FASM (flat assembler) — асемблер, для архітектур IA-32 та x86-64, використовує синтаксис Інтел. Відомий своєю швидкістю компіляції, оптимізацією розміру скомпільованого коду, портованістю на різні ОС та широкими можливостями препроцесора (макросами), що дозволяє автоматизувати безліч рутинних завдань. Він є низькорівневим асемблером та навмисно має лише невелику кількість опцій командного рядка. FASM є вільним та відкритим програмним забезпеченням.

Flat assembler
FASM.PNG
Тип асемблер
Розробник Томаш Гриштар
Стабільний випуск 1.71.17 (29 січня 2014)
Версії 1.73.23 (9 квітня 2020)[1]
Репозиторій github.com/tgrysztar/fasm
Операційна система DOS, DexOS, Win32, Linux, BSD, MenuetOS, KolibriOS
Мова програмування асемблер
Ліцензія Ліцензія BSD
Вебсайт flatassembler.net

FASM має біндинги до GUI та OpenGL на платформі Windows. Всі версії FASM можуть створювати файли таких форматів: «сирі» бінарники з пласкою адресацією (що використовуються передусім як DOS COM застосунки чи SYS драйвери), об'єктні файли: ELF чи COFF (як класичного так і MS-орієнтованого вигляду), чи застосунки у форматах MZ, ELF, PE (включно з драйверами WDM). Також існує неофіційний порт на архітектуру ARM (FASMARM).

ІсторіяРедагувати

Проект розпочав у 1999 році польський студент математики Томаш Гриштар. Перший публічний випуск був представлений 15 березня 2000 року. FASM сам повністю написаний на асемблері і йде із повним початковим кодом. З версії 0.90 FASM може скомпілювати свій власний код. Він використовувався для написання декількох операційних систем, включаючи MenuetOS та DexOS.

АрхітектураРедагувати

ПрикладиРедагувати

Приклад Windows-програми «Hello, world!», яка викликає повідомлення за допомогою функції MessageBox:

     format pe gui 4.0
     entry  start
     include 'win32a.inc'

 start:
     invoke MessageBox,NULL,message,message,MB_OK
     invoke ExitProcess,0

 message db 'Hello, World!',0
 
     data  import
     library kernel32,'kernel32.dll',\
         user32,'user32.dll'
     include 'api/kernel32.inc'
     include 'api/user32.inc'
     end   data

Або так:

     include 'win32ax.inc'
 .code
 main:
     invoke MessageBox,NULL,'Hello, World!','Fasm message box:',MB_OK
     invoke ExitProcess,0
 .end main

Трохи складніша версія, з визначенням секцій в PE-файлі:

     format pe gui
     entry  start
     include 'win32a.inc'

 section '.data' data readable writeable

 message db   'Hello, World!',0

 section '.code' code readable executable

 start:
     invoke MessageBox,NULL,message,message,MB_OK
     invoke ExitProcess,0

 section '.idata' import data readable writeable
     library kernel32,'kernel32.dll',\
         user32,'user32.dll'
     import kernel32,\
         ExitProcess,'ExitProcess'
     import user32,\
         MessageBox,'MessageBoxA'

Приклад простого застосунку в .COM форматі.

    org   100h

    mov   ah,9h
    mov   dx,hello
    int   21h
    mov   ah,8h
    int   21h
    int   20h

 hello db    13,10,"Hello, World!$"

Приклад простого застосунку в ELF форматі.

format ELF executable 3
entry start

segment readable executable

start:
	mov	eax,4
	mov	ebx,1
	mov	ecx, msg
	mov	edx, msg_size
	int	0x80

	mov	eax,1
	xor	ebx, ebx
	int	0x80

segment readable writeable

msg db 'Hello world!',0xA
msg_size = $-msg

Див. такожРедагувати

 1. http://flatassembler.net/download.php