Юридичний факультет Тернопільського національного економічного університету

Юридичний факультет Тернопільського національного економічного університету створений 1993 року.

Юридичний факультет Тернопільського національного економічного університету
Герб юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету.jpg

Герб юридичного факультету ТНЕУ

Скорочена назва
ЮФ ТНЕУ
Основні дані
Засновано 1993
Девіз Natus Vincere
Заклад Тернопільський національний економічний університет
Декан Банах Сергій Володимирович
Кількість кафедр 8
Доктори наук 14
Контакти
Адреса 46400, вул. Микулинецька, 46а, м. Тернопіль
Веб-сторінка uf.tneu.edu.ua
E-mail law@tneu.edu.ua

Базою юридичного факультету ТНЕУ є навчально-лабораторний корпус, що знаходиться за адресою: 46400, вул. Микулинецька, 46а, м. Тернопіль.

ІсторіяРедагувати

Історія факультету розпочинається із 1993 року, коли в межах спеціальності «Економіка підприємств» було відкрито спеціалізацію «Правове регулювання економіки» і створено юридичний факультет, що готував молодших спеціалістів — юристів на денній та заочно-дистанційній формах навчання. Очолив факультет доцент Я. М. Пігач. 25 лютого 1998 році Вчена рада ТАНГ ухвалила рішення про утворення окремого юридичного інституту. У травні 1998 року директором інституту став заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, доцент 3.С. Гладун. У 1998/99 н. р. в інституті працювали кафедри історії держави і права (завідувач — доцент Є. В. Паньків), теорії держави і права (завідувач — доцент М. В. Кравчук), конституційного та адміністративного права (завідувач — заслужений юрист України, доцент 3.С. Гладун), цивільного і трудового права (завідувач — доцент М. В. Іванчук), кримінального права (завідувач — професор В. К. Грищук), правосуддя і прокурорського нагляду (завідувач — професор П. В. Шумський), міжнародного і господарського права (завідувач — доцент Я. М. Пігач). 28 січня 2004 року в. о. директора інституту призначено кандидата юридичних наук, доцента С. С. Осадчук. З січня 2006 року по квітень 2007 року факультет очолював кандидат юридичних наук, доцент Я. М. Пігач. З квітня 2007 року по квітень 2015 року деканом факультету був кандидат юридичних наук, доцент В. І. Возьний. З квітня 2015 року факультет очолює кандидат юридичних наук С. В. Банах.

Кадри з життя ЮФ ТНЕУ
 
Викладачі ЮФ під час Дня вишиванки
 
Засідання учасників круглого столу "Проблеми правової освіти в Україні"
 
Команда ЮФ - учасник змагань на драганботах "Морська миля"
 
Студенти ЮФ з ректором університету

СучасністьРедагувати

Факультет забезпечує якісну підготовку фахівців за такими спеціальностями:

 • 293 «Міжнародне право» (бакалавр, магістр);
 • 262 «Правоохоронна діяльність» (бакалавр, магістр);
 • «Економічна безпека та фінансові розслідування» (бакалавр, магістр);
 • 081 «Право» (бакалавр, магістр);
 • 231 «Соціальна робота» (бакалавр, магістр);
 • 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (бакалавр, магістр);
 • 053 «Психологія» (бакалавр, магістр);
 • «Управління фінансово-економічною безпекою» (магістр);
 • «Управління соціальним закладом» (магістр);
 • «Педагогіка вищої школи» (магістр);
 • 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (бакалавр);
 • 052 «Політологія» (бакалавр);
 • 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (бакалавр).

Юридичний факультет динамічно розвивається і своєчасно реагує на потреби ринку праці. У зв'язку з цим на факультеті відкрито аспірантуру за галуззю знань 08 «Право» (спеціальність 081 «Право»). Наукове керівництво здійснюють провідні фахівці ЮФ (доктори та кандидати юридичних наук). Спеціалізована вчена рада К 58.082.04 Тернопільського національного економічного університету створена за наказом МОН № 820 від 7 жовтня 2016 року. Новоствореній спеціалізованій вченій раді дозволено проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 081 право. Колектив факультету займається активною, зорієнтованою на потреби практики, науковою діяльністю[1]. Факультет є активним учасником Школи польського та європейського права. Юридичний факультет ТНЕУ співпрацює з Ягеллонським Університетом (Польща), Університетом ім. Кардинала Стефана Вишинського (Польща), Суспільною Академією Наук (Польща), Вищою Школою Економіки та Інновацій (Польща), Академією Місцевого Самоврядування (Польща), Пряшівським університетом (Словаччина), Батумським університетом імені Шота Руставелі (Грузія), Ризьким державним університетом (Латвія), Оснабрюцьким університетом (Німеччина), Жешувською вищою школою права та управління (Польща).

При факультеті функціонує юридична клініка, у якій студенти підвищують свій професійний рівень, здобувають практичні навички роботи юриста, надаючи безкоштовні юридичні консультації громадянам. Юридичним факультетом налагоджено співпрацю з органами державної влади та управління, органами місцевого самоврядування, прокуратури, суду, юстиції, фінансовими установами шляхом проведення спільних круглих столів, залучення фахівців-практиків до читання лекцій, а також як бази практики для студентів четвертого та п'ятого курсів.

Школа професійного розвитку «Акме» є однією із форм колективної, групової та індивідуальної роботи із студентами 3-5 курсів спеціальностей 231 «Соціальна робота» та 053 «Психологія» юридичного факультету ТНЕУ, і створюється як додаткова база для інтерактивного практичного навчання студентів старших курсів. Діяльність Школи професійного розвитку для майбутніх психологів та соціальних працівників «Акме» базується на принципах науковості, наступності, системності у підготовці фахівців.

Цікавий, багатогранний, креативний
 
Студенти та викладачі ЮФ під час акції "Університетська миля"
 
Студенти Центру підготовки офіцерів запасу ТНЕУ
 
Учасники інтелектуального турніру, організованого колективом ЮФ
 
Футбольна команда ЮФ

Кадровий складРедагувати

 • Банах Сергій Володимирович — декан факультету, доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу.
 • Слома Валентина Миколаївна — заступник декана, доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу.
 • Коваль Оксана Євгенівна — заступник декана, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи.

Декани

 • Пігач Ярослав Михайлович — 1993—1998;
 • Гладун Зіновій Степанович — 1998—2004;
 • Осадчук Стефанія Стефанівна — 2004—2005;
 • Пігач Ярослав Михайлович — 2006—2007;
 • Возьний Володимир Іванович — 2007—2015;
 • Банах Сергій Володимирович — з 2015 — донині

Вчена рада факультетуРедагувати

Склад вченої ради юридичного факультету ТНЕУ у 2017—2018 н.р.

 1. Банах С. В. — голова вченої ради ЮФ ТНЕУ, декан юридичного факультету, к.ю.н.
 2. Слома В. М. — заступник голови вченої ради ЮФ ТНЕУ, заступник декана, к.ю.н., доц., доцент кафедри цивільного права і процесу
 3. Коваль О. Є. — заступник декана юридичного факультету, к.пед.н., доц., доцент кафедри психології та соціальної роботи
 4. Вихрущ А. В. — д.пед.н., проф., професор кафедри психології та соціальної роботи
 5. Гомотюк О. Є. — д.іст.н., проф., завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
 6. Гречанюк С. К. — д.ю.н., доц., завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
 7. Кравчук М. В. — к.ю.н., доц., завідувач кафедри теорії та історії держави і права
 8. Кравчук Н. Я. — д.е.н., доц., завідувач кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
 9. Калаур І. Р. — д.ю.н., доц., завідувач кафедри цивільного права і процесу
 10. Москалюк Н. Б. — к.ю.н., доц., в.о. завідувача кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
 11. Рогатинська Н. З — к.ю.н., доц., завідувач кафедри кримінального права та процесу
 12. Фурман А. В. — д.психол.н., проф., завідувач кафедри психології та соціальної роботи
 13. Баран А. В. — к.ю.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права
 14. Вербіцька М. В. — к.ю.н., доц., доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
 15. Вівчар О. І. — к.е.н, доц., доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
 16. Гірняк А. Н. — к.психол.н., доцент кафедри психології та соціальної роботи
 17. Калушка В. М. — голова профбюро юридичного факультету, спеціаліст юридичного факультету
 18. Кіняк О. М. — зав. сектором відділу юридичної літератури юридичного факультету ТНЕУ
 19. Лукасевич-Крутник І. С. — к.ю.н., доц., доцент кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії, секретар вченої ради ЮФ ТНЕУ
 20. Подковенко Т. О. — к.ю.н., доц., доцент кафедри теорії та історії держави і права
 21. Шандрук С. К. — д. психол.н., доц., доцент кафедри психології та соціальної роботи
 22. Щербяк Ю. А. — д.пед.наук, проф., професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
 23. Глуха Т. — студентський декан, студентка юридичного факультету
 24. Копча С. — голова профспілкового бюро студентів юридичного факультету, студентка юридичного факультету

