Чаленко Іван Якович

Чаленко Іван Якович (1873, с. Голубівка Прилуцького повіту Полтавської губ., тепер Прилуцького району Чернігівської обл. – 1937, м. Ізюм Харківської обл.) – український філософ, педагог; основоположник модерної української науки етики.

Чаленко Іван Якович
Чаленко Іван Якович (1873-1937)

БіографіяРедагувати

Випускник Роменського духовного училища, Полтавської духовної семінарії, Санкт-Петербурзької духовної академії (1898), магістр богослов’я (1913). У 1898-1913 рр. працював викладачем багатьох закладів середньої освіти Полтави. Після успішного захисту в Санкт-Петербурзькій духовній академії магістерської дисертації на тему "Незалежність християнського вчення про мораль від етики античних філософів" недовго служив у м. Одеса. У 1913-1917 рр. – інспектор народних училищ у м. Рославль та Рославльському повіті Смоленської губ. В роки української національної революції – активний учасник громадського і освітнього життя Полтави. Директор однієї з двох учительських семінарій у Полтаві (1917-1919), викладання в якій перелаштував на українську мову. Брав активну участь у створенні Полтавського історико-філологічного факультету, як підрозділу планованого Українського університету. За проукраїнську діяльність був заарештований денікінською контррозвідкою. Перебував в ув'язненні в одній камері зі своїм близьким товаришем Г.Г. Ващенком і разом з ним був відпущений завдяки втручанню полтавських громадських діячів, зокрема В.Г. Короленка. Протягом 1918-1921 рр. в якості професора викладав курси новітньої філософії, загальнонаукової методології, логіки, філософії історії на Історико-філологічному факультеті й у Педагогічному інституті. У квітні 1921 р. обраний секретарем новоутвореного Полтавського інституту народної освіти; у 1921-1922 рр. викладав там названі курси та філософію й історію педагогіки. Із 1920 – голова педради Полтавської педагогічної школи імені Драгоманова (в 1925 р., коли її перейменували на педтехнікум – його директор до 1927 р.). На початку процесів переслідування української інтелігенції адміністративно висланий до м. Ізюм Харківської області, де протягом десяти років працював учителем української мови і літератури. Помер після допитів в органах НКВС від серцевого нападу.

ДжерелаРедагувати

 1. Чаленко И.Я. Ближайшие задачи христианской апологетики при исследовании вопроса об историческом происхождении христианства и христианской морали. Христианские чтения. 1913. № 7-8. С. 944-954. URL:  http://christian-reading.info/data/1913/0708/1913-0708-06.pdf
 2. Чаленко И.Я. К вопросу об отношении этики античных философов и христианской: разъяснения на «Критические замечания, сделанные на магистерском коллоквиуме И.Я. Чаленка вторым официальным оппонентом профессором С.М. Зариным». Христианские чтения. 1913. № 12. С. 1471-1486 / Переиздано: Архив журнала «Христианские чтения». СПб.: Санкт-Петербургская православная духовная академия, 2009 17 с.
 3. Чаленко И.Я. Независимость христианского учения о нравственности от этики антич. философов: в связи с религиозно-метафизическими основаниями христианского учения, с одной стороны, и учения греч. и римских философов, с другой. Ч. 1 : Исторический обзор литературы предмета. Полтава : Электр. тип. Г.И. Маркевича, 1912. XVIII, 614 с. URL: https://www.twirpx.com/file/3066604/
 4. Чаленко И.Я. Независимость христианского учения о нравственности от этики антич. философов: в связи с религиозно-метафизическими основаниями христианского учения, с одной стороны, и учения греч. и римских философов, с другой. Ч. 2 : История античной философской этики, в ее отношении к христианскому учению о нравственности. Полтава: Электр.тип. Г.И. Маркевича, 1912. 1190 с. URL: https://www.twirpx.com/file/3649783/
 5. Чаленко И.Я. Основные черты морально-психологического типа христианина по новозаветному учению. Христианские чтения. 1912. № 6. С. 717-741/ Переиздано: Архив журнала «Христианские чтения». СПб.: Санкт-Петербургская православная духовная академия, 2009. 17 с. URL:  http://www.xpa-spb.ru/libr/Chalenko-I/osnovnye-cherty-hristianina-6.pdf
 6. Чаленко И.Я. Основные черты морально-психологического типа христианина по новозаветному учению. Христианские чтения. 1912. № 7-8. С. 866-891/ Переиздано: Архив журнала «Христианские чтения». СПб.: Санкт-Петербургская православная духовная академия, 2009 17 с. URL: http://www.xpa-spb.ru/libr/Chalenko-I/osnovnye-cherty-hristianina-7-8.pdf
 7. Чаленко И.Я. Основные черты морально-психологического типа христианина по новозаветному учению. Христианские чтения. 1912. № 9. С. 1003-1023/ Переиздано: Архив журнала «Христианские чтения». СПб.: Санкт-Петербургская православная духовная академия, 2009 17 с. URL: http://www.xpa-spb.ru/libr/Chalenko-I/osnovnye-cherty-hristianina-9.pdf
 8. Чаленко І.Я. До професіограми педагога радянської масової трудової школи. Шлях освіти. 1929. № 4. С. 123–149.

