Цілісність (англ. integrity) — внутрішня єдність, пов'язаність усіх частин чого-небудь, єдине ціле. В інформаційній системі — стан даних або інформаційної системи, в якій дані та програми використовуються встановленим чином, що забезпечує:

  • стійку роботу системи;
  • автоматичне відновлення у випадку виявлення системою потенційної помилки;
  • автоматичне використання альтернативних компонентів замість тих, що вийшли з ладу.
Інформаційна безпека
Критерії оцінки інформаційної безпеки

Цілісність · Доступність · Конфіденційність · Спостережність· Невідмовність

Нормативні документи

COBIT · ITIL · ISO/IEC 17799:2005 · ISO/IEC 27001:2013 ·

Забезпечення

Політика · СУІБ · КСЗІ · СЗІ

Захист інформації

Технічний захист інформації · Інженерний захист інформації · Криптографічний захист інформації · Організаційний захист інформації

Для інформаційної системи можна розглядати такі поняття як цілісність даних, цілісність інформації, цілісність бази даних, цілісність інформаційної системи і таке інше.

Цілісність даних [data integrity] — в інформаційній системі — стан при якому дані, що зберігаються в системі, в точності відповідають даним у вихідних документах; властивість, що має відношення до набору даних і означає, що дані не можуть бути змінені або зруйновані без санкції на доступ. Цілісність даних вважається збереженою, якщо дані не спотворені і не зруйновані (стерті).

Семантична цілісність даних [semantic data integrity] — стан даних, коли вони зберігають свій інформаційний зміст та однозначність інтерпретації в умовах випадкових впливів.

Цілісність інформації [information integrity] — властивість інформації, яка полягає в тому, що інформація не може бути модифікована неавторизованим користувачем і (або процесом). Інформація зберігає цілісність, якщо дотримуються встановлені правила її модифікації (видалення).

Цілісність бази даних [database integrity] — стан бази даних, коли всі значення даних правильні в тому сенсі, що відображають стан реального світу (в межах заданих обмежень по точності та часовій узгодженості) і підпорядковуються правилам взаємної не суперечливості. Підтримка цілісності бази даних включає перевірку цілісності і відновлення з будь-якого неправильного стану, яке може бути виявлено; це входить у функції адміністратора бази даних.

Цілісність системи [system integrity] — властивість системи, яка полягає в тому, що жоден її компонент не може бути усунений, модифікований або доданий з порушенням політики безпеки.

Цілісність адміністративна [mandatory integrity] — послуга безпеки, яка забезпечує цілісність інформації відповідно до принципів керування доступом довірчого.

Цілісність довірча [discretionary integrity] — послуга безпеки, яка забезпечує цілісність інформації відповідно до принципів адміністративного керування доступом.

Цілісність об'єкта [object integrity] — властивість об'єкта доступу, що характеризує його авторизований стан.

Цілісність договору

Сприйняття в інших мовах

ред.

Згідно англ. версії статті Вікі, термін означає стійкі моральні переконання бути чесним. Тобто, цілісність індивіда в його позитивному світогляді та вчинках.

Література

ред.
  • Богуш В. М., Юдін О. К. «Інформаційна безпека держави». — К.: «МК-Прес», 2005. — 432с., іл.
  • Богуш В. М., Кривуца В. Г., Кудін А. М., «Інформаційна безпека: Термінологічний навчальний довідник» За ред. Кривуци В. Г. — Київ. 2004. — 508 с.
  • Belyaev, Igor А. (May 2011, Vol. 4, Issue 5) "Human Being: Integrity and Wholeness" [Архівовано 4 березня 2016 у Wayback Machine.]. Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences, pp. 633-643.