Члени Національної академії педагогічних наук України

стаття-список у проекті Вікімедіа

Члени Національної академії педагогічних наук України:

Дані про членів НАПНУ наведені на момент обрання.

Дійсні члениРедагувати

Академік Дата народження Науковий ступінь, звання Дата обрання Відділення Посада
Авдієвський Анатолій Тимофійович 16.08.1933 професор 20.12.1995 Відділення вищої освіти Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, завідувач кафедри
Андрущенко Віктор Петрович 01.01.1949 доктор філософських наук, професор 10.04.2003 Відділення вищої освіти Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, ректор
Артемчук Галік Ісакович 03.09.1938 кандидат філологічних наук, професор 16.12.1999 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Київський національний лінгвістичний університет, професор кафедри
Баженов Віктор Андрійович 12.07.1941 доктор технічних наук, професор 18.11.2010 Відділення професійної освіти і освіти дорослих Київський національний університет будівництва і архітектури, перший проректор
Бех Іван Дмитрович 09.10.1940 доктор психологічних наук, професор 16.12.1999 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Інститут проблем виховання НАПН України, директор
Биков Валерій Юхимович 01.02.1945 доктор технічних наук, професор 18.11.2010 Відділення професійної освіти і освіти дорослих Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, директор
Бібік Надія Михайлівна 25.09.1948 доктор педагогічних наук, професор 10.04.2003 Відділення загальної середньої освіти Інститут педагогіки НАПН України, головний науковий співробітник
Богуш Алла Михайлівна 29.10.1939 доктор педагогічних наук, професор 20.12.1995 Відділення загальної середньої освіти Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, завідувач кафедри
Бондар Віталій Іванович 20.10.1938 доктор педагогічних наук, професор 16.12.1999 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, директор Науково-дослідного центру інклюзивної освіти ІКПП
Бондар Володимир Іванович 22.01.1936 доктор педагогічних наук, професор 16.12.1999 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, директор Інституту педагогіки і психології
Бурда Михайло Іванович 02.01.1949 доктор педагогічних наук, професор 18.11.2010 Відділення загальної середньої освіти НАПН України, головний учений секретар
Бурлачук Леонід Фокович 01.01.1947 доктор психологічних наук, професор 18.11.2010 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри
Вашуленко Микола Самійлович 01.06.1941 доктор педагогічних наук, професор 20.12.1995 Відділення загальної середньої освіти Інститут педагогіки НАПН України, головний науковий співробітник
Глузман Олександр Володимирович 15.04.1955 доктор педагогічних наук, професор 18.11.2010 Відділення вищої освіти Кримський державний гуманітарний університет, ректор
Губерський Леонід Васильович 04.10.1941 доктор філософських наук, професор 18.11.2010 Відділення вищої освіти Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ректор
Гуржій Андрій Миколайович 14.12.1946 доктор технічних наук, професор 16.12.1999 Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, віце-президент
Довгий Станіслав Олексійович 23.07.1954 доктор фізико-математичних наук, професор, 18.11.2010 Відділення загальної середньої освіти Президент МАН України
Євтух Микола Борисович 26.06.1938 доктор педагогічних наук, професор 16.12.1999 Відділення вищої освіти НАПН України, академік-секретар Відділення вищої освіти
Жалдак Мирослав Іванович 15.08.1937 доктор педагогічних наук, професор 20.12.1995 Відділення загальної середньої освіти Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, завідувач кафедри
Зайчук Валентин Олександрович 27.08.1949 кандидат педагогічних наук, професор 16.12.1999 Відділення професійної освіти і освіти дорослих Верховна Рада України, керівник Апарату
Закусило Олег Каленикович 12.09.1947 доктор фізико-математичних наук, професор 18.11.2010 Відділення загальної середньої освіти Київський національний університет імені Тараса Шевченка, перший проректор
Зіньковський Юрій Францевич 17.03.1933 доктор технічних наук, професор 16.12.1999 Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», професор кафедри
Згуровський Михайло Захарович 30.01.1950 доктор технічних наук, професор 20.12.1995 Відділення вищої освіти Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», ректор
Ільченко Віра Романівна 18.07.1937 доктор педагогічних наук, професор 16.12.1999 Відділення загальної середньої освіти Інститут педагогіки НАПН України, завідувач лабораторії
Каніщенко Леонід Олексійович 05.01.1929 кандидат економічних наук, професор 17.11.1992 Відділення вищої освіти

засновник Академії

Ківалов Сергій Васильович 01.05.1954 доктор юридичних наук, професор 10.04.2003 Відділення вищої освіти Верховна Рада України, народний депутат України
Киричук Олександр Васильович 07.06.1929 доктор педагогічних наук, професор 17.11.1992 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, завідувач кафедри, засновник Академії
Кононенко Віталій Іванович 09.09.1933 доктор філологічних наук, професор 30.03.1994 Відділення вищої освіти Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри
Коцур Віктор Петрович 19.10.1959 доктор історичних наук, професор 18.11.2010 Відділення загальної середньої освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», ректор
Кравець Володимир Петрович 06.04.1947 доктор педагогічних наук, професор 18.11.2010 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, ректор
Кремень Василь Григорович 25.06.1947 доктор філософських наук, професор 20.12.1995 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, президент
Кузь Володимир Григорович 28.07.1938 доктор педагогічних наук, професор 10.04.2003 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, завідувач кафедри
Кузнецов Юрій Борисович 16.04.1947 доктор філологічних наук 18.11.2010 Відділення загальної середньої освіти
Курило Віталій Семенович 02.02.1957 доктор педагогічних наук, професор 18.11.2010 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, ректор
Луговий Володимир Іларіонович 17.05.1950 доктор педагогічних наук, професор 10.04.2003 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, перший віце-президент
Ляшенко Олександр Іванович 16.03.1950 доктор педагогічних наук, професор 10.04.2003 Відділення загальної середньої освіти НАПН України, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти
Мадзігон Василь Миколайович 03.10.1937 доктор педагогічних наук, професор 17.11.1992 Відділення загальної середньої освіти

засновник Академії

Мазаракі Анатолій Антонович 27.07.1950 доктор економічних наук, професор 16.11.2006 Відділення вищої освіти Київський національний торговельно-економічний університет, ректор
Максименко Сергій Дмитрович 15.12.1941 доктор психологічних наук, професор 20.12.1995 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології
Мацько Любов Іванівна 09.02.1939 доктор філологічних наук, професор 6.12.1999р Відділення загальної середньої освіти Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, завідувач кафедри
Мокін Борис Іванович 03.01.1943 доктор технічних наук, професор 17.11.1992 Відділення вищої освіти Вінницький національний технічний університет, професор кафедри, засновник Академії
Моляко Валентин Олексійович 24.07.1937 доктор психологічних наук, професор 17.11.1992 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології. Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, завідувач лабораторії
Ничкало Нелля Григорівна 26.09.1939 доктор педагогічних наук, професор 20.12.1995 Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих
Огнев'юк Віктор Олександрович 10.04.1959 доктор філософських наук, професор, 18.11.2010 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Київський університет імені Бориса Грінченка, ректор
Олійник Віктор Васильович 10.08.1948 доктор педагогічних наук, професор 18.11.2010 Відділення професійної освіти і освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України», ректор
Павленко Анатолій Федорович 11.01.1940 доктор економічних наук, професор 10.04.2003 Відділення вищої освіти Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, ректор
Прокопенко Іван Федорович 10.06.1936 доктор педагогічних наук, професор 17.11.1992 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ректор, засновник Академії
Савченко Олександра Яківна 08.05.1942 доктор педагогічних наук, професор 17.11.1992 Відділення загальної середньої освіти Інститут педагогіки НАПН України, головний науковий співробітник, засновник Академії
Синьов Віктор Миколайович 14.03.1940 доктор педагогічних наук, професор 30.03.1994 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, директор Інституту корекційної педагогіки та психології
Слюсаренко Анатолій Гнатович 15.08.1938 доктор історичних наук, професор 10.04.2003 Відділення вищої освіти Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри
Сухомлинська Ольга Василівна 29.09.1946 доктор педагогічних наук, професор 20.12.1995 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти
Таланчук Петро Михайлович 01.07.1938 доктор технічних наук, професор 17.11.1992 Відділення вищої освіти Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», президент, засновник Академії
Толстоухов Анатолій Володимирович 02.01.1956 доктор філософських наук, професор, 18.11.2010 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Центр практичної філософії, президент
Третяк Олег Васильович 03.01.1942 доктор фізико-математичних наук, професор 16.12.1999 Відділення вищої освіти Київський національний університет імені Тараса Шевченка, директор Інституту високих технологій
Філіпчук Георгій Георгійович 19.12.1950 доктор педагогічних наук, професор 16.12.1999 Відділення професійної освіти і освіти дорослих
Чебикін Олексій Якович 28.03.1949 доктор психологічних наук, професор 20.12.1995 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, ректор
Чепелєва Наталія Василівна 14.07.1949 доктор психологічних наук, професор 8.11.2010р Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, заступник директора з науково-дослідної роботи
Шкіль Микола Іванович 13.12.1932 доктор фізико-математичних наук, професор 17.11.1992 Відділення вищої освіти Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, радник ректора, засновник Академії
Шут Микола Іванович 03.01.1942 доктор фізико-математичних наук, професор 18.11.2010 Відділення загальної середньої освіти Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, завідувач кафедри
Яценко Тамара Семенівна 02.05.1944 доктор психологічних наук, професор 20.12.1995 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології. РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», завідувач кафедри