ПідрозділиРедагувати

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства[2]Редагувати

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства заснована у 2005 році. З 2008 р. — завідувач кафедри — Оксана Євгенівна Гомотюк, доктор історичних наук, професор. Кадровий склад: 4 доктори наук, професори, 15 кандидатів наук, доцентів, 2 старші викладачі, 1 лаборант. Кафедра здійснює підготовку фахівців із документознавства та інформаційної діяльності (спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»); менеджменту соціокультурної діяльності (спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності») освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр» (кваліфікація — документознавець, менеджер органів державної влади та управління). Основною метою діяльності кафедри у підготовці фахівців є задоволення потреб підприємств, установ та організацій різних форм власності регіону у висококваліфікованих кадрах із документаційного менеджменту та менеджменту соціокультуртурної діяльності.

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права[3]Редагувати

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права утворена внаслідок перейменування з кафедри правового регулювання економіки і правознавства (наказ № 441 від 25.08. 2015 р.). Створення кафедри зумовлене попитом на висококваліфікованих фахівців у галузі конституційного, адміністративного, фінансового, господарського, підприємницького права, вкрай необхідних Україні, враховуючи європейський вектор її розвитку. Основним завданням кафедри є забезпечення якісної підготовки фахівців з конституційного, адміністративного, фінансового та господарського права на основі посилення уваги до фундаментальної і спеціальної підготовки для майбутньої діяльності в науковій і практичній сферах. Головними напрямками роботи кафедри є: навчально-методична робота, науково-дослідна робота, організаційно-методична робота, робота з виховання студентів, громадська робота.

Кафедра кримінального права та процесу[4]Редагувати

Початок історії кафедри кримінального права та процесу сягає 1998 р., коли у процесі створення юридичного інституту Тернопільської академії народного господарства з'явилась кафедра кримінального права і процесу (завідувач — д. ю. н., проф. В. К. Грищук). Головним завданням науково-дослідницької роботи кафедри є розробка найбільш важливих проблем з циклу кримінально-правових наук із урахуванням нових завдань, які стоять перед українською державою. Викладачі кафедри є членами ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», ГО «Україно-Американської асоціації працівників вищої школи» (UAACE), ГО «Всеукраїнське об'єднання споживачів страхових послуг «Страховий захист», ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства». Кафедра співпрацює із Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при УМВСУ в Тернопільській області, Тернопільським відділенням Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Радою адвокатів в Тернопільській області, Тернопільським обласним відділенням Малої академії наук України, Департаментом освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради, Асоціацією правників України, Міжнародним фестивалем документального кіно про права людини «Docudays UA», Міжнародною культурно-освітньою Асоціацією (ICEA), ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства», ГО ТМГО «Адаптаційний чоловічий центр», МГО «Файне місто» тощо.

