Ангеліна Акіндинівна Чунаєва (30.7.192829.09.2014) — філософ, педагог, професор.

Чунаєва Ангеліна Акіндинівна
Народилася 30 липня 1928
м. Одеса, УСРР, СРСР
Померла 29 вересня 2014
м. Одеса, Україна
Громадянство СРСР СРСР, Україна Україна
Діяльність філософ, педагог
Alma mater Ленінградський університет
Науковий ступінь доктор філософських наук
Вчене звання професор
Заклад Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

Біографія

ред.

А. А. Чунаєва народилася 30 липня 1928 року в м. Одеса.

В 1951 році закінчила філософський факультет Ленінградського державного університету (ЛДУ) ім. А. О. Жданова.

У 1954 році закінчила аспірантуру ЛДУ та захистила дисертацію «Марксизм-ленінізм про необхідність та випадковість» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, а в 1963 році присвоєно вчене звання доцента.

В 1954—1964 роках працювала старшим викладачем, доцентом кафедри марксизму-ленінізму Ленінградського бібліотечного інституту, у 1964—1969 роках — завідувачем кафедри марксизму-ленінінзму Ленінградського інституту театру, музики та кінематографії.

У 1969—1978 роках була доцентом кафедри філософії й наукового комунізму Ленінградського державного інституту культури імені Н. К. Крупської.

В 1973 році захистила дисертацію «Категорія цілі у сучасній науці та її методологічне значення» та здобула науковий ступінь доктора філософських наук.

У 1978—1979 роках обіймала посаду доцента кафедри філософії Одеського державного університету імені І. І. Мечникова, у 1979—1988 роках — доцента, професора кафедри філософії й наукового комунізму Ленінградського державного інституту культури.

В 1986 році присвоєно вчене звання професора.

У 1988—1992 роках працювала професором кафедри політичної історії і філософії Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського.

В 1992—2014 роках була професором кафедри філософії та соціології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

Померла 29 вересня 2014 року в м. Одеса.

Наукова діяльність

ред.

Як науковець досліджувала проблеми діалектики і методології пізнання, аксіології, аналізувала творчість Ф. Ніцше.

Керувала аспірантурою. Входила до складу спеціалізованої Вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій з філософії.

Була членом редакційних колегій соціально-політичного журналу «Перспективи», наукового журналу «Наукове пізнання: методологія та технологія».

Є автором монографій, навчальних посібників, наукових статей.

Праці

ред.
  • Категория цели в современной науке и ее методологическое значение/ А. А. Чунаева. — Ленинград: ЛГУ, 1979. — 147 с.
  • Философия и ее история как элемент формирования общенаучной, нравственной и политической культуры учителя/ А. А. Чунаева. //Историко-культурное наследие человечества и его изучение при подготовке учителей без отрыва от производства: Сборник тезисов выступлений на украинско-российском научно-методичсеком симпозиуме. — Одесса, 1992. — С. 133—135.
  • Влияние учения Ф. Ницше на социальную философию в Украине (20—30-е годы XX века)/ А. А. Чунаева.// Філософія. Менталітет. Освіта: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. — Одеса, 1995. — С. 36—37.
  • Метаморфозы идеи развития в Новое и Новейшее время (очерк первый)/ А. А. Чунаева. // Перспективи. — 2005. — № 2 (30). — С. 4—10.
  • Идея свободы как ценность и сущностная характеристика христианского миросозерцания/ А. А. Чунаева. // Виховання і культура. — 2007. — № 1—2. — С. 39—41.
  • Философия в кратком изложении: учебное пособие/ А. А. Чунаева, И. Г. Мысык. — Изд. 6-е, испр. и доп. — Одесса: Феникс; М.: ТрансЛит, 2009. — 332 с.
  • Цивилизационная концепция истории/ А. А. Чунаева// Традиція та інновація в науці та освіті: Матеріали наукової конференції. — Одеса, 2010. — С. 114—118.

Родина

ред.

Література

ред.

Посилання

ред.