Члени-кореспондентиРедагувати

Члени-кореспондент Дата народження Науковий ступінь, звання Дата обрання Відділення Посада
Анненков Віктор Петрович 17.10.1936 кандидат педагогічних наук, доцент 29.01.1997 Відділення професійної освіти і освіти дорослих Промислово-економічний коледж Національного авіаційного університету, заступник директора з наукової роботи
Арцишевський Роман Антонович 09.07.1946 доктор філософських наук, професор 30.03.1994 Відділення загальної середньої освіти Інститут соціальних наук Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, завідувач кафедри
Бакіров Віль Савбанович 08.06.1946 доктор соціологічних наук, професор 16.11.2006 Відділення вищої освіти Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, ректор
Балабанов Костянтин Васильович 04.10.1949 доктор педагогічних наук, професор 19.11.2010 Відділення вищої освіти Маріупольський державний університет, ректор
Балл Георгій Олексійович 24.05.1936 доктор психологічних наук, професор 11.04.2003 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, завідувач лабораторії
Балух Василь Олексійович 21.11.1955 доктор історичних наук, професор 19.11.2010 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри
Берзінь Валерій Іванович 28.03.1943 доктор медичних наук, професор 30.03.1994 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, завідувач кафедри
Боєчко Федір Федорович 13.05.1934 доктор біологічних наук, професор 30.03.1994 Відділення загальної середньої освіти Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, завідувач кафедри
Бойко Алла Микитівна 10.10.1939 доктор педагогічних наук, професор 20.12.1995 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, завідувач кафедри
Бондаренко Віктор Дмитрович 28.10.1956 доктор філософських наук, професор 19.11.2010 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Міністерство освіти і науки України, директор Департаменту атестації кадрів
Бондаренко Олександр Федорович 03.08.1951 доктор психологічних наук, професор 11.04.2003 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Київський національний лінгвістичний університет, завідувач кафедри
Будак Валерій Дмитрович 14.09.1947 доктор технічних наук, професор 16.11.2006 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, ректор
Бутенко Володимир Григорович 29.11.1950 доктор педагогічних наук, професор 30.03.1994 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Херсонський національний технічний університет, завідувач кафедри
Верлань Анатолій Федорович 28.01.1934 доктор технічних наук, професор 17.11.1992 Відділення загальної середньої освіти Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН України, завідувач відділу
Вільчковський Едуард Станіславович 19.01.1935 доктор педагогічних наук, професор 20.12.1995 Відділення професійної освіти і освіти дорослих Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, професор кафедри
Волков Олег Ігоревич 08.01.1944 кандидат технічних наук, професор 16.12.1999 Відділення професійної освіти і освіти дорослих
Воробієнко Петро Петрович 29.08.1942 доктор технічних наук, професор 19.11.2010 Відділення загальної середньої освіти Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова, ректор
Гнатенко Петро Іванович 03.09.1937 доктор філософських наук, професор 30.03.1994 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, завідувач кафедри
Голобородько Євдокія Петрівна 14.03.1937 доктор педагогічних наук, професор 30.03.1994 Відділення загальної середньої освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, професор кафедри
Голуб Володимир Володимирович 09.01.1946 кандидат технічних наук, професор 11.04.2003 Відділення професійної освіти і освіти дорослих Адміністрація Президента України, радник Глави
Голубенко Олександр Леонідович 18.02.1942 доктор технічних наук, професор 11.04.2003 Відділення вищої освіти Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, ректор
