Федерація легкої атлетики України

Громадська спілка «Легка атлетика України» — всеукраїнська спілка громадських організацій (територіальних федерацій легкої атлетики Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя), яка утворена на необмежений строк та є єдиним національним керівним органом легкої атлетики в Україні для управління нею, її розвитку та популяризації відповідно до цілей, встановлених Світовою легкою атлетикою, Європейською легкоатлетичною асоціацією та статутом організації.

Громадська спілка
«Легка атлетика України»
Логотип Громадської спілки «Легка атлетика України».png
Абревіатура ФЛАУ
Тип спортивна федерація
Засновано 1991
Правовий статус громадська спілка
Мета управління, розвиток та популяризація легкої атлетики
Вид спорту легка атлетика
Країна Flag of Ukraine.svg Україна
Штаб-квартира Київ Київ
Місце діяльності Україна Україна
Членство
Офіційні мови українська
Центральний орган Конференція
Президент Равіль Сафіуллін
Перший віце-президент Олена Говорова
Віце-президент Віктор Грінюк
Віце-президент Володимир Рудюк
Код ЄДРПОУ 14292236
Вебсайт new.uaf.org.ua

До 2018 організація мала назву «Федерація легкої атлетики України». Водночас, чинна скорочена назва організації (ФЛАУ) була залишена як абревіатура колишньої її повної назви[1].

ФЛАУ має статус національної спортивної федерації в розумінні Закону України «Про фізичну культуру і спорт»[2] та визнається Світовою легкою атлетикою.

ФЛАУ є юридичного особою, організаційно-правовою формою якої є громадська спілка відповідно до Закону України «Про громадські об'єднання», а також є неприбутковою організацією.

ФЛАУ декларує визнання мети та принципів Олімпійського руху, взаємодіє з Національним олімпійським комітетом України та Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту як центральним органом виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту України.

Цілі ФЛАУРедагувати

Відповідно до статуту, метою ФЛАУ є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема спортивних, інтересів з управління, розвитку та популяризації легкою атлетики атлетики для:

 • управління легкою атлетикою, як одним із видів спорту в Україні, її розвиток, популяризація та пропаганда
 • сприяння та просування етичних цінностей легкої атлетики як предмету виховання суспільства
 • заохочення участі у легкій атлетиці на всіх рівнях в Україні шляхом проведення змагань, заходів, програм та організації подій
 • встановлення, керування, контролю та нагляду за змаганнями, ведення легкоатлетичної статистики
 • розробка легкоатлетичних правил і регламентів, системи суддівства змагань, стандартів поведінки і етичного поводження в легкій атлетиці
 • захист чистих легкоатлетів, застосування та дотримання Всесвітнього антидопінгового кодексу і антидопінгових правил Світової легкої атлетики, впровадження правил, програм, систем та дисциплінарних заходів
 • заохочення та підтримка розвитку, організації та поширення легкої атлетики в Україні через територіальні федерації легкої атлетики
 • підтримка та надання допомоги територіальним федераціям легкої атлетики і клубам, які розвивають, популяризують і пропагують легку атлетику
 • просування легкої атлетики за допомогою поточних досліджень та розробок, включаючи поширення технічної, медичної, матеріально-технічної та іншої інформації про легку атлетику
 • збереження права кожної людини на участь у легкій атлетиці, без будь-якої незаконної дискримінації в дусі дружби, солідарності та чесної гри
 • запобігання і протидія насильству за ознакою статі в легкій атлетиці і в спорті в цілому
 • визнання ФЛАУ в Міжнародному олімпійському комітеті, Світовій легкій атлетиці, Європейській легкоатлетичній асоціації та підтвердження провідної ролі ФЛАУ в Олімпійському русі та легкій атлетиці
 • співпраця з іншими спортивними організаціями, громадськими і приватними організаціями та органами влади для сприяння розвитку спорту в цілому, в тому числі легкої атлетики
 • кооперація з партнерами та іншими організаціями для захисту та вдосконалення матеріальної бази ФЛАУ, включаючи укладення комерційних, маркетингових та спонсорських угод для реалізації заходів з легкої атлетики[3].

