Щербуха Анатолій Якович

Щербуха Анатолій Якович — один з найвідоміших іхтіологів України, автор кількох академічних та науково-популярних видань про фауну риб прісноводних водойм України, старший науковий співробітник Лабораторії іхтіології Національного науково-природничого музею, а згодом й Інституту зоології НАН України.

Анатолій Щербуха
Народився 1 січня 1935(1935-01-01) (85 років)
с. Омельник, Кременчуцький район, Полтавська обл.
Громадянство Україна Україна
Сфера інтересів зоологія, іхтіологія, наукова термінологія та номенклатура
Заклад Національний науково-природничий музей НАН України
Вчене звання старший науковий співробітник
Науковий ступінь кандидат біологічних наук
Відомий завдяки: дослідження фауни риб України, українська зоологічна номенклатура

Біографічні деталіРедагувати

Народився на Полтавщині, в селянській сім'ї у с. Омельник Кременчуцького району, 1 січня 1935 року. Планував стати педагогом, після середньої школи закінчив Гадяцьке педагогічне училище (1951-1955), після чого пішов на навчання до Полтави, де навчався у Полтавському педінституті ім. В. Г. Короленка, який закінчив 1960 року (навчання протягом 1955-1960 років)[1]. Судячи з найдавнішої праці 1959 р. (див. список публікацій), почав займатися зоологією, власне дослідженнями риб, ще у студентські роки. Перша наукова праця стосувалася іхтіофауни нижньої течії річки Псьол і опублікована у збірнику студентських наукових праць цього інституту.

Вже 1971 року Анатолій Якович публікується у збірнику співробітників Зоологічного музею при Інституті зоології АН УРСР "Збірник праць зоологічного музею" (див. список статей), що підтверджує його належність в той час до штату ІЗАН[2]. Надалі він там публікується регулярно (1971, 1973, 1976), при тому лише там, судячи з відомих бібліографії (див. внизу).

У 1980-2000-х роках працював у Відділі зоологічного музею Інституту зоології АН УРСР, з 1998 року — відділ зоологічного музею ЦНПМ (нині це відділ зоології Національного науково-природничого музею НАН України).

Щербуху згадано як колектора двостулкових молюсків Національного науково-природничого музею (збори 1994 року на Пслі[3]): вид Colletopterum ponderosum Bourguignat,1880 та Amesoda rivicola (Lamarck, 1818) (Кременчуцький р-н, хутір Гуньки, р. Псел, 27.05.1994).

Наукові видання (монографії, довідники)Редагувати

 • Щербуха А. Я. Риби. Окунеподібні (окуневидні, губаньовидні, драконовидні, собачковидні, піщанковидні, ліровидні, скумбрієвидні). — Київ: Наукова думка, 1982, — 384 с. (Серія: Фауна України; В 40 томах; Том 8: Риби, випуск 4).
 • Щербуха А. Я. Українська номенклатура іхтіофауни України. За ред. Є. М. Писанця; Зоологічний музей ННПМ НАН України. — Київ: ННПМ, 2003. — 50 с.
 • Мовчан Ю. В., Л. Г. Манило, А. И. Смирнов, А. Я. Щербуха. 2003. Круглоротые и рыбы / Зоомузей ННПМ НАНУ. Киев, 1-241. (Каталог коллекций Зоологического музея ННПМ НАН Украины). ISBN 966-02-2471-0.
 • Відновна іхтіоекологія. (Реабілітація аборигенної іхтіофауни природних водойм України): навч. посіб. / Гриб, Й. В.; Сондак, В. В.; Гончаренко, Н. І.; Куньчик, Т. М.; Новіцький, Р. О.; Щербуха, А. Я.; Волкошовець, О. В.; Войтишина, Д. Й. Наук. ред.: Й. В. Гриб, В. В. Сондак; Національний ун-т водного господарства та природокористування, Інститут гідробіології НАН України. Волинські обереги, Рівне, 2007. 1-630. ISBN 978-966-416-118-0.
 • Щербуха, А. Я. 2013. Риби України = The Pisces of Ukraine: монография. Київ: Видавництво Раєвського, 256 с. : 41 кольор. табл. — (Серія визначників «Природа України»). — Бібліогр.: с. 243—249. — ISBN 978-966-7016-43-2.
Анотація: Книга являє собою ілюстрований атлас для визначення риб фауни України, що містить 218 видів з описами, мапами поширення та зображеннями, об'єднаними у 41 кольорову таблицю. Визначник призначений для школярів-натуралістів, студентів біологічного профілю як посібник для практичних занять, а також для широкого кола любителів природи. (за сайтом бібліотеки ІЗАН).
 • Шевченко П. Г., Щербуха А. Я., Пилипенко Ю. В. та ін. Визначник риб континентальних водойм і водотоків України. Навчальний посібник. — 2019. тв/п, 60х84/8. ISBN 978-966-289-306-9.
Анотація (за Каталог видань «Олді+»): У навчальному посібнику викладені матеріали про риб континетальних водойм (водосховищ і озер) та водотоків (річок, каналів і струмків) України, наведено загальну характеристику класів, які об'єднують рибоподібних і риб (зокрема нинішні класи Круглороті та Кісткові риби), подана характеристика їх систематичної організації та особливостей екології. За посібником надається можливість визначати видову приналежність риб внутрішніх водойм і водотоків України, знати основні систематичні групи риб, їх головних, особливо промислово-цінних представників, особливості будови, біології, промислового та господарського значення різних видів і систематичних груп круглоротих і риб".

Науково-популярні виданняРедагувати

 
Лин (Tinca tinca) — річкова риба, що стала головним об'єктом на обкладинках науково-популярних видань про риб, підготовлених А. Щербухою.

Книги Анатолія Яковича «Риби наших водойм» та «Аматорська рибалка» є надпопулярними й витримали кілька видань. Серед них є й такі:

 • Куркин Б. М., А. Я. Щербуха. Любительское рыболовство. Киев: Издательство «Урожай», 1977.
 • Щербуха А. Я. Риби наших водойм. Київ: Радянська школа, 1981. — 176 с. (Файл формата DJVU)
 • Куркин Б. М., А. Я. Щербуха. Любительское рыболовство. 2-е издание, дополненное и переработанное. Киев: Издательство «Урожай», 1985. (файл).
 • Щербуха А. Я. Риби наших водойм. Київ, Радянська школа, 1987. — 156 с. (Формат 70х100/16 = 245х175мм).

Розробки з наукової номенклатури рибРедагувати

Анатолій Якович став першим іхтіологом періоду Незалежності, який взявся упорядкувати повний список риб фауни України українською мовою. Як виключно україномовний іхтіолог, по суті єдиний такий на той час в академічній іхтіології, він як член комісії з української наукової термінології, що діяла при Інституті зоології НАНУ у 2001—2003 роках, упорядкував і підготував такий перелік, який 2003 року було видано у «жовтій» серії зоологічних каталогів, яку видавав і продовжує видавати Зоологічний музей ННПМ (нині — відділ зоології ННПМ).

У підготовленій Анатолієм Яковичем розробці з національної наукової номенклатури риб послідовно дотримано кілька принципів:

 • розрізнення назви роду і виду і формування видових назв за принципом біноменізації, як узвичаєно в науковій номенклатурі яка подається латиною (або латинізованими варіантами);
 • формування родинних назв як уніномінальних, на основі родових, що тепер прийнято у номенклатурі більшості зоологічних таксонів (приклад — родина «Ікталурові» (Ictaluridae) з типовим родом ікталур (Ictalurus, «канальний сомик»);
 • формування контрольних списків фауни з розміщенням видів, родів і родин у порядку родинності, а не алфавітному,
 • аргументування використання тих чи інших назв (що по суті до того не робили).

Посилання і повнотекстовий варіант цієї праці викладено на офіційному сайті Національного науково-природничого музею НАН України в розділі «Контрольні списки флори і фауни»:

Цю працю використано в якості основної при впорядкуванні «Словника української біологічної термінології» (2012)[4].

