Відкрити головне меню

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова — вищий навчальний заклад в обласному центрі України місті Херсоні.

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
ХФ НУК
Zdanie.jpg
Корпус Херсонської філії
Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова
Херсон
Тип заклад вищої освіти
Засновано 1967
Акредитація IV  рівня
Ректор Ломоносов Анатолій Вадимович
Адреса 73022, Україна, Херсон, Ушакова, 44
Сайт kb.nuos.edu.ua

ІсторіяРедагувати

У 1967 році наказом Міністра суднобудівної промисловості СРСР і Міністра вищої і середньої спеціальної освіти СРСР № 200/437 було засновано Херсонський філіал Миколаївського кораблебудівного інституту.

У 1994 році постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 1994 року № 592 Миколаївський кораблебудівний інститут отримав статус Українського державного морського технічного університету (УДМТУ), а філіал у складі університету реорганізований в Херсонський філіал УДМТУ (ХФ УДМТУ). Рішенням МАК від 26.01.1995 (протокол № 16) університет акредитовано за IV рівнем акредитації з повною автономією (наказ Міносвіти України від 29.03.1995 р. № 77).

Постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1998 року № 1947 університету присвоєно ім'я адмірала Макарова.

Указом Президента України від 25 березня 2004 р. № 366/2004 УДМТУ імені адмірала Макарова надано статус національного з найменуванням Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. У зв'язку з цим Херсонський філіал Українського державного морського технічного університету був перейменований у Херсонську філію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (ХФ НУК).

ХФ НУК є структурним підрозділом базового університету без статусу юридичної особи, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за денною та заочною формами навчання з освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр, проводить наукові дослідження, виконує науково — технічні розробки і здійснює культурно-просвітницьку діяльність серед населення. За час свого існування філія підготувала понад 3 тисячі інженерів кораблебудівників, машинобудівників, програмістів, економістів та спеціалістів зварювання.

Діяльність Херсонської філії відповідає основним напрямкам діяльності Національного університету кораблебудування в цілому і здійснюється згідно з Положенням про Херсонську філію Національного університету кораблебудування, яке затверджене ректором НУК у 2005 році.

Керівником філії є директор, який призначається наказом ректора за узгодженням з рішенням збору трудового колективу. З 1987 року директором філії є доктор економічних наук, професор А. В. Ломоносов.

Херсонська філія була створена як вечірній вищий навчальний заклад суднобудівного профілю. Але з 1988 р. філія почала підготовку студентів за денною формою. Студенти перші 2 роки навчалися у м. Херсоні, а потім переводилися для продовження навчання в базовий ВНЗ у м. Миколаїв. У 1996 р. було прийнято рішення залишати студентів філії у м. Херсоні до закінчення ВНЗ.

Організаційна структура філіїРедагувати

До складу філії входять два факультети і вісім кафедр, з яких сім є випускаючими.

Основними структурними підрозділами філії є:

· кафедра суднобудування;
· кафедра зварювання;
· кафедра інформаційних технологій та фізико-математичних дисциплі;
· кафедра суднового машинобудування та енергетики;
· кафедра теплотехніки;
· кафедра автоматики та електроустаткування;
· кафедра суспільних наук;
· кафедра економіки.

Основними організаційними і навчально-науковими структурними підрозділами філії є:

· Суднобудівний факультет;
· Енерготехнічний факультет.

До допоміжних, обслуговуючих та інших підрозділів філії відносяться деканати, навчально-організаційний відділ, господарський відділ, Херсонське відділення Центру тестування НУК, підготовчі курси, обчислювальний центр, бібліотека. У інших напрямках діяльності філія обслуговується функціональними підрозділами базового ВНЗ.

Технічна робота щодо забезпечення навчального процесу виконується деканатами факультетів філії та навчально-організаційним відділом. У своїй діяльності навчально-організаційний відділ підтримує тісні зв'язки з навчальним відділом НУК. Останній здійснює методичне керівництво діяльністю навчально-організаційного відділу філії, контролює ведення обліку контингенту студентів, обсягу навчального навантаження тощо. Крім того, навчально-організаційний відділ координує свою діяльність з деканами факультетів та випускаючими кафедрами НУК.

ПосиланняРедагувати