Цифрова обробка сигналів

маніпулювання математичними сигналами комп’ютером

Цифрова обробка сигналів (ЦОС — англ. digital signal processing, DSP) — перетворення сигналів, представлених у цифровій формі.

Принципи цифрової обробки сигналів ред.

Будь-який безперервний (аналоговий) сигнал   може бути підданий дискретизації по часу і квантуванню по рівню (оцифровуванню), тобто представлений в цифровій формі. Якщо частота дискретизації сигналу   не менше, ніж подвоєна найвища частота в спектрі сигналу   (тобто  ), то отриманий дискретний сигнал   буде еквівалентним сигналу   за методом найменших квадратів (МНК) (див.: Теорема Котельникова).

За допомогою математичних алгоритмів   перетвориться в деякий інший сигнал  , який має необхідні властивості. Процес перетворення сигналів називається фільтрацією, а пристрій, що виконує фільтрацію, називається фільтр. Оскільки значення сигналів надходять з постійною швидкістю  , фільтр повинен встигати обробляти поточний сигнал серії до надходження наступного (частіше — до надходження наступних n відліків, де n — затримка фільтра), тобто обробляти сигнал в реальному часі. Для обробки сигналів (фільтрації) в реальному часі застосовують спеціальні обчислювальні пристрої — цифрові сигнальні процесори. Це повністю стосується не тільки безперервних сигналів, але і переривчастих, а також до сигналів, записаних на пристрої зберігання інформації. В останньому випадку швидкість обробки непринципова, так як при повільній обробці дані не будуть втрачені.

Розрізняють методи обробки сигналів у часовій (англ. time domain) і в частотній (англ. frequency domain) області. Еквівалентність частотно-часових перетворень однозначно визначається через перетворення Фур'є.

Обробка сигналів у часовій області широко використовується в сучасній електронній осцилографії і в цифрових осцилографах. Для подання сигналів в частотній області використовуються цифрові аналізатори спектра. Для вивчення математичних аспектів обробки сигналів використовуються пакети розширення (найчастіше під ім'ям Signal Processing) систем комп'ютерної математики MATLAB, Mathcad, Mathematica, Maple тощо.

В останні роки при обробці сигналів та зображень широко використовується новий математичний базис подання сигналів з допомогою «коротких сплесків» — вейвлетів. З його допомогою можуть оброблятися нестаціонарні сигнали, сигнали з розривами та іншими особливостями і сигнали у вигляді пачок.

Основні застосування ред.

Основні перетворення ред.

Цифрова обробка сигналу в передавачі[1]

Цифрова обробка сигналу в приймачі[1]

 • Приймання сигналів
 • Множинний доступ
 • Звуження спектра
 • Демодуляція і дискретизація
 • Детектування
 • Розущільнення
 • Канальне декодування
 • Дешифрування
 • Декодування джерела
 • Форматування

Див. також ред.

Посилання ред.

 1. а б Скляр Б. Цифровий зв'язок. Теоретичні основи і практичне застосування. Пер. з англ. — М.: Видавничий дім «Вільямс», 2003, 1104 с., Стор.33, ISBN 5-8459-0497