Юридичний факультет Харківського Національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Юридичний факультет ХНПУ імені Г. С. Сковороди — навчально-науковий підрозділ Харківського Національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Здійснює підготовку бакаларів та магістрів зі спеціальностей «право» (081), «економіка» (051). Один із кращих юридичних факультетів, створених у незалежній Україні.

Юридичний факультет Харківського Національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
Скорочена назва
Юридичний факультет ХНПУ імені Г.С. Сковороди
Основні дані
Засновано 1994
Приналежність Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Декан Процевський Віктор Олександрович
Кількість кафедр 4
Сфера діяльності Правознавство
Контакти
Адреса Вулиця Алчевських 29, Харків,
Харківська область, 61000,
Вебсторінка hnpu-laws.in.ua

Історія факультетуРедагувати

У 1994 р. ХНПУ імені Г. С. Сковороди отримав ліцензію від МОН України для здійснення підготовки юристів за спеціальністю «Право». Навчальний процес здійснював соціально-економічний факультет, який було створено у лютому 1994 р. Цей факультет у 1995 р. був трансформований в Інститут економіки і права, до якого входили соціологічний, психологічний, економічний та юридичний факультети. З 1996 р. в Інституті економіки і права залишились економічний та юридичний факультети, а соціологічний та психологічний факультети виділились в окремі підрозділи.

Директором Інституту економіки і права з 1995 р. по 2002 р. був Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної кадрової академії, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України Олександр Іванович Процевський[1].

З 1997 р. деканом юридичного факультету є кавалер орденів «За заслуги» ІІІ ступеня та «За мужність та професіоналізм», доктор юридичних наук, професор Віктор Олександрович Процевській. З 2002 р. по 2015 р. В. О. Процевський очолював Інститут економіки і права.

У перші роки існування юридичного факультету в його науково-педагогічному складі працювали провідні фахівці у галузі права, такі як академіки Академії правових наук України: В. Д. Гончаренко, А. О. Пінаєв, А. Й. Рогожин, М. М. Страхов, Ю. М. Тодика, В. І. Тютюгін; член-кореспондент НАПрН України М. М. Сібільов, професори А. Ф. Волобуєв, Л. К. Маймескулов, О. П. Рябченко та інші визначні постаті у сфері юридичної науки.

Поступово на юридичному факультеті була налагоджена активна та ефективна робота із підготовки власних науково-педагогічних кадрів.

За час свого існування юридичний факультет забезпечив якісну підготовку більше 13 тис. бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Право».

Сьогодні діяльність юридичного факультету спрямована на підготовку юристів за напрямом «Право» 081 та економістів за напрямом «Економіка» 051 за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр».

Структура факультетуРедагувати

Юридичний факультет складається з чотирьох кафедр.

Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О.І. ПроцевськогоРедагувати

Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені пооф. О.І. Процевського була заснована у 1997 році, коли на юридичному факультеті ХНПУ імені Г. С. Сковороди у результаті реорганізації сектора права була створена кафедра цивільно-правових дисциплін та трудового права.

З 1997 року по 2009 рік кафедру очолював Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної кадрової академії, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України О. І. Процевський. З 2009 року по 2016 рік кафедрою керував доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди В. О. Процевській. З 2016 року завідувачем кафедри є доктор юридичних наук, професор Олена Вячеславівна Москаленко[2].

Навчальний процес на кафедрі забезпечує професорсько-викладацький склад, серед них чотири докторів юридичних наук, професорів та десять кандидатів юридичних наук, доцентів.

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання таких навчальних дисциплін, як «Цивільне право України», «Цивільний процес України», «Трудове право України», «Право соціального забезпечення України», «Господарське право України», «Екологічне право України», «Земельне право України», «Аграрне право України», а також низку спеціальних юридичних дисциплін («Спадкове право», «Сімейне право», «Страхове право», «Правові проблеми матеріальної відповідальності», «Процесуальне трудове право» тощо).

Кафедра державно-правових дисциплін, міжнародного права і права Європейського СоюзуРедагувати

Кафедра державно-правових дисциплін і міжнародного права була утворена наказом ректора ХНПУ імені Г. С. Сковороди з 1 листопада 2005 року на основі об'єднання двох кафедр юридичного факультету: кафедри державно-правових дисциплін, створеної у 2001 році на основі реорганізації кафедри історико-правових дисциплін і кафедри міжнародно-правових дисциплін, створеної у 2003 році. У перші роки існування кафедри її очолював д.п.н., професор А. В. Губа. З 2016 р. по 2020 рр. завідувачем кафедри був к.і.н., доцент Горбань Володимир Іванович. Наразі в.о. завідувача кафедрою є к.пед.н., доцент А.О. Поляков.