Напрямки діяльностіРедагувати

Відповідно до статуту, для реалізації власних цілей ФЛАУ:

 • розробляє та реалізує комплексні, цільові та навчальні програми розвитку легкої атлетики України, представляє їх до органів виконавчих влади України у сфері фізичної культури та спорту
 • бере участь у розробці проектів рішень органів виконавчих влади України у сфері фізичної культури та спорту
 • розробляє правила і регламенти ФЛАУ та систему суддівства
 • встановлює права та обов'язки учасників і членів ФЛАУ, застосовує санкції за порушення чи невиконання ними положень статуту ФЛАУ
 • протидіє використанню допінгових засобів, порушенню прав кожної людини на участь у легкій атлетиці
 • розробляє кваліфікаційні вимоги до присвоєння відповідних категорій суддям та кваліфікаційні нормативи для легкоатлетів
 • здійснює атестацію і сертифікацію тренерів та спортивних суддів з легкої атлетики, контролює їх діяльність
 • здійснює сертифікацію спортивних споруд, трас і об'єктів інфраструктури легкоатлетичного призначення, здійснює авторизацію проектних, будівельних та інших організацій, які виконують проектні та інші роботи з їх облаштування
 • організовує та проводить заходи, семінари, симпозіуми, конференції, лекціїтощо з підвищення кваліфікації спеціалістів легкої атлетики
 • здійснює авторизацію фізичних осіб, підприємств, установ і організацій, які мають право про надання висновків щодо відповідності спортивних споруд, трас і об'єктів інфраструктури легкоатлетичного призначення Керівництву про спортивні споруди Світової легкої атлетики та іншим встановленим вимогам
 • визнає клуби, які здійснюють на постійній основі тренувальний процес та іншу діяльність легкоатлетичного спрямування, щодо їх права брати участе у заходах ФЛАУ
 • скликає та проводить конференції, зібрання, семінари, наради та інші заходи з питань, що відносяться до її компетенції
 • приймає іноземних спеціалістів та відправляє у відрядження за кордон представників учасників ФЛАУ, легкоатлетів, тренерів та інших спеціалістів легкої атлетики для роботи, навчання та вирішення питань, пов'язаних з діяльністю ФЛАУ
 • визначає свою внутрішню структуру, порядок, форми організації та оплати праці штатних працівників, залучених спеціалістів, формує апарат для забезпечення діяльності ФЛАУ з оплатою праці на договірній основі
 • створює робочі органи за основними напрямками своєї діяльності
 • встановлює та стягує вступні та щорічні членські внески та внески учасників
 • надає організаційну, консультативну та іншу допомогу учасникам і членам ФЛАУ
 • володіє, користується та розпоряджається власними коштами та майном, правами на свою символіку (емблеми та прапори), на власну фірмову (комерційну) назву, товарні знаки і знаки обслуговування, комерційні позначення (бренди), організовує виготовлення та реалізацію сувенірної, офіційної, пам'ятної та нагороджувальної атрибутики
 • створює матеріальні, подарункові та призові фонди для заохочення та популяризації легкої атлетики
 • засновує засоби масової інформації
 • бере участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, проводить консультації з громадськими об'єднаннями у сфері, що стосується діяльності ФЛАУ
 • здійснює видавничу, рекламну, інформаційну діяльність
 • організовує та проводить чемпіонати, кубки і першості України, всеукраїнські та міжнародні змагання, інші змагання під егідою ФЛАУ, розробляє положення, регламенти та інші нормативні акти про такі змагання, наділяє статусом чемпіонів, переможців першості, володарів кубків України, українських та міжнародних змагань
 • здійснює формування та підготовку національних збірних команд України з легкої атлетики для участі в міжнародних спортивних змаганнях, веде реєстр легкоатлетів, який визначає їх статус
 • формує склади тренерів, персоналу наукового та медичного забезпечення, інших спеціалістів, які залучені для підготовки до участі національних збірних команд в міжнародних змаганнях, укладає контракти з легкоатлетами, тренерами та іншими спеціалістами національних збірних команд з легкої атлетики
 • направляє легкоатлетів, тренерів, спортивних спеціалістів та суддів для участі в змаганнях, які передбачені міжнародними та національним календарем
 • вступає до міжнародних спортивних організацій, набуває права та виконує обов'язки, які відповідають статусу членів цих організацій; підтримує прямі міжнародні контакти та зв'язки з благодійними, культурними, спортивними організаціями; бере участі в діяльності міжнародних симпозіумів, конференцій, виставок тощо
 • представляє та захищає інтереси ФЛАУ, її учасників та членів у міжнародних спортивних організаціях та судах[3].

Учасники та члени ФЛАУРедагувати

Статутом ФЛАУ розрізняються учасники та члени цієї організації.

УчасникиРедагувати

Учасниками ФЛАУ є 27 громадських організацій — територіальних легкоатлетичних федерацій Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя.