Кафедра міжнародного права та міграційної політики[5]Редагувати

27 серпня 2015 року. Необхідність створення кафедри передусім пов'язана із стратегічним курсом України на інтеграцію в Європейський Союз та основними напрямками здійснення її зовнішньої політики. У 2017 році кафедра перейменована на міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії. В 2019 р. назва кафедри змінена на кафедру міжнародного права та міграційної політики. Окрім класичного міжнародного права, знання основ права Європейського Союзу, практики Європейського суду з прав людини, інших міжнародних судових установ просто необхідні юристу в сучасному світі. Кафедра забезпечує викладання дисциплін міжнародно-правового циклу як на юридичному, так і на інших факультетах університету. Кафедра орієнтована на підготовку фахівців, що вільно орієнтуються у актуальних питаннях сучасного міжнародного правового простору. Кафедра забезпечує викладання понад 10 дисциплін, серед яких: «Міжнародне право», «Міжнародне приватне право», «Міжнародне економічне право», «Міжнародний захист прав людини», «Порівняльне правознавство», «Право Європейського союзу», «Міжнародне міграційне право» та інші. Головна мета кафедри міжнародного права та європейської інтеграції — дати глибокі знання студентам із дисциплін, які вона забезпечує, що в майбутньому гарантує суспільству кваліфікованого фахівця, який любить свою роботу.

Кафедра психології та соціальної роботи[6][7]Редагувати

Кафедра психології та соціальної роботи була створена як випускова у лютому 1990 року для підготовки фахівців зі спеціальності «Економіка та соціологія праці». Впродовж 1992—1998 років нею здійснено сім випусків фахівців цієї спеціальності, а з 1999 року кафедра готує бакалаврів і спеціалістів із соціальної роботи. Першим завідувачем кафедри був професор Анатолій Гаврилович Горілий. У 2003 році кафедра економіки і соціології праці перейменована на кафедру соціальної роботи, яку очолив Анатолій Васильович Фурман — доктор психологічних наук, професор, академік Вищої школи України, член Національної спілки журналістів України, член ДАК України з гуманітарних та соціальних дисциплін, член редакційної колегії журналів «Рідна школа», «Освіта і управління», «Психологічний журнал», «Соціальні технології», голова Тернопільського обласного осередку Соціологічної асоціації України, головний редактор журналу «Психологія і суспільство», відомий науковець і методолог, голова ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства», автор 400 наукових праць. Студенти, які навчаються на кафедрі психології та соціальної роботи мають можливість безпосереднього поєднання освітнього процесу із науковою і психологічною практикою, що зумовлене тісною співпрацею кафедри із лабораторією психологічної служби університету. Лабораторія психологічної служби є базою для проведення експериментальних досліджень при написанні курсових, дипломних та магістерських робіт, для підготовки та реалізації соціальних проектів. Очолює роботу лабораторії кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Надвинична Тетяна Лонгінівна.

Кафедра теорії та історії держави і права[8]Редагувати

Одночасно з відкриттям в Тернопільській Академії Народного Господарства Юридичного інституту, який був заснований рішенням Вченої Ради Академії від 25 лютого 1998 року (протокол № 5) та згідно наказу ректора Академії № 71 від 19 березня 1998 року, була створена кафедра історії та теорії держави і права. 30 листопада цього ж року, відповідно до наказу № 346, вона була реорганізована шляхом поділу на дві кафедри: історії держави і права та теорії держави і права. Кафедра теорії та історії держави і права є основним, базовим підрозділом з навчально-методичної роботи. Всі дисципліни, що закріплені за кафедрою, забезпечені навчально-методичними матеріалами. У контексті цієї роботи колективом кафедри видано понад 50 навчально-методичних розробок, у тому числі в електронному варіанті, що особливо актуально в умовах переходу до Болонського процесу.

Кафедра економічної безпеки та фінансових розслідувань[9][10]Редагувати

Історія кафедри розпочинається у 1999 році, коли у складі юридичного факультету було створено кафедру «Інтелектуальної власності та систем прийняття рішень». У 2017 році кафедру перейменовано на «Кафедра економічної безпеки та фінансових розслідувань» та відкрито бакалаврат і магістратуру за освітньою програмою «Економічна безпека та фінансові розслідування» спеціальності «Правоохоронна діяльність». За роки свого існування кафедра заручилась підтримкою від керівництва Державного департаменту інтелектуальної власності (на сьогоднішній день — Державна служба інтелектуальної власності України). Колектив кафедри плідно співпрацює з Інститутом інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Центром інтелектуальної власності та передачі технологій Національної академії наук України.

