{{i}} Документація шаблону[перегляд] [редагувати] [історія] [очистити кеш]

Використовується з {{bar box}}.

Працює подібно до {{Bar percent}}, але може відображати два значення в рядку.

Параметри {{Bar percent}} сумісні з цим шаблоном, а саме:

  • 1 — назва рядка (ліворуч);
  • 2 — колір рядка (першого значення для цього шаблона);
  • 3 — величина у % (перша величина для цього шаблона);
  • 4 — якщо вказано, напис праворуч; інакше — значення параметра 3 з позначкою %;

Цей шаблон розуміє додатково:

  • value2 — друга величина для відображення у %. Відображення після першого;
  • color2 — колір для відображення другої величини;
  • text2 — текст для напису безпосередньо на рядку для другої величини;
  • text1 — текст для напису безпосередньо на рядку для першої величини;
  • right2 — ще один напис, який виводиться між відображенням величин і написом з параметра 4
  • textcolor — колір тексту text1 і text2