ЛітератураРедагувати

 1. Білоусько О. А., Пустовіт Т. П. Чаленко Іван Якович. Полтавіка. Полтавська енциклопедія. Т. 12: Релігія і церква. Полтава: «Полтавський літератор», 2009. URL: http://history-poltava.org.ua/?p=6816
 2. Булава Л. Чаленко Іван Якович. Генезис освіти зі спеціальностей факультету історії та географії: збірник статей, матеріалів і біографічних довідок. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С. 246.
 3. Ващенко Г. До історії національних рухів у Полтаві і на Полтавщині (Спогади). Визвольний шлях. Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. Кн. 1 (ч. 1-88). Січень, 1955. Річник II (VIII). – С. 45; Кн. 2 (ч. 2-88). Лютий, 1955. Річник II (VIII). С. 36; Кн. 6 (ч. 6-92). Червень, 1955. Річник II (VIII). – С. 55-56 / Переиздано: История Полтавы (Сайт Бориса Тристанова) URL: http://histpol.pl.ua/ru/?option=com_content&view=article&id=9130
 4. Ващенко Г. Історія однієї школи (Спогади). Визвольний шлях. Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. Кн. 11/47 (121), листопад 1957. С. 1278; Кн. 12/48 (122), грудень 1957. С. 1381-1383, 1387, 1389, 1392; Кн. 1/49 (123), січень 1958. С. 58 / Перевидано: История Полтавы (Сайт Бориса Тристанова) URL: http://histpol.pl.ua/ru/?option=com_content&view=article&id=12077
 5. Выпускники Санкт-Петербургской (с 1914 - Петроградской) духовной академии 1814-1894, 1896-1918 гг. URL: https://gigabaza.ru/doc/80181-p9.html
 6. Гавриленко А. Д. Валківчани у спогадах, документах та інше. Харків: Курсор, 2007. 405 с., 152 іл. С. 107-108. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Havrylenko_Anatol/Valkivchany_u_spohadakh_dokumentakh_ta_inshe.pdf
 7. Гавриленко А. Д. Доля роду Яцька Засядька – полковника Лубенського – протягом трьох з половиною століть. Український Засів. 1997. № 4-6.
 8. Гавриленко А. Д. Покоління відходить й покоління приходить, а рідна земля віковічно стоїть. Культурна спадщина Слобожанщини: Історія родин та генеалогія : збірка науково-популярних статей. Ч. 1 / Харківська обласна державна адміністрація, Управління культури, Управління у справах релігій, Харківський художній музей, Всеукраїнська асоціація релігієзнавців, Харківське дворянське зібрання, Харківська державна академія культури. Харків : Курсор, 2004. С.74-85. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Havrylenko_Anatol/Pokolinnia_vidkhodyt_i_pokolinnia_prykhodyt_a_ridna_zemlia_vikovichno_stoit/
 9. Гавриленко О.А., Садовніков О.К. Український філософ та педагог Іван Якович Чаленко (1873-1937): постать на тлі епохи. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії». 2021. Вип. 64. С. 37-50. URL: https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/18092
 10. Зарин С.М. Критические замечания на диссертацию И.Я. Чаленко «Независимость христианского учения о нравственности от этики античных философов». Ч. 1 и 2. Полтава, 1912 г. СПб: Тип. М. Меркушева, 1913. 26 с.
 11. Зарин С.М. Критические замечания, сделанные на магистерском коллоквиуме И.Я. Чаленка вторым официальным оппонентом : И.Я. Чаленко. Независимость христианского учения о нравственности от этики античных философов. В связи с религиозно-метафизическими основами христианского учения с одной стороны, и учения греческих и римских философов, с другой. Часть 1. Исторический обзор литературы предмета. Ч. 2. История античной философской этики, в её отношении к христианскому учению о нравственности. Полтава, 1912. Христианские чтения. 1913. № 7-8. С. 955-980. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriticheskie-zamechaniya-sdelannye-na-magisterskom-kollokviume-i-ya-chalenka-vtorym-ofitsialnym-opponentom
 12. Иван Яковлевич Чаленко. Азбука веры. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ivan_Chalenko/
 13. Капшук Ю. С. Формування складу вчителів та вихованців середніх навчальних закладів Полтавської губернії (1861-1917 рр.). Гілея. 2016. Вип. 108. № 5. С. 47-51. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/8360/1/Гілея%20випуск%20%E2%84%96%20108.pdf
 14. Кравченко П. А. Історія філософської освіти / П. А. Кравченко, Я Є. Блоха, Н. І. Головіна. Генезис освіти зі спеціальностей факультету історії та географії: збірник статей, матеріалів і біографічних довідок. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С. 226-236.
 15. Мірошниченко В. Морально-етичні аспекти педагогічної діяльності викладача Полтавського ІНО І.Я. Чаленка. Педагогічні науки. 2019. № 74. С. 111-114. URL: http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/196673
 16. Павловский И. Ф. Чаленко Иван Яковлевич. Первое дополнение к «Краткому биографическому словарю ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века». Полтава, 1913. С. 50.
 17. Розанов В. В. И. Я. Чаленко. Независимость христианского учения о нравственности от этики античных философов. Собрание сочинений. Т. 23: На фундаменте прошлого (Статьи и очерки 1913-1915 гг.). Москва: Республика; СПб.: Росток, 2007. С. 40-42. URL: http://az.lib.ru/r/rozanow_w_w/text_1913_chalenko.shtml
 18. Ротач О. П. Чаленки. Полтавіка. Полтавська енциклопедія. Т. 12: Релігія і церква. Полтава: «Полтавський літератор», 2009 URL: http://history-poltava.org.ua/?p=6815
 19. Салимгареев М. В. Историко-богословская интерпретация стоицизма в концепции психологических типов И. Чаленко. Православный собеседник (Казан.духовн. семинария). 2002. № 2 (3) URL: http://kds.eparhia.ru/publishing/sobesednik/three/articlesix/
 20. Сведения о лицах, состоящих на службе в духовно-учебных заведениях Полтавской епархии в начале 1902–1903 учебного года. ПЕВ.ЧН. 1902. № 30. 20 окт. С. 857-876; № 31. 1 нояб. С. 893-901.
 21. Сведения о лицах, состоящих на службе в духовноучебных заведениях Полтавской епархии в начале 1903–1904 учебного года. ПЕВ.ЧН. 1903. № 31. 1 нояб. (доп.). С. 1-19.
 22. Сведения о лицах, состоящих на службе в духовноучебных заведениях Полтавской епархии в начале 1904–1905 учебного года. ПЕВ.ЧН. 1904. № 30. 20 окт. (доп.). С. 1-10; № 31. 1 нояб. (доп.). С. 11-19.
 23. Сведения о лицах, состоящих на службе в духовно-учебных заведениях Полтавской епархии в начале 1905–1906 учебного года. ПЕВ.ЧН. 1905. № 33. 20 нояб. С. 749-758; Павловский, 1913. С. 50.
 24. Сухова Н.Ю. Русская богословская наука (по докторским и магистерским диссертациям 1870–1918 гг.) : монография. Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2013. С. 209, 341.
 25. Чаленко Иван Яковлевич. История Полтавы (Сайт Бориса Тристанова). URL: http://histpol.pl.ua/ru/lichnosti/alfavitnyj-ukazatel/lichnosti-ch?id=8520