Школа вищої спортивної майстерності

Школа вищої спортивної майстерності (або скорочено — ШВСМ) — в Україні це заклад фізичної культури і спорту, який забезпечує підготовку учнів-спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень.

Основними формами навчально-тренувального процесу є проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів тривалістю до 250 днів на рік, навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, теоретичні та методичні заняття, медичне обстеження, відновлювальні заходи, участь у відповідних спортивних змаганнях тощо.

До структури ШВСМ входять відділення з одного або кількох олімпійських видів спорту, які формуються з навчальних груп. У відділеннях з ігрових видів спорту можуть бути утворені спортивні ігрові команди.

ШВСМ організовує навчально-тренувальний процес з постійним або змінним складом учнів-спортсменів відповідно до етапів підготовки.

Учні-спортсмени, які зараховані до постійного складу центрів олімпійської підготовки або навчаються у дитячо-юнацьких спортивних школах чи спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю, зараховуються тільки до змінного складу ШВСМ.

З числа спортсменів постійного складу комплектуються такі групи: групи спортивного удосконалення — з числа учнів-спортсменів, які тренуються на етапах спеціальної базової підготовки та підготовки до вищих досягнень; групи вищої спортивної майстерності — з числа учнів-спортсменів, які тренуються на етапах максимальної реалізації індивідуальних можливостей, збереження вищої спортивної майстерності, поступового зниження досягнень.

Результативність роботи ШВСМ визначається за рейтингом з олімпійських видів спорту України за результатами виступу учнів-спортсменів у спортивних змаганнях.

Перелік ШВСМ України

ред.

Джерела

ред.