Кафедра кримінально-правових дисциплінРедагувати

Кафедра кримінально-правових дисциплін створена в жовтні 1997 року. Її першим керівником був д.ю.н., професор А. О. Пінаєв. З 2010 року завідувач кафедри — к.ю.н., доцент Шинкарьов Юрій Вікторович.

Кафедра економічної теорії, фінансів і облікуРедагувати

Кафедра економічної теорії була створена в 1991 році на базі загальноуніверситетської кафедри політичної економії. Значний внесок у розвиток кафедри економічної теорії зробив ректор університету І. Ф. Прокопенко, який очолював кафедру понад 30 років. Під керівництвом академіка І. Ф. Прокопенка була створена сучасна економічна школа з оригінальним поглядом на змістовні і перспективні проблеми економічної теорії. Під керівництвом І. Ф. Прокопенка авторські колективи кафедри підготували та видали значну кількість підручників, навчальних посібників нового покоління з економічних дисциплін для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, які стали джерелом організації процесу економічної освіти. Напрацювання науковців були ураховані при розробці Державного стандарту загальноосвітньої школи з економіки, Концепції змісту економічної освіти в загальноосвітній школі України. Колективом кафедри була розроблена і рекомендована для використання навчальна програма з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів суспільно-гуманітарного профілю навчання.

З 2015 по 2018 р. кафедру економічної теорії очолювала кандидат економічних наук, доцент Сідельнікова І. В., автор понад 120 наукових праць, з них 5 колективних монографій, 12 навчальних посібників, у тому числі 4 з грифом МОН.

З метою практичної професіоналізації підготовки фахівців зі спеціальності «Економіка» 01 вересня 2018 року кафедру економічної теорії реорганізовано в кафедру економічної теорії, фінансів і обліку шляхом її злиття з кафедрою фінансів і обліку. Очолила кафедру кандидат економічних наук, доцент Соляр В.В[3].

Наукова діяльністьРедагувати

 
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення», присвячена 90-річчю з дня народження О. І. Процевського

У 1997 р. на юридичному факультеті була заснована аспірантура зі спеціальності 12.00.05 «трудове право; право соціального забезпечення».

На початку 00-х рр. юридичний факультет був провідною організацію із надання експертних висновків для захисту дисертацій за спеціальністю 12.00.01 «теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень».

З 2001 р. на юридичному факультеті діє аспірантура за спеціальністю 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право». З 2017 р. юридичний факультет здійснює підготовку аспірантів за спеціальностями 12.00.06 «земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» та 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

З 1999 р. для опублікування результатів наукових досліджень на юридичному факультеті було створено фаховий збірник наукових праць у галузі юридичної науки, рекомендований ВАК Україні, який має назву «Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія „Право“».

Д.ю.н., проф., член-кореспондентом Національної академії правових наук України Олександром Івановичем Процевським на юридичному факультеті була заснована наукова школа трудового права, яка забезпечила підготовку на факультеті 47 кандидатів юридичних наук та 8 докторів юридичних наук.

На базі ХНПУ імені Г. С. Сковороди юридичний факультет проводить міжнародну науково-практичну конференцію, присвячену пам'яті О. І. Процевського[4].

Навчальний корпусРедагувати

 
Навчальний корпус юридичного факультету на вул. Чернишевській 60.

Будівля, у якій проходять заняття на юридичному факультеті, знаходиться у Київському районі м. Харкова на вул. Чернишевській 60. Будинок був побудований за проектом архітектора Ю. С. Цауне в 1909—1913 роках на кошти купця Івана Кириловича Кабанова. До Жовтневої революції у будівлі розміщувалась приватна чоловіча гімназія, заснована групою викладачів 3-ї міської гімназії м. Харкова; в період, коли Харків був столицею УРСР — Харківська об'єднана окружна радпартшкола І і ІІ ступенів; в 1920-х роках — Треті харківські бухгалтерські курси[5]. З 30-х років ХХ ст. будівля знаходиться на балансі ХНПУ імені Г. С. Сковороди. У різні часи у ньому розміщувались біологічний, соціальний, філологічний факультети. З 1996 року по липень 2020 року на вул. Чернишевській 60 знаходився юридичний факультет ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

З липня 2020 року юридичний факультет працює у головному корпусі ХНПУ імені Г. С. Сковороди на вул. Алчевських, 29.

Видатні випускникиРедагувати

Ляшко Олег Валерійович — народний депутат України

Танасевич Олена Віталіївна — голова Вищого Антикорупційного суду України

Бородавка Анатолій — директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях

Олійник Олександр — суддя Московського районного суду міста Харкова

ПриміткиРедагувати