «Фінанси, банківська справа і страхування».

На кафедрі працюють висококваліфіковані спеціалісти, які, окрім безпосередньо викладання, активно займаються виховною роботою, підтримують пошукові, дослідницькі прагнення студентів, а також роблять значний особистий внесок у розвиток економічної науки.

Нині працівники кафедри забезпечують викладання понад 90 навчальних дисциплін. Практична підготовка студентів побудована на принципах безперервності та послідовності засвоєння ними необхідного обсягу практичних знань, набуття вмінь та навичок.

Головним завданням кафедри обліку та фінансів ІФННІМ ТНЕУ є формування фахівців високої кваліфікації в галузі обліку і фінансів, що є можливим лише за умови забезпечення високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання та інноваційного супроводу навчального процесу.

Завідувач кафедри обліку і фінансів — доктор економічних наук, професор, Алексеєнко Людмила Михайлівна.

Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту

 
Колектив кафедри міжнародної економіки, менеджменту і маркетингу

Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту здійснює підготовку кадрів для економічної та організаційно-управлінської діяльності і є випусковою за спеціальностями:

 • 051 «Економіка»;
 • 073 «Менеджмент»;
 • 074 «Публічне управління і адміністрування»;
 • 075 «Маркетинг».

У штаті кафедри працюють як досвідчені викладачі із значним стажем наукової та практичної роботи, які є уособленням традицій класичної академічної освіти, так і молодь — ініціативні, творчі носії нових підходів до процесу викладання. Їх усіх об'єднує прагнення не зупинятися на досягнутому, вдосконалювати методи викладання, застосовуючи новітні інтерактивні форми організації навчального процесу і посилюючі практичну його спрямованість.

Сьогодні колектив кафедри забезпечує викладання понад 120 дисциплін управлінського і економічного спрямування. Головним завданням кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМ ТНЕУ було і залишається формування висококваліфікованого фахівця — економіста і менеджера — здатного самостійно мислити, приймати ефективні рішення, відповідального перед собою, колективом і суспільством в цілому.

Завідувач кафедри — доцент, кандидат економічних наук, Білецька Ірина Мирославівна.

Відомі випускникиРедагувати

 • Слободян Л. Я. — голова ДПІ м. Івано-Франківськ;
 • Стецевич А. І. — заступник голови правління АТ «Ощадбанк»;
 • Кочкодан І. Б. — директор Івано-Франківської філії ПАТ «Приватбанк»;
 • Лесюк Б. М. — голова правління ПриватБанку Грузії (2009—2013);
 • Лазар Ю. В. — начальник оперативно-технічного відділу оперативного управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області;
 • Магаль В. В. — директор ТОВ «Галтехнопарк», депутат Івано-Франківської обласної ради;
 • Грищук О. І. — головний лікар обласної клінічної лікарні.

ПриміткиРедагувати

ДжерелаРедагувати

ПосиланняРедагувати