Черняк Олександр Іванович

український економіст, математик

Черняк Олександр Іванович (нар. 16 вересня 1958 — 12 квітня 2021[2]) — український економіст, науковець та педагог. Завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доктор економічних наук, професор (2005).

Черняк Олександр Іванович
Народився 16 вересня 1958(1958-09-16)
Комиш-Зоря, Куйбишевський район, Запорізька область, Українська РСР, СРСР
Помер 12 квітня 2021(2021-04-12)[1] (62 роки)
Місце проживання Київ
Країна СРСР СРСРУкраїна Україна
Діяльність економіст, викладач університету, кібернетик
Alma mater Факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Галузь економічна кібернетика
Заклад КНУ імені Тараса Шевченка
Вчене звання професор
Науковий ступінь доктор економічних наук[d] (2005) і кандидат фізико-математичних наук (1985)
Науковий керівник Геєць Валерій Михайлович і Анісімов Володимир Владиславович
Нагороди
Державна премія України в галузі науки і техніки

Освіта ред.

Життєпис ред.

 • 1983—1986 — науковий співробітник лабораторії ймовірностно-статистичних методів Київського університету.
 • 1986—1995 — асистент, доцент кафедри прикладної статистики факультету кібернетики Київського університету.
 • 1995—1996 — доцент кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського університету.
 • З 1996 — завідувач кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського університету.

Наукові інтереси ред.

Нагороди ред.

Наукові праці та підручники ред.

Автор 192 наукових робіт, серед них 6 монографій, 128 наукових статей, 23 підручника та навчальних посібника, 35 навчально-методичних робіт:

