Центральний комітет ВЛКСМ — найвищий орган молодіжного крила КПРС, що керував усією роботою комсомолу, місцевих комсомольських органів у проміжках між з'їздами ВЛКСМ, при ЦК КПРС.

XX з'їзд ВЛКСМ, 1 лютого 1987 року

Поштова адреса:

Формальними главами ЦК і всього ВЛКСМ були перші секретарі: