Чутливий вузол спинномозкового нерва

Чутливий вузол спинномозкового нерва, або Дорзальний корінцевий ганглій (ДКГ), чи спінальний ганглій — це анатомічна структура в організмі хребетних, яка являє собою скупчення соматосенсорних нейронів, чутливих до болю, холоду, тепла та дотику. Відноситься до периферичної нервової системи.

Чутливі вузли новонароджених щурів, культивовані окремо та забарвлені флуорисцентним барвником DAPI, та антитілами проти білків S100 і бета-тубуліну 3
Такий вигляд має ДКГ на гістологічному препараті спинного мозку

Анатомія Редагувати

 
Будова трійчастого нерва

Дорзальні корінцеві ганглії залягають всередині хребта вздовж усього спинного мозку, по два на кожен хребець. Їхня кількість може варіювати в залежності від виду. Аналогічною по відношенню до ДКГ структурою у черепі є тригемінальний вузол трійчастого нерва.

Нейрони ДКГ є первинно-чутливими клітинами: їхні периферійні нервові закінчення залягають у товщі тканин та збуджуються, якщо на них діють певні фізичні або хімічні чинники, специфічні для кожного з типів нейронів ДКГ.

Типи клітин Редагувати

Соматосенсорні нейрони Редагувати

Нейрони ДКГ мають унікальну псевдоуніполярну морфологію: з тіла нейрона виходить аксон, який згодом роздвоються та прямує у двох напрямках: до спинного мозку та до органа, який дана клітина іннервує. Таким чином, нейрон ДКГ позбавлений дендритів, а свій аксон використовує як для передачі, так і для прийому інформації.

Оскільки ДКГ відповідають за цілий ряд сенсорних модальностей, їхні нейрони є вкрай поліморфними як за своєю морфологією, так і за ансамблями експресованих ними молекул-рецепторів. Наприклад, чутливі до холоду нейрони мають у своїй мембрані іонний канал TRPM8, який активується у випадку, якщо температура падає нижче 15° С. Так само клітини, що забезпечують теплову чутливість, використовують для цього TRPV1, який збуджує клітину за температури вище 42° С. Больові рецептори експресують білки ASIC, TRPA1

Клітини-сателіти Редагувати

Посилання Редагувати