Яскраві гіганти - зорі класу світності II за Йєркською класифікацією світності. Це зорі проміжної світності між гігантами та надгігантами, до цього класу включають зорі-гіганти з надзвичайною світністю, але які недостатньо яскраві чи масивні, щоб бути віднесеними до надгігантів.

Відомі зорі, які класифіковані як яскраві гіганти: