Юзвенко Вікторія Арсеніївна

Вікторія Арсенівна Юзвенко — український учений, фольклорист-славіст.

Юзвенко Вікторія Арсеніївна
Країна Flag of the Soviet Union.svg СРСР
Flag of Ukraine.svg Україна
Діяльність фольклористка
Alma mater ЧНУ імені Юрія Федьковича
Науковий ступінь кандидат наук
Заклад Відокремлений структурний підрозділ Київський індустріальний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури і Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

Освіта і наукові ступеніРедагувати

Здобула філологічну освіту в Чернівецькому університеті.

Навчалася в аспірантурі ІМФЕ АН УРСР (тепер — Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України).

Кандидатську дисертацію захистила 1961 року під керівництвом академіка Максима Рильського.

Кар'єраРедагувати

 • Викладала в Київському індустріальному технікумі.
 • з 1961 — молодший науковий співробітник відділу фольклору в ІМФЕ АН УРСР
 • 1960?-1964 вчений секретар ІМФЕ АН УРСР. Працювала з М. Рильським, Л. Ревуцьким, В. Касіяном, М. Стельмахом та іншими діячами української культури та науки.
 • з 1969 — завідувачка відділом слов'янської фольклористики,
 • працювала також у відділі мистецтва та народної творчості зарубіжних країн.

Наукові інтересиРедагувати

Основним напрямом наукових пошуків дослідниці стала полоністика, зокрема українсько-польські фольклористичні зв'язки у XIX ст., яким присвячено кілька її наукових студій.

1961 — опублікувала монографію «Українська народна поетична творчість у польській фольклористиці XIX ст.»

За її участю та редакцією підготовано понад двадцять монографічних видань, серед яких:

 • «Розвиток і взаємовідношення жанрів слов'янського фольклору» (К., 1973),
 • «Слов'янська фольклористика. Нариси розвитку. Матеріали» (К., 1988)
 • низка студій, присвячених проблемі вивчення народної творчості національних меншин України.

Була одним з членів редколегії:

 • часописів «Слов'янське літературознавство і фольклористика», «Народна творчість та етнографія»;
 • щорічника «Слов'янський світ» та інших наукових видань,

Брала участь в організації численних конференцій, нарад, симпозіумів.

Упродовж багатьох років В. Юзвенко представляла українську науку на міжнародних форумах. Була:

 • учасницею-доповідачкою Міжнародних з'їздів славістів (IV — Москва, 1958; V — Софія, 1963; VI — Прага, 1968; VII — Варшава, 1973; Х — Софія, 1988; VIII — Загреб-Любляна, 1978; ІХ — Київ, 1983; ХІ — Братислава, 1993; ХІІ — Краків, 1998),
 • вченим-секретарем Міжнародного комітету славістів (1979–1988 рр.);
 • вченим-секретарем Українського комітету славістів (1962–1990 рр.);
 • почесним членом міжнародної комісії з дослідження слов'янського фольклору при Міжнародному Комітеті славістів.

Під її керівництвом було проведено численні наукові експедиції до різних регіонів України, де зроблено унікальні фольклорні записи, значна частина яких увійшла до багатотомного видання серії «Українська народна творчість».

БібліографіяРедагувати

Праці В. Юзвенко:

 1. Українські народні казки, легенди, анекдоти / Упоряд. Г. Сухобрус, В. Юзвенко. — К.: Держ. вид-во Художньої літератури, 1957. — 543 с.;
 2. Золота гора. Українські народні казки / Упоряд. В. Юзвенко — К.: Дитвидав, 1959. — 87 с.;
 3. Иван-богатырь. Украинские народные сказки / Упоряд. В. А. Юзвенко. -К.: Дитвидав, 1960;
 4. Українська народна поетична творчість у польській фольклористиці XIX ст. — К.: Вид-во АН УРСР, 1961. — 132 с.;
 5. Українські думи і героїчний епос слов'янських народів / В. А. Юзвенко, Г. С. Сухобрус та ін. — К.: Вид-во АН УРСР, 1963. — 28 с.;
 6. Пісні Явдохи Зуїхи / АН УРСР, Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського; упорядкування, передмова та примітки В. А. Юзвенко, М. Т. Яценко; відп. ред. О. І. Дей; записав Г. Танцюра. — Київ : Наукова думка, 1965. — 810 сторінок: ноти. — (Українська народна творчість).
 7. Історико-типологічні та генетичні зв'язки в етнічній пісенній творчості слов'ян (XVII–XIX ст.) / М. Гайдай, Р. Скрипка, В. Юзвенко, Н. Шумада — К.: Наукова думка, 1968. — 26 с.;
 8. Колесса Ф. М. Фольклористичні праці / Упоряд. і вступ. ст. В. А. Юзвенко. — К.: Наукова думка, 1970. — 416 с.;
 9. Інтернаціональне та національне в сучасному слов'янському фольклорі (на матеріалах Української РСР) / В. А. Юзвенко, Н. С. Шумада, М. М. Гайдай та ін. — К.: Наукова думка, 1977. — 224 с.;
 10. Специфіка художніх засобів слов'янської фантастичної казки. — К.: Наукова думка, 1978. — 23 с.;
 11. Принципы формирования жанровой системы современного фольклора // Современные славянские культуры: развитие, взаимодействие, международный контекст. — К., 1979. — 168 с.;
 12. Слов'янська фольклористика: Нариси розвитку. Матеріали / М. М. Гайдай, В. А. Юзвенко та ін. — К.: Наукова думка, 1988. — 448 с.;
 13. Під одним небом: Фольклор етносів України / Упоряд.: В. А. Юзвенко, Л. К. Вахніна, Л. Г. Мушкетик. — К.: Головна спеціалізов. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1996. — 255 с.;
 14. Художня культура західних і південних слов'ян (XIX–XX століття): Енцик. слов. / Г. А. Скрипник Г. А. (гол. ред.), Л. К. Вахніна, В. А. Юзвенко та ін. — К., 2006. — 248 с.

Праці про В. Юзвенко: