«Mens sana in corpore sano» (лат. «У здоровому тілі — здоровий дух») — відомий крилатий латинський вираз. Традиційне розуміння: зберігаючи тіло здоровим, людина зберігає в собі і душевне здоров'я.

Історія

ред.

Вираз взято з Ювенала
Фраза вирвана з контексту, насправді хід думки Ювенала був іншим. Ось як звучить ця цитата у більш розгорнутому варіанті

Órandúm (e) st ut sít mens sán(a) in córpore sáno.
Fórtem pósc(e) animúm, mortís terróre caréntem,
Quí spatiúm vit(ae) éxtrem(um) inter múnera pónat
Náturáe, qui férre queát quos cúmque labóres,
Nésciat írascí, cupiát nihil ét potióres
Hérculis áerumnás credát saevósque labóres
Ét Vener(e) ét cenís et plúma Sárdanapálli.

(переклад Ф. А. Петровського) :

Якщо ти просиш чогось і святилищам жертви приносиш —
Там тельбухи, ковбасу, що з білої свині приготував, —
Треба молити, щоб розум був здоровим в тілі здоровому.
Бадьорого духу проси, що не знає страху перед смертю,
Що шанує за дар природи межу свого життя,
Що в змозі терпіти ускладнення які завгодно…

Фраза Ювенала стала популярною після того, як її повторили англійський філософ Джон Локк (1632–1704) і французький письменник-просвітитель Жан Жак Руссо (1711–1778). Всі автори виходили з того, що наявність здорового тіла аж ніяк не гарантує наявність здорового духу. Навпаки, вони говорили про те, що потрібно прагнути до цієї гармонії, оскільки вона в реальності зустрічається рідкісно. Таким чином, традиційне розуміння цього крилатого вислову є повною протилежністю спочатку вкладеного в нього сенсу: люди сприймають другу частину як наслідок з першої. Правильніше було б говорити про те, що автор цього вислову прагнув сформулювати думку про гармонійно розвинуту людину, якій притаманне і те, і інше.

Посилання

ред.