Горобець Юрій Іванович 01.06.1947 доктор фізико-математичних наук, професор 16.12.1999 Відділення вищої освіти Інститут магнетизму НАН України та МОН України, заступник директора
Грищенко Іван Михайлович 11.11.1956 доктор економічних наук, професор 19.11.2010 Відділення вищої освіт Київський національний університет технологій та дизайну, ректор
Гузик Микола Петрович 02.11.1941 кандидат педагогічних наук 20.12.1995 Відділення загальної середньої освіти Авторська школа М. П. Гузика, директор
Гуревич Роман Семенович 18.03.1948 доктор педагогічних наук, професор 19.11.2010 Відділення професійної освіти і освіти дорослих Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, директор Інституту магістратури, аспірантури, докторантури
Дмитриченко Микола Федорович 19.12.1952 доктор технічних наук, професор 16.11.2006 Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національний транспортний університет, ректор
Євдокимов Віктор Іванович 20.07.1942 доктор педагогічних наук, професор 30.03.1994 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, перший проректор
Загірняк Михайло Васильович 25.09.1947 доктор технічних наук, професор 19.11.2010 Відділення вищої освіт Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, ректор
Засенко В'ячеслав Васильович 05.01.1951 доктор педагогічних наук, професор 16.11.2006 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, директор
Камінецький Ярослав Григорович 28.07.1941 кандидат економічних наук 29.01.1997 Відділення професійної освіти і освіти дорослих Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти НАПН України
Карамушка Людмила Миколаївна 23.01.1956 доктор психологічних наук, професор 19.11.2010 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, завідувач лабораторії
Карпухіна Аза Михайлівна 09.05.1935 доктор психологічних наук, професор, 17.11.1992 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології
Коваль Лариса Григорівна 06.07.1948 доктор педагогічних наук, професор 29.01.1997 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти
Кузьмінський Анатолій Іванович 23.07.1943 доктор педагогічних наук, професор 19.11.2010 Відділення вищої освіт Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, ректор
Костицький Михайло Васильович 14.01.1948 доктор юридичних наук, професор 17.11.1992 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Національна академія внутрішніх справ України, професор кафедри
Лозова Валентина Іванівна 02.03.1937 доктор педагогічних наук, професор 17.11.1992 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, професор кафедри
Лосюк Петро Васильович 04.03.1936 кандидат педагогічних наук 30.03.1994 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Яворівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, директор
Малахов Валерій Павлович 09.07.1941 доктор технічних наук, професор 16.12.1999 Відділення вищої освіти Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри
Мальований Юрій Іванович 27.11.1939 кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 20.12.1995 Відділення загальної середньої освіти. НАПН України, вчений секретар Відділення загальної середньої освіти
Мартинова Раїса Юріївна 18.02.1950 доктор педагогічних наук, професор 29.01.1997 Відділення загальної середньої освіти Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, завідувач кафедри
Мартинюк Михайло Тадейович 17.11.1944 доктор педагогічних наук, професор 16.11.2006 Відділення загальної середньої освіти Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, завідувач кафедри
Морзе Наталія Вікторівна 26.06.1956 доктор педагогічних наук, професор 19.11.2010 Відділення загальної середньої освіти Київський університет імені Бориса Грінченка, проректор з інформатизації навчально-наукової та адміністративної діяльності
Москаленко Віталій Федорович 25.01.1949 доктор медичних наук, професор 19.11.2010 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, завідувач кафедри соціальної медицини та охороши здоров'я