Кафедра цивільного права і процесу[11]Редагувати

З метою вивчення галузей права, які регулюють та охороняють гарантовані Конституцією України майнові та особисті немайнові права фізичних і юридичних осіб, 5 травня 1998 року в Юридичному інституті Тернопільської академії народного господарства було створено кафедру цивільного і трудового права. З 1 січня 2006 року у зв'язку з реорганізацією юридичного факультету кафедру цивільного і трудового права було перейменовано на кафедру цивільного права і процесу. Кафедра є випусковою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (цивільно-правова спеціалізація). Основні напрямки роботи кафедри:

 • навчально-методична робота;
 • науково-дослідна робота;
 • організаційно-методична робота;
 • робота з виховання студентів;
 • громадська робота.

Головна мета освітньої діяльності кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців-правознавців.

Юридична клініка[12]Редагувати

Мета юридичної клініки зорієнтована не лише на навчальну компоненту, але й правоосвітницьку діяльність, безпосереднє надання студентами університету безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення під керівництвом викладачів-кураторів та практикуючих юристів, а також виховання нового покоління юристів, пов'язане з набуттям студентами досвіду практичної діяльності з захисту прав, свобод та інтересів людини, формуванням у них усвідомлення важливої ролі правника в суспільстві, розумінням соціальних проблем та бажанням забезпечити незахищеним громадянам доступ до безоплатної правової допомоги та правосуддя. Студенти клініки є активними учасниками різноманітних науково-практичних заходів, турнірів, семінарів, круглих столів, з'їздів тощо. Юридична клініка Тернопільського національного економічного університету співпрацює з Асоціацією юридичних клінік України, органами місцевого самоврядування Тернопільської області, органами соціального захисту населення, а також з органами адвокатури, правоохоронними органами та органами Управління Юстиції України. Між Тернопільським національним економічним університетом та Тернопільським державним медичним університетом ім. І. Я. Гобачевського укладено угоду про співпрацю щодо створення та функціонування медико-юридичної клініки, яка здійснює свою діяльність на базі юридичного факультету.

Відомі випускникиРедагувати


 • Кошулинський Руслан Володимирович — Заступник Голови Верховної Ради України (2012—2014 рр.);
 • Деревляний Василь Тимофійович — Народний депутат України 5-7 — го скликань;
 • Бойко Володимир Богданович — Народний депутат України 7 — го скликання;
 • Пастух Тарас Тимофійович — Народний депутат України 8 — го скликання;
 • Юрик Тарас Зіновійович — Народний депутат України 8 — го скликання;
 • Палійчук Микола Васильович — міський голова м. Яремче Івано-Франківської області (2002—2007 рр.), голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації (з жовтня 2007 по березень 2010 р.), кандидат економічних наук, доцент кафедри державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 • Грищук Максим Олександрович — перший заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
 • Вихрист Олександр Леонідович — завідувач оперативно-аналітичного сектору оперативного управління податкової міліції Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області, майор податкової міліції;
 • Боярський Вадим Андрійович — директор департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації;
 • Коваленко Олена Володимирівна — регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Житомирський області;
 • Побер Лідія Василівна — головний спеціаліст Зборівського районного центру управління державної міграційної служби в Тернопільській області;
 • Турчин-Кукаріна Ірина Вікторівна — кандидат юридичних наук, адвокат, член НААУ, КДКА Тернопільської області;
 • Дзюра Ольга Володимирівна — експерт сектору інтелектуальної власності та комп'ютерних технологій Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Тернопільській області;
 • Капелян Олена Віталіївна — завідувач сектору кадрової роботи та юридичної підтримки департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОДА;
 • Загородній Андрій Збігневич — начальник Тернопільського відділення ПАТ страхова компанія «Брокбізнес»;
 • Миколюк Назар Миронович — аналітик у сфері соціального захисту населення Центру аналізу та розробки законодавства Асоціації міст України (м. Київ);
 • Коцко Тарас Аркадійович — доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту КПІ імені Ігоря Сікорського.