 • Анісімов В. В. Математична статистика: навчальний посібник / В. В. Анісімов, О. І. Черняк — К.: МП «Леся». — 1995. — 105 с.
 • Черняк О. І. Динамічна економетрика: навчальний посібник / О. І. Черняк, А. В. Ставицький. — К.: КВІЦ, 2000. — 120 с.
 • Черняк О. І. Теорія ймовірностей та математична статистика. Збірник задач: навчальний посібник / О. І. Черняк, О. М. Обушна, А. В. Ставицький. — 2-ге вид. — К.: Знання, КОО, 2002. — 199 с.
 • Черняк О. І. Техніка вибіркових досліджень: монографія / О. І. Черняк. — К.: МІВВЦ, 2001. — 248 с.
 • Конспект лекцій з магістерської спеціальності «Прикладна економіка». Том II. Базові модулі: «Прикладна економетрика», «Часові ряди», «Економічна динаміка»: навчальний посібник / О. В. Комашко, А. В. Ставицький, О. І. Ляшенко та інші. Під ред. О. І. Черняка. — Донецк: ДонНУ, 2004. — 382 с.
 • Геєць В. М. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: підручник / В. М. Геєць, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк, В. В. Іванов, Н. А. Дубровіна, А. В. Ставицький. — Харків: ВД «ІНЖЕК», 2005. — 396 с.
 • Федоренко І. К. Дослідження операцій в економіці: підручник / І. К. Федоренко, О. І. Черняк, Г. О. Чорноус, О. О. Карагодова, О. В. Горбунов. За ред. І. К. Федоренко, О. І. Черняка. — К.: Знання, КОО, 2007. — 558 с.
 • Черняк О. І. Системи обробки економічної інформації: [підручник] / О. І. Черняк, А. В. Ставицький, Г. О. Чорноус. — К.: Знання, 2006. — 447 с.
 • Геєць В. М. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: [монографія] / В. М. Геєць, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк О. І., О. В. Баженова та інші. За ред. В. М. Гейця. — Харків: ВД «ІНЖЕК», 2006. — 239 с.
 • Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес / За ред. В. Д. Базилевича. — К.: Знання, 2006. — 326 с.
 • Экономическая кибернетика: учебник / В. В. Витлинский, В. Н. Бурков, В. Я. Заруба, Д. А. Новиков, Т. С. Клебанова, К. Ф. Ковальчук, В. М. Вовк, А. И. Черняк. — Т. 2. — Кн. 2.: Методология прикладных исследований экономической кибернетики.—Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2007. — 324 с.
 • Є.Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності: монографія / За ред. В. Д. Базилевича — К.: Знання, 2007. — 919 с.
 • Каліон В. А. Основи інформатики. Структурне програмування на Паскалі: Практикум: навчальний посібник/ В. А. Каліон, О. І. Черняк О. І., О. М. Харитонов. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 248 с.
 • Макроекономічна політика в Україні: проблеми науки та практики: монографія / В. С. Пономаренко, М. О. Кизим, В. В. Вітлінський, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк, О. В. Баженова та інші. — Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. — 352 с.
 • Страхування: підручник / В. Д. Базилевич, Р. В. Пікус, А. О. Старостіна, О. І. Черняк, В. В. Шпирко та інші. За ред. В. Д. Базилевича. — К.: Знання, 2008. — 1019 с. (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років).
 • Маркетинг: підручник / А. О. Старостіна, Н. П. Гончарова Н. П., Є. В. Крикавський, О. І. Черняк та інші. За ред. А. О. Старостіної. — К.: Знання, 2009. — 1070 с.
 • Геєць В. М. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: підручник / В. М. Геєць, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк, А. В. Ставицький та інші. — 2 вид., виправ. — Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. — 396 с.
 • Ляшенко О. І. Вища математика для економістів: підручник / О. І. Ляшенко, О. І. Черняк, Т. В. Кравець, Н. В. Слушаєнко, О. В. Горбунов, В. В. Шпирко. За ред. О. І. Ляшенко, О. І. Черняка — К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. — 547 с.
 • Современные проблемы моделирования социально-экономических систем: [монография] / В. М. Вовк, Н. А. Кизим, В. М. Порохня, Т. С. Клебанова, В. В. Витлинский, А. И. Черняк, В. А. Небукин и др. — Х.: ИД «ИНЖЭК», 2009. — 428 с.
 • Черняк О. І. Навчальні матеріали курсу англійської мови за професійним спрямуванням. Тема: Statistics: Sampling Techniques. Для студентів економічного факультету / О. І. Черняк, М. В. Петровський, Н. М. Семенихіна. — К., 2009. — 47 с.
 • Клебанова Т. С. Математичні методи і моделі ринкової економіки: навчальний посібник / Т. С. Клебанова, О. І. Черняк, М. О. Кизим. О. В. Раєвнєва та інші. — Харків: ВД «ІНЖЕК», 2010. — 456 с.
 • Страхування: практикум: навчальний посібник / В. Д. Базилевич, Р. В. Пікус, А. О. Старостіна, О. І. Черняк, В. В. Шпирко та інші. За ред. В. Д. Базилевича. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К.: Знання, 2010. — 607 с.
 • Анисимов В. В. Предельные теоремы для некоторых редких функционалов на цепях Маркова и полумарковских процессах / В. В. Анисимов, А. И. Черняк //Теория вероятностей и математическая статистика. — 1982. — № 26. — С. 3—8.
 • Анисимов В. В. Асимптотическое поведение неоднородных потоков редких событий / В. В. Анисимов, А. И. Черняк // Изв. АН СССР.Техническая кибернетика. — 1983. — N6. — С. 73—80.
 • Черняк А. И. Предельные теоремы для схем суммирования на стационарной последовательности в схеме серий / А. И. Черняк // Укр.математический журнал. — 1985. — Т. 37, № 4. — С. 531—535.
 • Черняк А. И. Сходимость процессов ступенчатых сумм на процессах с перемешиванием / А. И. Черняк // Укр.математический журнал. — 1990. — т.42, N5.— С. 716—721.
 • Chernyak O.I. Asymptotic behaviour of a complex renewable standby system with fast repair / O.I. Chernyak, J. Sztrik // Problems of Control and Information Theory. — 1991. — V. 20(1). — Р. 37—44.Budapest, Hungary.
 • Chernyak O.I. Limit theorems for dependent summation schemes/| O.I. Chernyak, J. Sztrik // Random Operators and Stochastic Equations. — 1993. — v. 1, N 1. — Р.29—36. VSP, Utrecht, The Netherlands.
 • Черняк О. І. Оптимальне розміщення при стратифікованому відборі у випадку нелінійних функцій витрат / О. І. Черняк // Вісник Київського університету. Економіка. — 1996. — № $17. — С. 128 — 133.
 • Черняк О. І. Дослідження залежності окремих показників платіжного балансу України / О. І. Черняк, Т. В. Хіміч // Вісник Національного банку України. — 1996. — № $1. — С. 50 — 51.
 • Черняк О. І. Визначення оптимального портфеля цінних паперів і методи врахування ретроспективних даних / О. І. Черняк. О. В. Пешко // Банківська справа. — 1997. — № 4. — С. 58—61.
 • Черняк О. І. Визначення оптимального ефективного валютного курсу для зовнішньоторгівельної діяльності / О. І. Черняк, А. В. Ставицький // Банківська справа. — 1997. — № 6. — С. 51—53.
 • Черняк О. І. Модифікація макроеконометричної моделі Morishima-Saito для економіки України / О. І. Черняк, Є. С. Корнієнко // Вісник Національного банку України, — 1998. — № 5. — С. 6 — 9.
 • Черняк О. І. Методологія розрахунку прогнозу платіжного балансу / О. І. Черняк, Н. М. Іванік, А. В. Ставицький // Вісник Національного банку України. — 1998. — № 12. — С. 42—44.
 • Черняк О. І. Інвестиції з позиції теорії еволюційних процесів/ О. І. Черняк, А. Запечельнюк // Банківська справа. — 1998. — № 6. — С. 42—45.
 • Черняк О. І. Знаходження оптимальних розмірів вибірок при стратифікованому відборі з опуклими функціями витрат / О. І. Черняк, А. В. Ставицький // Вісник Київського університету, Економіка. — 1998. — № 39. — С. 42—46.
 • Черняк О. І. Оптимальне розміщення при двоетапному стратифікованому відборі у випадку нелінійних функцій витрат / О. І. Черняк // Вісник Київського університету, Економіка. — 1998. — N39. — С. 63—66.
 • Chernyak O.I. Allocation Problem in Two-stage Stratified Sampling with a Nonlinear Cost Function / O.I.Chernyak // Theory of Stochastic Processes. — 1997. — Vol. 3(19), N 3. — P.147—153.
 • Chernyak O.I. On training the experts of economic cybernetics at Kyiv Taras Shevchenko University / O.I.Chernyak // Theory of Stochastic Processes. — 1999. — Vol. 5(21), N 1—2. — P.1—5.
 • Черняк О. І. Оптимальне проведення соціально-економічних вибіркових обстежень із подвійним відбором / О. І. Черняк // Вісник Київського університету. Економіка. — 1999. — 3 40. — С. 68—70.
 • Chernyak O.I. Optimal allocation in stratified sampling with a nonlinear cost function / O.I.Chernyak, G.O.Chornous // Theory of Stochastic Processes. — 2000. — V. 6(22), N 3—4. — P. 6—17.
 • Черняк О. І. Аналіз економічної ситуації в Україні за допомогою індексів / О. І. Черняк, Н. М. Іванік, А. В. Ставицький // Банківська справа. — 2000. — N1. — С. 8—13.
 • Черняк О. І. Нові можливості експоненціального згладжування / О. І. Черняк, Л. В. Воронова, А. В. Ставицький // Банківська справа. — 2000. — № 3. — С. 27—32.
 • Черняк О. І. Методи прогнозування експорту-імпорту / О. І. Черняк, Л. В. Воронова, А. В. Ставицький // Економіка і прогнозування. — 2001. — № 2. — C. 96—109.
 • Черняк О. І. Прогнозування зовнішньо-торговельних сальдо України: комбінований підхід із застосуванням VAR-моделей / О. І. Черняк, Є. С. Корнієнко // Вісник Національного банку України. — 2001. — N 11. — С. 17—20.
 • Черняк О. І. Аналіз та прогноз динаміки ВВП України за допомогою методу SSA / О. І. Черняк, М. Я. Кудіненко // Економіка і прогнозування. — 2002. — № 4. — C. 134—147.
 • Chernyak O. I. The sampling strategy for banking survey in Ukraine / O.I.Chernyak // Theory of Stochastic Processes. — 2001. — Vol. 7 (23), № 1—2. — P. 45—52.
 • Chernyak O. I. Statistical Forecasting of the Balance of Payments of Ukraine / O.I. Chernyak, A.V. Stavytskyy // Theory of Stochastic Processes. — 2001. — Vol. 7 (23), № 1—2. — P. 53—73.
 • Chernyak O. I. Optimal allocation in stratified and double sampling with a nonlinear cost function / O.I. Chernyak // Journal of Mathematical Sciences. — 2001. — vol.103, N 4. — P. 525—528.
 • Черняк О. І. Методика визначення зовнішньоекономічної безпеки України / О. І. Черняк, А. В. Ставицький // Экономическая безопасность, разведка и контрразведка. — 2002. — № 1(1). — С. 3—7.
 • Черняк О. І. Застосування теорії оптимального розміщення при проведенні маркетингових досліджень / О. І. Черняк // Вісник Донецького університету. Серія В. Економіка і право. — 2003. — № 1. — C. 55—58.
 • Васєчко О. О. Застосування техніки вибіркових досліджень для оцінки обсягів виробництва та обсягів реалізації малих підприємств /О. О. Васєчко, О. І. Черняк, Є. М. Жуйкова, В. О. Небукін // Статистика України. — 2003. — N 3. — C. 4—9.
 • Черняк О. І. Виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та можливого його банкрутства / О. І. Черняк, О. В. Крехівський, В. О. Монаков, Д. В. Ящук// Статистика України. — 2003. — № 4. — C. 87—94.
 • Черняк О. І. Оптимальна частка відбору серед респондентів, які не відповіли при вибірковому обстеженні / О. І. Черняк // Теоретичні та прикладні питання економіки. — 2004. — № 4. — С. 120—128.
 • Черняк О. І. Застосування коінтеграції та векторної моделі корекції похибки до аналізу, моделювання та прогнозування соціальної безпеки України / О. І. Черняк, О. В. Баженова // Економічна кібернетика. — 2004. — № 1—2. — С. 21—26.
 • Черняк О. І. Моделювання динаміки процентних ставок за кредитами комерційних банків України / О. І. Черняк, В. О. Небукін // Банківська справа. — 2004. — № 5—6. — С. 67—73.
 • Черняк О. І. Аналіз розподілу банківських установ по території України / О. І. Черняк, О. М. Обушна, В. О. Небукін // Банківська справа. — 2005. — № 1. — С. 10—21.
 • Черняк О. І. Modeling credit interest rate of Ukrainian banks / О. І. Черняк, В. О. Небукін // Теоретичні та прикладні питання економіки. — 2006. — № 9. — С. 126—136.
 • Черняк О. І. Застосування дискримінантного аналізу для оцінки платоспроможності підприємств України / О. І. Черняк, Д. В. Ящук // Вісник Київського університету. Економіка. — 2006. — № 86—87. — С. 36—39.
 • Черняк О. І. Методика вибіркових досліджень у банківській системі України / О. І. Черняк, А. Б. Камінський // Вісник Національного банку України. — 2006. — № 8. — С. 14—19.
 • Черняк О. І. Комплексний підхід до вибіркових досліджень у банківській системі України / О. І. Черняк, А. Б. Камінський // Банківська справа. — 2006. — № 4. — С. 79—84.
 • Черняк О. І. Українська школа економічного прогнозування: стан та перспективи розвитку / О. І. Черняк, Г. О. Чорноус // Вісник Львівської державної фінансової академії. — 2006. — № 11. — С. 385—390.
 • Черняк О. І. Оцінка ймовірності банкрутства страхових компаній методом послідовних наближень в марківському середовищі / О. І. Черняк, В. В. Шпирко, Д. О. Щур // Вісник Львівської державної фінансової академії. — 2006. — № 10. — С. 358—365.
 • Черняк О. І. Внесок Є.Слуцького в аксіоматичну побудову теорії ймовірностей та її розвиток / О. І. Черняк // В кн.: Є.Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності. Монографія / За ред. В. Д. Базилевича. — К.: Знання, 2007. — С. 73—85.
 • Черняк А. И. Характеристика FOREX как объекта прогнозного моделирования динамики рыночных трендов / А. И. Черняк // Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 122. — С. 111—113.
 • Черняк О. І. Моделювання надходжень від введення податку на продаж як джерела поповнення бюджету курортних територій / О. І. Черняк, Ю. Є. Самарцев // Управління економікою рекреаційних територій, галузей і підприємств: Зб.наук.праць. — Донецьк: ТОВ «Юго-Восток», 2008. — С. 244—255.
 • Chernyak O.І. Optimum sampling fraction among the nonrespondents with nonlinear cost function / O.I.Chernyak // Baltic-Nordic Workshop on Survey Sampling Theory and Methodology, Tallinn. -Statistics Estonia, 2008. — Р.69—72.
 • Черняк О. І. Внесок Є. Є. Слуцького у створення української школи економіко-математичного моделювання / О. І. Черняк // Вісник Запорізькогонаціонального університету. — 2008. — № 1 (3). — С. 5—13.
 • Черняк А. И. Новые подходы к проведению социально-экономических выборочных исследований / А. И. Черняк // В кн.: Тезисы докладов Международной научной конференции «Научные основы внедрения новых технологий в епоху Нового Возрождения», Ашхабад, Туркменистан, 12—14 июня 2009 р. — Ашхабад: Ylym, 2009.- C.564—568.
 • Chernyak O. Application of Survey Sampling Methods to Market Research / O.Chernyak, V.Nebukin // Proceedings of the Baltic-Nordic-Ukrainian Summer School on Survey Statistics. — Kyiv: «ТВі МС», 2009. -P.58—64.
 • Черняк О. І. Є. Є. Слуцький — фундатор української школи економіко-математичного моделювання / О. І. Черняк // Формування ринкової економіки. — 2008. — Вип.18 «Проблеми економічної кібернетики». — С. 213—222.
 • Черняк О. І. Методологічні засади моделювання індексу цін стабільності / О. І. Черняк, О. В. Баженова // Економіка і прогнозування. — 2009. — № 3. — С. 123—133.
 • Черняк О. І. Економічне прогнозування в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 65-річчя економічного факультету) / О. І. Черняк // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Прогнозування соціально-економічних процесів» (ПСЕП-2009), 16—17 квітня 2009 р., м. Київ. — К.: МІВВЦ, 2009. — С. 15—18.
 • Черняк О. І., Кучерук Л. В. Застосування байєсівських мереж в економіці / О. І. Черняк, Л. В. Кучерук// Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Економічна серія—2009. — № 869. — С. 199—209.
 • Черняк О. І. Застосування байєсівських мереж для класифікації фінансового стану підприємств основних галузей економіки України / О. І. Черняк, К. Л. Юрченко // Бизнес Информ. — 2010. — № 4(2). — С. 109—115.
 • Черняк О. І. Використання байєсівських мереж для оцінки рівня концентрації кредитного ризику / О. І. Черняк, Л. В. Кучерук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Зб.наукових праць. — 2009. — Вип. 27. — С. 6—21.
 • Черняк О. І. Українська школа економічного прогнозування на сучасному етапі // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Прогнозування соціально-економічних процесів» (ПСЕП-2010), 3—5 червня 2010 р., м. Бердянськ. — К.: КВІЦ, 2010. — С. 9—12. — 0,3 др. арк.
 • Pavlenko T. Credit risk modeling using bayesian networks / T.Pavlenko, O.Chernyak // International Journal of Intelligent Systems.—2010. — Volume 25, Issue 4.-Wiley Periodicals, Inc., A Wiley Company.- P.326 — 344 (USA).
 • Chernyak O. Stability price index: peculiarity of modeling in Ukraine / O. Chernyak, O.Bazhenova // Argumenta Oeconomica. — Wroclaw University of Economics. — 2010. — N 1 (24). — P. 21—29. (Poland).

Примітки ред.

 1. http://univ.kiev.ua/news/11534
 2. Книга пам'яті Університету. univ.kiev.ua. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 13 квітня 2021. Архів оригіналу за 14 квітня 2021. Процитовано 14 квітня 2021 року.
 3. Указ Президента України від 18 травня 2012 року № 329/2012 «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2011 року»

Джерело ред.