Мотренко Тимофій Валентинович 22.11.1948 доктор філософських наук, професор 19.11.2010 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри
Мельник Петро Володимирович 18.06.1957 доктор економічних наук, професор 19.11.2010 Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національний університет державної податкової служби України, ректор
Мельниченко Володимир Юхимович 20.02.1946 доктор історичних наук 11.04.2003 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Культурний центр України в Москві, генеральний директор
Нестеренко Ганна Дмитрівна 17.12.1924 кандидат педагогічних наук 17.11.1992 Відділення загальної середньої освіти Рівненський економіко-гуманітарний інститут імені академіка Степана Дем'янчука, доцент кафедри
Носенко Елеонора Львівна 06.08.1935 доктор психологічних наук, професор 17.11.1992 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, завідувач кафедри
Носко Микола Олексійович 23.09.1953 доктор педагогічних наук, професор 19.11.2010 Відділення загальної середньої освіти Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, ректор
Олексієнко Борис Миколайович 02.04.1940 доктор військових наук, професор 16.12.1999 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Державна прикордонна служба України, радник Голови
Олійник Ярослав Богданович 02.01.1953 доктор економічних наук, професор 11.04.2003 Відділення вищої освіти Київський національний університет імені Тараса Шевченка, декан
Падалка Олег Семенович 18.04.1952 доктор педагогічних наук, професор 19.11.2010 Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, перший проректор
Пархоменко Володимир Дмитрович 16.12.1933 доктор технічних наук, професор 30.03.1994 Відділення вищої освіти Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія», директор
Побірченко Наталія Семенівна 16.03.1947 доктор педагогічних наук, професор 19.11.2010 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, ректор
Пометун Олена Іванівна 06.08.1954 доктор педагогічних наук, професор 19.11.2010 Відділення загальної середньої освіти Інститут педагогіки НАПН України, завідувач лабораторії
Пішак Василь Павлович 03.11.1940 доктор медичних наук, професор 11.04.2003 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри
Радкевич Валентина Олександрівна 13.07.1956 доктор педагогічних наук, професор 29.01.1997 Відділення професійної освіти і освіти дорослих Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, директор
Рафальський Олег Олексійович 21.10.1959 доктор історичних наук, професор 19.11.2010 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Адміністрація Президента України, заступник Глави
Романовський Олександр Георгійович 26.01.1953 доктор педагогічних наук, професор 19.11.2010 Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», проректор з науково-педагогічної роботи
Сидоренко Олександр Леонідович 27.06.1949 кандидат педагогічних наук, доктор соціологічних наук, професор 29.01.1997 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти
Сисоєва Світлана Олександрівна 20.02.1948 доктор педагогічних наук, професор 11.04.2003 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Київський університет імені Бориса Грінченка, завідувач лабораторії
Сідак Володимир Степанович 03.02.1938 доктор історичних наук, професор 11.04.2003 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Університет економіки і права «КРОК», проректор
Суліма Євген Миколайович 01.09.1968 доктор філософських наук, професор 19.11.2010 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти
Скиба Микола Єгорович 01.01.1950 доктор технічних наук, професор 19.11.2010 Відділення професійної освіти та освіти дорослих Хмельницький національний університет, ректор
Скрипнюк Олександр Васильович 17.04.1960 доктор юридичних наук, професор 16.12.1999 Відділення вищої освіти Президія Національної академії правових наук України, керівник управління
