«ISO 9001:2000 «Системи управління якістю. Вимоги» — міжнародний стандарт, який встановлює вимоги до системи менеджменту якості. Цей стандарт був розроблений Технічним комітетом ISO/TK 176, підкомітет PK 2.

Дане видання ISO 9001 скасовує та замінює друге видання (ISO 9001:1994). ISO Вимоги до системи менеджменту якості, встановлені в даному міжнародному стандарті, доповнюють вимоги до продукції.

Цей міжнародний стандарт може використовуватися внутрішніми та зовнішніми сторонами, включаючи органи по сертифікації, з метою оцінки здатності організації виконувати вимоги регламентів та власні вимоги.

При розробці даного стандарту були враховані принципи менеджменту якості, встановлені в ISO 9000 та ISO 9004.

Міжнародний стандарт ISO 9001:2000 спрямований на використання «процесного підходу» при розробці, введенні та вдосконаленні результативності системи менеджменту якості з метою підвищення задоволеності споживачів шляхом виконання їхніх вимог.

До всіх процесів має застосовуватися принцип PDCA (Plan-Do-Check-Act), який ще називається циклом Демінга-Шухарта:

Планування (Plan)
розробка цілей та процесів, необхідних для досягнення результатів згідно з вимогами споживачів та політикою організації
Здійснення (Do)
реалізація процесів
Перевірка (Check)
постійний контроль процесів та продукції на відповідність політиці, цілям та вимогам до продукції
Дія (Act)
прийняття дій для постійного покращення показників процесів

Стандарт був замінений на нове видання ISO 9001:2008 "Quality management systems - Requirements".

Джерела інформаціїРедагувати

  • ISO 9001:2000 „Системи управління якістю. Вимоги“

Див. такожРедагувати