Чи́слення секве́нцій — система формального виведення формул логіки першого порядку (і як часткового випадку логіки висловлень) запропонована німецьким логіком Ґергардом Ґенценом. Після праці Ґенцена розроблено кілька варіантів числення секвенцій, що є еквівалентними між собою і альтернативою аксіоматичному підходу.

Термінологія

ред.

Числення секвенцій є альтернативною системою формального виводу до аксіоматичних систем описаних у статтях Числення висловлень і Логіка першого порядку. Формули логіки першого порядку для поданої нижче формальної системи мають лише дві логічні зв'яязки   і квантор існування. Інші символи логічних зв'язок можна визначити формулами:

  •  
  •  
  •  
 • Подібно визначається і квантор загальності:
  •  

Загалом при визначенні правил використовуються такі позначення:

 •   ... (скінченні множини формул)
 •   ... (формули логіки першого порядку)
 •   ... (Символ, що показує, що з формул з лівої сторони (антецеденту) виводяться формули з правої сторони (консеквент))
 •   ... (символ логічного заперечення)
 •   ... (символ диз'юнкції)
 •   ... (квантор існування)

Правила виводу

ред.

Правило антецедента

ред.

  якщо:  .

Правило припущення

ред.

  якщо:  

Перебір варіантів

ред.

 

Доведення від супротивного

ред.

 

Диз'юнкція а антецеденті

ред.

 

Диз'юнкція в консеквенті

ред.

 

 

Введення квантора істинності в консеквенті

ред.

 

Введення квантора істинності в антецеденті

ред.

 , де y не зустрічається у вільному вигляді у формулі   .

Рефлексивність рівності

ред.

 


Правило заміни в рівності

ред.

 

Приклади виведення

ред.

Приклад 1

ред.

Покажемо, що

 

Маємо:

 

Приклад 2

ред.

 

Як і в першому прикладі:

 

Коректність і повнота

ред.

Числення секвенцій є коректним і повним. Тобто всі формули, що можна вивести за його допомогою є логічно значимі і всі логічно значимі формули можна вивести за допомогою числення секвенцій. Це еквівалентно твердженню, що   тоді і тільки тоді коли   для довільних множини формул   і формули  .

Див. також

ред.

Джерела

ред.
ред.