Слюсаревський Микола Миколайович 02.01.1949 кандидат психологічних наук 16.12.1999 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, директор
Смульсон Марина Лазарівна 19.04.1947 доктор психологічних наук, професор 19.11.2010 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, завідувач лабораторії
Сологуб Анатолій Іванович 12.07.1947 кандидат педагогічних наук 29.01.1997 Відділення загальної середньої освіти Інститут обдарованої дитини НАПН України, радник директора
Соф'янц Едуард Матвійович 27.07.1938 кандидат педагогічних наук, доцент 20.12.1995 Відділення загальної середньої освіти Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, радник ректора
Степко Михайло Филимонович 24.01.1945 кандидат фізико-математичних наук, професор 11.04.2003 Відділення вищої освіти Інститут вищої освіти НАПН України, директор
Татенко Віталій Олександрович 09.01.1947 доктор психологічних наук, професор 11.04.2003 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, головний науковий співробітник
Терещук Григорій Васильович 01.10.1954 доктор педагогічних наук, професор 11.04.2003 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, перший проректор
Титаренко Тетяна Михайлівна 29.12.1950 доктор психологічних наук, професор 16.11.2006 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, завідувач лабораторії
Ткаченко Василь Миколайович 01.01.1944 доктор історичних наук, професор 16.11.2006 Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, радник Президії
Троцко Ганна Володимирівна 15.08.1947 доктор педагогічних наук, професор 16.12.1999 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Харківський національний педаго-гічний університет імені Г. С. Сковороди, проректор з навчальної роботи
Тугай Анатолій Михайлович 24.03.1938 доктор технічних наук, професор 16.12.1999 Відділення вищої освіти Київський національний університет будівництва і архітектури, завідувач кафедри
Удод Олександр Андрійович 10.05.1957 доктор історичних наук, професор 19.11.2010 Відділення загальної середньої освіти Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, директор
Хайруліна Василина Миколаївна 19.05.1943 кандидат педагогічних наук 29.01.1997 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Український коледж імені В. О. Сухомлинського, директор
Цехмістер Ярослав Володимирович 18.11.1968 доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор 21.10.2016 Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, перший проректор
Чалий Олександр Васильович 17.10.1938 доктор фізико-математичних наук, професор 16.12.1999 Відділення вищої освіти Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, завідувач кафедри
Чембержі Михайло Іванович 15.07.1944 професор, народний артист України. 29.01.1997 Відділення професійної освіти і освіти дорослих Київська дитяча Академія мистецтв, ректор
Шевченко Галина Павлівна 28.07.1940 доктор педагогічних наук, професор 17.11.1992 Відділення вищої освіти Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, завідувач кафедри
Шевчук Віктор Григорович 16.05.1938 доктор медичних наук, професор 17.11.1992 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології
Шищенко Петро Григорович 08.02.1936 доктор географічних наук, професор 17.11.1992 Відділення загальної середньої освіти Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри
Щербак Ольга Іванівна 24.07.1943 доктор педагогічних наук, доцент 16.12.1999 Відділення професійної освіти і освіти дорослих Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка, директор
Ярошенко Ольга Григорівна 22.09.1950 доктор педагогічних наук, професор 16.11.2006 Відділення загальної середньої освіти Інститут вищої освіти НАПН України, головний науковий співробітник
Пушкарьова Тамара Олексіївна 25.04.1962 доктор педагогічних наук, професор 18.12.2019 Відділення загальної середньої освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, начальник відділу проектної діяльності

