Відкрити головне меню

Фізика рідин (фізика рідкого стану речовини) — розділ фізики, що займається вивченням фізичних властивостей рідин. Найважливішим результатом є рівняння гідродинаміки, виведені із рівнянь Ліувілля М. М. Боголюбовим, на той час професором, завідувачем кафедри Київського університету, в 1948 році. Фізика квантових рідин вивчає явище надплинності, пояснене також М. М. Боголюбовим в 1947—1949 роках.

Досягнення теорії фазових переходів між газоподібним та рідким станом речовини, створеної Ван-дер-Ваальсом, закріпили уявлення про структурну близькість цих станів, як невпорядкованих і таких, що відрізняються лише густиною. Але вже перші рентгеноструктурні дослідження розподілу структурних одиниць в рідинах показали, що рідини не є насправді безструктурними. В теорії розсіяння світла в рідині (Пуанкаре, Пірс, 1927 рік) вводиться радіальна функція розподілу. Я. І. Френкель ввів поняття коливально-поступального руху молекул в рідинах та розвинув кінетичні моделі в фізиці рідин. Строга статистична теорія рідин була побудована М. М. Боголюбовим. І. З. Фішер скористався ланцюжком рівнянь Боголюбова в другому порядку для опису рідин. Він же створив теорію теплових гідродинамічних флуктуацій.

ЛітератураРедагувати

 • Боголюбов Н. Н. «Уравнения гидродинамики в статистической механике» (1948) в Боголюбов Н. Н. Избранные труды в трех томах. Том 2. Киев: Наукова думка, 1970. стр.258-276.
 • Боголюбов Н. Н. «К теории сверхтекучести» Изв. АН СССР, Сер физ. 1947. Том 11. N.1. 77-90; Боголюбов Н. Н. Избранные труды в трех томах. Том 2. Киев: Наукова думка, 1970. стр.210-224.
 • Адаменко І. І., Булавін Л. А. Фізика рідин та рідинних систем. — К.: АКМА, 2006.
 • Крокстон К. Физика жидкого состояния. Статистическое введение. пер с англ. М.: Мир, 1978. — 400с.
 • Оно С., Кондо С. Молекулярная теория поверхностного натяжения в жидкостях. М.: ИИЛ, 1963. — 292с.
 • Фішер Й. З. Статистична теорія рідин. — К.: Вид-во фіз.-мат літ., 1969.
 • Я. И. Кинетическая теория жидкостей. Изд-во АН СССР, 1945. и Л.: Наука, 1975.
 • Пайнс Д., Нозьер Ф., Теория квантовых жидкостей, пер. с англ., М., 1967.
 • Резибуа П., Де Ленер М. Классическая кинетическая теория жидкостей и газов. М.: Мир, 1980. — 424с.
 • Данилов В. И. Строение и кристаллизация жидкости. Избранные статьи. Под.ред. Курдюмова Г. В. Киев. Изд-во АН УССР, 1956. — 568 с.
 • Юльметьев Р. М. Введение в статистическую физику жидкостей. Казань: Изд-во КГПИ, 1972. — 218с.
 • Физика простых жидкостей. 1. Статистическая теория. Перевод с англ. под ред. Д. Н. Зубарева и Н. М. Плакиды. М.: Мир, 1971. — 308 с.
 • Физика простых жидкостей. 2. Экспериментальные исследования. Перевод с англ. под ред. А. 3. Голика и Ю. И. Шиманского. М.: Мир, 1973. — 400 с.
 • Скрипов В. П. Метастабильная жидкость. М.: Наука, 1972. — 312 с