ПриміткиРедагувати

 1. Наукометричний профіль ЮФ ТНЕУ в Google Scholar
 2. Офіційний сайт кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ЮФ ТНЕУ. Архів оригіналу за 3 жовтень 2017. Процитовано 2 жовтень 2017. 
 3. Офіційний сайт кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права ЮФ ТНЕУ. Архів оригіналу за 3 жовтень 2017. Процитовано 2 жовтень 2017. 
 4. Офіційний сайт кафедри кримінального права та процесу ЮФ ТНЕУ. Архів оригіналу за 3 жовтень 2017. Процитовано 2 жовтень 2017. 
 5. Офіційний сайт кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії ЮФ ТНЕУ. Архів оригіналу за 3 жовтень 2017. Процитовано 2 жовтень 2017. 
 6. Офіційний сайт кафедри психології та соціальної роботи ЮФ ТНЕУ. Архів оригіналу за 3 жовтень 2017. Процитовано 2 жовтень 2017. 
 7. Наукометричний профіль кафедри психології та соціальної роботи ЮФ ТНЕУ в Google Scholar
 8. Офіційний сайт кафедри теорії та історії держави і права ЮФ ТНЕУ. Архів оригіналу за 3 жовтень 2017. Процитовано 2 жовтень 2017. 
 9. Офіційний сайт кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань ЮФ ТНЕУ. Архів оригіналу за 3 жовтень 2017. Процитовано 2 жовтень 2017. 
 10. Наукометричний профіль кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань ЮФ ТНЕУ в Google Scholar
 11. Офіційний сайт кафедри цивільного права і процесу ЮФ ТНЕУ. Архів оригіналу за 3 жовтень 2017. Процитовано 2 жовтень 2017. 
 12. Офіційний сайт юридичної клініки ЮФ ТНЕУ

ДжерелаРедагувати

 • Мармаш, Я. Дорога довжиною в життя [Текст] / Я. Мармаш. — Т. : Економічна думка, 2008. — 120 с.
 • Тернопільська академія народного господарства [Текст]: буклет / відп. за вип. Г. Журавель. — Т. : Економічна думка, 2003. — 44 с.
 • Тернопільський національний економічний університет. Історія. Звершення. Особистості [Текст] / редкол. : С. І. Юрій, Г. П. Журавель, М. В. Лазарович [та ін.]. — К. : Світ успіху, 2006. — 336 с.
 • Тернопільський національний економічний університет. Історія. Звершення. Особистості [Текст] / редкол. : С. І. Юрій, Г. П. Журавель, М. В. Лазарович [та ін.]. — К. : Світ успіху, 2006. — 336 с.
 • Тернопільський національний економічний університет: професіоналізм, престиж, поступ: наукове видання / кол. авт. — Л. : Українська академія друкарства, 2016. — 496 с.
 • Крицак, І. "У хороших викладачів хочеться вчитися [Текст] / І. Крицак // 20 хвилин. — 2007. — 27 лют. (№ 46). — С. 4.
 • Шот, М. Справу слухають в «Юридичній клініці» [Текст] / Микола Шот // Урядовий кур'єр. — 2011. — 27 квіт. (№ 76). — С. 25 : фото.
 • Юридичний факультет [Текст] // Свобода. — 2010. — 26 трав. (№ 42). — С. 3.
 • Мармаш, Я. Юрист - професія актуальна і престижна [Текст] // Свобода. — 2006. — 20 груд. (№ 101). — С. 5.
 • Юристи Тернополя і Кракова знають свою справу [Текст] // Університетська думка. — 2009. — 31 трав. (№ 6). — С. 4.
 • Яремко, О. Які вони — правові реалії? [Текст] / О. Яремко // Вільне життя. — 2008. — 24 груд. (№ 103). — С. 1.
 • Вальків, В. «Юрфаківська» молодь — найкреативніша! [Текст] / Влад Вальків // Університетська думка. — 2014. — № 9-10 (1 верес.). — С. 13 : фото.
 • Методологічні засади викладання цивілістичних дисциплін у вищих навчальних закладах // Університетська думка. — 2008. — № 5-6. — С. 7.
 • Баліцька, М. Україні потрібні висококваліфіковані юристи // Свобода. — 2007. — 13 жовт. (№.82). — С. 4.
 • Крицак, І. «У хороших викладачів хочеться вчитися» // 20 хвилин. — 2007. — 27 лют. (№ 46). — С. 4.

ПосиланняРедагувати

  Зовнішні відеофайли
  Чому ЮФ? Юридичний факультет ТНЕУ на сайті YouTube
  ЮФ TV на сайті YouTube
  ЮФ TV/ 131 секунда про юридичний факультет на сайті YouTube