Іноземні члениРедагувати

Іноземний член Ім'я мовою оригіналу Країна Дата народження науковий ступінь, звання Дата обрання Відділення Посада
Амонашвілі Шалва Олександрович Амонашвили Шалва Александрович Російська Федерація 08.03.1931 доктор психологічних наук, професор, дійсний член Російської академії освіти 07.12.2005 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Завідувач лабораторії гуманної педагогіки Московського міського педуніверситету
Байденко Валентин Іванович Байденко Валентин Иванович Російська Федерація 15.09.1941 доктор педагогічних наук, професор 19.11.2010 Відділення вищої освіти Завідувач кафедри системних досліджень освіти Дослідницького центру проблем якості підготовки спеціалістів Національного дослідницького технологічного університету «Московський інститут сталі і сплавів»
Баликбаєв Такір Оспанович Балыкбаев Такир Оспанович Республика Казахстан 10.08.1957 доктор педагогічних наук, професор 18.03.2010 Відділення загальної середньої освіти
Беднарчик Хенрік Henryk Bednarczyk Республіка Польща 1943 доктор наук (хаб.), професор 11.04.2003 Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти Заступник директора Інституту технології експлуатації м. Радом
Бондаревська Євгенія Василівна Бондаревская Евгения Васильевна Російська Федерація 01.01.1931 доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Російської академії освіти 11.04.2003 Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти Завідувачка кафедри педагогіки Ростовського державного педагогічного університету
Борисенков Володимир Пантелеймонович Борисенков Владимир Пантелеймонович Російська Федерація 11.06.1939 доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Російської академії освіти 11.04.2003 Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти
Вентер Дьордь George Venter Угорська Республіка 06.05.1951 доктор педагогічних наук, професор 11.04.2003 Відділення педагогіки і психології вищої школи Завідувач кафедри педагогіки Педагогічного інституту імені Д. Бешенеї, м. Ніредьгаза
Вільш Іоланта Jolanta Wilsz Республіка Польща 19.01.1945 доктор педагогічних наук (хаб.), професор 16.12.1999 Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти Професор Вищої педагогічної школи м. Ченстохова
Глива Євген Леонідович E. Hlywa Австралія 05.12.1925 доктор філософських наук з психології 07.12.2005 Відділення психології, вікової фізіології та дефектології член-кореспондент наукового товариства імені Тараса Шевченка
Гукаленко Ольга Володимирівна Гукаленко Ольга Владимировна Російська Федерація 1956 доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Російської академії освіти 20.03.2008 Відділення педагогіки і психології вищої школи Професор кафедри педагогіки педагогічного інституту Південного Федерального університету РФ
Гьотц Хілліг Gotz Hillig Федеративна Республіка Німеччина 1938 кандидат філософських наук 02.04.1996 Відділення теорії та історії педагогіки Керівник лабораторії «Макаренко-реферат» Марбурзського університету
Дармодєхін Сергій Володимирович Дармодехин Сергей Владимирович Російська Федерація 1946 доктор соціологічних наук, професор, академік Російської академії освіти 07.12.2005 Відділення теорії та історії педагогіки Директор Установи Російської академії освіти «Інститут сім'ї та виховання» м. Москва
Ден Е. Девідсон Dan E. Davidson США 02.04.1996 Відділенння педагогіки і психології вищої школи Президент Американських рад з міжнародної освіти, професор кафедри російської мови Брин-Морського коледжу
Кваша Борис Пилипович Кваша Борис Филиппович Російська Федерація 10.05.1938 доктор педагогічних наук, професор 11.04.2003 Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти Директор Міжнародного інституту незалежних педагогічних досліджень
Кіпа Альберт Вадимович Albert Kipa США 10.09.1939 професор 16.12.1999 Відділення загальної середньої освіти Завідувач кафедри іноземних мов Мюленберг-коледжу Пенсильванського університету
Квятковскі Стефан Міхал Stefan Michal Kwiatkowski Республіка Польща 21.01.1948 доктор педагогічних наук (хаб.), професор 11.04.2003 Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти Президент Комітету педагогічних наук Польської академії наук, директор Інституту педагогічних досліджень
Коженьовскі Лешек Фрідерік Leszek Fryderyk Korzeniowski 17.01.1951 доктор економічних наук (хаб.), професор 19 березня 2009 року Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Президент Європейської асоціації безпеки (European Association for Security) Науковий редактор загальноєвропейського наукового журналу «Безпекознавство»
Левовицький Тадеуш Tadeusz Lewowicki Республіка Польща 02.07.1942 доктор (хаб.) гуманістичних наук, професор обраний 23 листопада 2000 року Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти ректор Вищої педагогічної школи м. Варшава
Макаренко Віктор Павлович Макаренко Виктор Павлович Російська Федерація 01.04.1944 доктор філософських наук, доктор політичних наук, професор 16 листопада 2006 року Відділення педагогіки і психології вищої школи Завідувач кафедри політичної теорії Ростовського державного університету
Матросов Віктор Леонідович Матросов Виктор Леонидович Російська Федерація 07.10.1950 доктор педагогічних наук, професор 16 квітня 2002 року Відділення педагогіки і психології вищої школи Ректор Московського педагогічного державного університету
Молчанов Михайло Олександрович Канада 23.04.1961 доктор політичних наук, професор 5 квітня 2012 року Відділення вищої освіти Завідувач зафедри політичних наук Університету Сент-Томас
Надь Янош Janos Nagy Угорщина 13.07.1951 доктор філософії (сільсько-господарські науки), доктор академічних наук 16 листопада 2006 року Відділення педагогіки і психології вищої школи Проректор Дебреценського університету, президент Центру аграрних наук
Нікандров Микола Дмитрович Никандров Николай Дмитриевич Російська Федерація 20.10.1936 доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Російської академії освіти 20 грудня 1995 року Відділення теорії та історії педагогіки Президент Російської академії освіти
Олейнікова Ольга Миколаївна Олейникова Ольга Николаевна 1953 доктор педагогічних наук, професор 20 листопада 2008 року Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти Директор Центру вивчення проблем професійної освіти
Перлін Джордж George Perlin Канада доктор філософії 20 листопада 2008 року Відділення педагогіки і психології вищої школи Заслужений професор Школи політичних студій Університету Квінз (Кінгстон, Онтаріо)
Альфред Прітц Alfred Pritz Австрійська Республіка 31.10.1952 професор, доктор з психології та педагогіки 19 листопада 2010 року Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Ректор Університету імені Зігмунда Фройда, Президент Світової ради психотерпевтів
Петришин Волтер Роман W. Roman Petryshyn Канада 26.07.1946 доктор філософії з соціології, професор 7 грудня 2005 року Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Директор Українського центру ресурсів та розвитку Коледжу Грента МакЮена (Ukrainian Resource and Development Centre Grant MacEwan College)
Самойленко Петро Іванович Самойленко Петр Иванович Російська Федерація 05.07.1936 доктор педагогічних наук, член-кореспондент Російської академії освіти 20 листопада 2008 року Відділення загальної середньої освіти Професор Московського державного університету технологій та управління
Сліва Міхал Michal Sliwa Республіка Польща 08.01.1946 доктор політичних наук, професор 7 грудня 2005 року Відділення педагогіки і психології вищої школи Професор Краківської педагогічної академії імені Комісії едукації народової
Смірнов Ігор Павлович Смирнов Игорь Павлович Російська Федерація 31.01.1941 доктор філософських наук, професор 16 грудня 1999 року Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти директор Державної установи «Науково-дослідний інститут розвитку професійної освіти» Департаменту освіти м. Москви
Трач Роман Станіславович Roman Tratch США 06.12.1927 доктор філософських наук, професор 11 квітня 2005 року Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Професор психології Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Федоренко Євген Васильович Eugene W. Fedorenko США 1929 доктор філософії 16 грудня 1999 року Відділення загальної середньої освіти Голова Шкільної ради при УККА в США
Філіппов Володимир Михайлович Филиппов Владимир Михайлович Російська Федерація 05.04.1951 доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член Російської академії освіти 11 квітня 2003 року Відділення педагогіки і психології вищої школи Ректор Російського університету дружби народів
Франгос Христос Frangos Christos Грецька Республіка 1936 доктор філософії, професор 20 грудня 1995 року Відділення теорії та історії педагогіки Керівник Центру науково-теоретичних та науково-практичних досліджень з проблем виховання в Кріопілі, Халдкідікі
Шкляр Аркадій Хононович Шкляр Аркадий Хононович Республіка Білорусь 01.12.1949 доктор педагогічних наук, професор 16 листопада 2006 року Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти Ректор Республіканського інституту професійної освіти Республіки Білорусь
Шльосек Франтішек Szslosek Frantisek Республіка Польща 01.10.1943 доктор педагогічних наук, професор 16 грудня 1999 року Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти Директор Інституту педагогіки Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської
Чапка Мірослав Czapka Miroslaw Республіка Польща 07.01.1969 доктор наук з освіти, доктор економічних наук (хаб.), професор 19 листопада 2010 року Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Ректор Вищої школи економіки і адміністрації в Битомі

Почесні академікиРедагувати

Почесні докториРедагувати

ДжерелаРедагувати