Див. також: вернакулярна назва тварини

Наукові статті А. ЩербухиРедагувати

 • Щербуха А. Я. 1971. Морфометрична характеристика чорноморського ската морського кота — Dasyatis pastinaca (L.) (Pisces, Dasyatidae). Збірник праць зоологічного музею, Вип. 34: 65–68.
 • Щербуха А. Я. 1973. До морфо-біологічної характеристики луфара Pomatomus saltatrix (L.) Чорного моря. Збірник праць зоологічного музею, Вип. 35: 55–60.
 • Щербуха А. Я. 1976. О таксономической структуре рода Chalcalburnus Berg (Pisces, Cyprinidae) южных морей СССР. Збірник праць зоологічного музею, Вип. 36: 68–77.
 • Полтавчук, М. А., Щербуха, А. Я., 1988. Ихтиофауна притоков Десны в рыбохозяйственном кадастре СССР. Вестник зоологии, № 2: 24–30.
 • Щербуха А. Я. 1992. Очерк таксономической структуры рода Perca (Osteichthyes, Percidae). Вестник зоологии, № 3: 22–26.
 • Щербуха А. Я., 1993. О родстве ископаемых и современных таксонов рода Perca (Osteichthyes, Percidae). Вестник зоологии, № 4: 39–40.
 • Жукинский В. Н., Л. И. Вятчанина, А. Я. Щербуха. 1995. Формализованная характеристика ихтиофауны Украины для оценки ее состава и состояния популяции. Гидробиологический журнал, № 4: 17-41.
 • Щербуха А. Я., Шевченко, П. Г., Коваль, Н. В. [та ін.] 1995. Многолетние изменения и проблемы сохранения видового разнообразия рыб бассейна Днепра на примере Каховского водохранилища. Вестник зоологии, № 2. — С. 22–32.
 • Щербуха А. Я. 1997. Многолетние изменения и проблемы сохранения видового разнообразия рыб бассейна Днепра на примере Каховского водохранилища. Вестник зоологии, № 1: 22.
 • Щербуха А. Я. 1999. Природні ареали аборигенних видів риб в Україні. Розбудова екомережі України. Програма розвитку ООН — проект «Екомережі», Київ, 76-79.
 • Щербуха, А. Я. 2004. Іхтіофауна України у ретроспективі та сучасні проблеми збереження її різноманіття. Вестнік зоології, № 38 (3): 3–18.

Одна з перших праць дослідника підготовлена й опублікована 1959 року:

 • Щербуха, А. Я. 1959. Матеріали до іхтіофауни Дніпровського басейну. Короткий огляд іхтіофауни нижньої течій річки Псьол. Збірник наукових робіт студентів Інституту. Полтавський Державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка. Полтава, Випуск 1: 16-33. (за сайтом ІЗАН)

Видано декілька науково-популярних статей, зокрема:

 • Щербуха А. Я. Рыбы Украины // Рыболов Украины. — 2002. — № 5. — С. 72–75.
 • Щербуха, А. Каховське водосховище [Текст] // Світ рибалки. — 2008. — № 1. — С. 54-55.

Джерела і посиланняРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Особова справа дослідника є в Національному науково-природничому музеї.
 2. У книзі Бориса Мазурмовича 1972 року згадок про цього дослідника немає (Мазурмович, Б. М. 1972. Розвиток зоології на Україні. Вид-во Київського університету, Київ, 1–229.)
 3. Погребняк С. Г., Сєдишева Е. М., Корнюшин О. В. 2008. Двостулкові молюски (Mollusca: Bivalvia) / Зоологічний музей ННПМ НАН України. Київ, 1-177. (Серія: Каталог колекцій Зоологічного музею ННПМ НАН України). (pdf)
 4. Словник української біологічної термінології. Укладачі: Д. М. Гродзинський, Л. О. Симоненко, М. П. Годована, С. В. Овсейчик, Л. В. Туровська, Н. О. Яценко; Л. М. Василькова. Відп. ред.: Д. М. Гродзинський та Л. О. Симоненко. — Київ: КММ, 2012. — 744 с. ISBN 978-966-1673-12-9