Французька література

Францу́зька літерату́ра — література Франції та франкомовна література Бельгії. [1] Натомість франкомовна література Швейцарії належить до багатомовної швейцарської літератури, так само, як франкомовна література Канади є складовою канадської літератури.

Перший художній твір французької літератури — «Секвенція про святу Євлалію» (881), для кращого читання тексту клацнути тут Numérisation du parchemin (Réf. Bibliothèque municipale de Valenciennes 150 (olim 143) fol.141v)

Загалом літературу, написану фрацузькою мовою: Канади, Бельгії, Швейцарії, франкомовні країни Африки, Французька Полінезія, франкомовні країни і території Карибського басейну тощо називають франкомовною. Часом до французької літератури зараховують також художню літературу іншими мовами Франції, наприклад, окситанською чи бретонською.

Французька література одна з найдавніших європейських літератур. Це найстаріша література романською мовою. Французька література має багату історію, що починається зі становлення французької мови приблизно в кінці 9 століття. У 18 та 19 століттях, коли французька мова стала міжнародною мовою, спостерігається період найвищого розвитку французької літератури. Вона зберерігала своє передове місце у світовій літературі впродовж першої половини 20 століття, але в другій половині 20 століття її значення в світовому масштабі дещо зменшилося в зв'язку з розквітом англомовної літератури.

За всю свою історію французька література була тісно пов'язана з суспільними змінами та історичним розвитком Франції. Чимало французьких письменників були водночас істориками (Вольтер, Мішле, Ренан), політичними мислителями (Монтеск'є, Руссо, Токвіль), філософами (Декарт, Паскаль, Сартр, Камю).

Основні етапи Редагувати

Енциклопедія «Ларусс» вирізняє такі основні етапи тисячолітньої історії французької літератури, до яких можна додати останній етап розвитку "література й інтернет"[2]:

Літературні епохи Редагувати

У літературознавстві прийнята періодизація національних літератур за епохами. У французькій літературі зазвичай виділяють такі епохи:

Історія Редагувати

Визначні автори і твори Редагувати

Проза, епос Редагувати

Середньовіччя
16 століття
17 століття
18 століття
19 століття
20 століття

Поезія Редагувати

Драма Редагувати

Есе, мемуари, афористика Редагувати

Літературна критика Редагувати

Літературні об'єднання і школи Редагувати

Французькі лауреати Нобелівської премії з літератури Редагувати

Письменники з Франції найчастіше в порівнянні з іншими країнами, були відзначені Нобелівською премією з літератури.[3] Французькими Нобелівськими лауреатами з літератури були такі автори:

Французькі літературні премії Редагувати

Французькі літературні часописи Редагувати

Примітки Редагувати

 1. Саме таке визначення дає восьмитомний Literatur-Brockhaus, B.I., Mannheim, 1995, Bd. 3, S. 214
 2. Електронна енціклопедія Ларусс: Французька література
 3. National Literature Nobel Prize shares 1901–2009 by citizenship at the time of the award and by country of birth. From J. Schmidhuber (2010), Evolution of National Nobel Prize Shares in the 20th Century за адресою arXiv:1009.2634v1

Література Редагувати

 • Анненкова О. С. Французька література XIX століття: від Стендаля до Мопассана / Університет Сучасних Знань. — К. : Купріянова О.О., 2008. — 160 с. — Бібліогр.: с. 156-158. — ISBN 978-966-8668-05-5.
 • Література Франції : навч. посіб. / [авт.-упоряд. І.Л. Ануфрієва]. – Х. : НУА, 2016. – 168 с. – ISBN 966-8558-82-9.
 • Litterature francaise du XXe siecle = Французька література ХХ століття : у 2 ч. / уклад. Г. Ф. Драненко, О. О. Матвєєва. Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці : Рута, 2007 . - 88+88 с.
 • Французька література : навч. посіб. для викладачів, студ., учнів серед. спец. і загальноосвіт. навч. закл. / М. І. Гончар, Н. М. Чепурна. - Черкаси : Кур'єр, 2005. - 102 с. - ISBN 966-7988-05-4
 • Черкашина Тетяна Юріївна. Література франкомовних країн: тексти лекцій для магістрантів ф-ту іноземних мов спец. "Мова та література (французька)" / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ : Альма-матер, 2007. — 180 с.
 • André Lagarde et Laurent Michard, Lagarde et Michard (Перевидання 2003 року в 4 томах, вже довгий час вважається класичною працею з французької літератури, первинно видана для старших класів середньої школи. Наводяться біографії багатьох авторів та багато уривків з творів)
 • Michel Prigent (dir.), Histoire de la France littéraire, Presses Universitaires de France, coll. «Quadrige», 2006, 2678 p. (Тритомне видання. Університетська колективна праця, написана для підготовленого читача).
 • Anne Armand, Marc Baconnet, Patrick Laudet et Isabelle Mimouni, Les plus belles pages de la littérature française, lectures et interprétations, Gallimard, 2007 (Коментарі текстів та перекладів цих творів іншими мовами)
 • Jacques Julliard (Hg.): Dictionnaire des intellectuels français : les personnes, les lieux, les moments. Nouv. éd., revue et augm., Éd. du Seuil, Paris 2009, ISBN 2-02-099205-1
 • The New Oxford Companion to Literature in French, ed. by Peter France, Oxford University Press, 1995, 926 pp., ISBN 0-19-866125-8
 • Sarah Kay, Terence Cave, Malcolm Bowie: A Short History of French Literature [Paperback], Oxford University Press, 2006, 356 pp. , ISBN 0-19-929118-7

Посилання Редагувати