Територіальна федерація Президент Веб-сайт  
  АР Крим Андрій Ревуцький
  Вінницька Олена Бех flavo.org.ua [1]
  Волинська Володимир Рудюк [2]
  Дніпропетровська Марина Філатова flad.dp.ua [3]
  Донецька Віктор Лис flado.dn.ua [4]
  Закарпатська Олег Коноваленко[4] [5]
  Житомирська Інна Євсеєва
  Запорізька Михайло Букрєєв [6]
  Івано-Франківська Віталій Матешко ifflao.at.ua
  Київська (область) Андрій Комаров
  Київська (місто) Віктор Грінюк[5] fla-kyiv.org.ua [7]
  Кіровоградська Ігор Андрощук [8]
  Луганська Віктор Бризгін [9]
  Львівська Ярослав Свищ flalo.lviv.ua [10]
Територіальна федерація Президент Веб-сайт  
  Миколаївська Володимир Кілярський[6] [11]
  Одеська Юрій Білоног
  Полтавська Геннадій Коваленко [12]
  Рівненська Олег Машанєнков flaro.at.ua [13]
  Сумська Юрій Бова flaso.sumy.ua [14]
  Тернопільська Валерій Єднак [15]
  Харківська Анатолій Губа
  Херсонська Андрій Балонь
  Хмельницька Олександр Прокопов
  Черкаська Леонід Сіренко [16]
  Чернівецька Валерій Чинуш[7]
  Чернігівська Володимир Святенко chfla.org.ua
  Севастополь Всеволод Конотоп [17]

Головним правом учасників ФЛАУ, яким не наділені члени ФЛАУ, є можливість брати участь через своїх представників на засіданнях Конференції та Ради ФЛАУ, які вирішують найважливіші питання діяльності організації.

Адміністративно-територіальна одиниця України може бути представлена лише одним учасником.

Вступ до ФЛАУ здійснюється на підставі рішення, ухваленого керівним органом територіальної федерації легкої атлетики та відповідної письмової заяви, яка подається до Секретаріату ФЛАУ. Рішення про набуття участі у ФЛАУ ухвалює Конференція ФЛАУ.

Припинення участі територіальних федерацій легкої атлетики у ФЛАУ здійснюється добровільно, на підставі рішення, ухваленого керівним органом територіальної федерації легкої атлетики та відповідної письмової заяви, яка подається до Секретаріату ФЛАУ, або шляхом виключення з учасників ФЛАУ у зв'язку з невиконанням або порушенням статутних та/або регламентних вимог Європейської легкоатлетичної асоціації або ФЛАУ. Рішення про припинення участі у ФЛАУ ухвалює Конференція ФЛАУ.

Призупинення участі територіальних федерацій легкої атлетики здійснюється у зв'язку з невиконанням або порушенням статутних та/або регламентних вимог Світової легкої атлетики, Європейської легкоатлетичної асоціації та ФЛАУ. Рішення про призупинення участі у ФЛАУ ухвалює Конференція ФЛАУ.

ЧлениРедагувати

Членами ФЛАУ є фізичні особи, які досягли 18 років та набули членства у ФЛАУ в порядку, передбаченому її статутом та внутрішніми положеннями. Станом на 30 червня 2020, нараховувалося 17 879 членів ФЛАУ, з них тих, які досягли віку 18 років, — 9 026 осіб[8]. Члени ФЛАУ мають право обирати та бути обраними до органів ФЛАУ, представляти ФЛАУ у складі національних збірних, команд України на міжнародних змаганнях, брати участь у всеукраїнських та інших легкоатлетичних змаганнях і заходах, які проводяться в рамках ФЛАУ.

У ФЛАУ передбачено також почесне членство. Звання «Почесний член ФЛАУ» може бути присвоєне легкоатлетам, тренерам, спеціалістам з легкої атлетики, суддям, громадським діячам та ветеранам спорту за істотний внесок у розвиток легкої атлетики[9]. Так, зазначені звання свого часу були присвоєні, зокрема, Михайлу Микічу[10], Юрію Карпюку, Юрію Тумасову[11], Ользі Бризгіній, Олександру Величку, Анатолію Мельнику[12], Жоржу Каруці[13].

Членство ФЛАУ в організаціяхРедагувати

ФЛАУ є повноправним членом низки міжнародних легкоатлетичних організацій:

Керівні органи ФЛАУРедагувати

Відповідно до статуту ФЛАУ, її керівними органами є:

 • Конференція
 • Рада
 • Президент
 • Виконавчий комітет

КонференціяРедагувати

Конференція є вищим органом управління ФЛАУ. На засіданні Конференції учасники ФЛАУ представляються делегатами, які повинні бути членами відповідних територіальних федерацій легкої атлетики. Делегати обираються територіальними федераціями легкої атлетики в порядку, передбаченому їх статутами. Квота представництва делегатів встановлюється на рівні трьох делегатів від кожного учасника ФЛАУ з правом одного голосу. Засідання Конференції веде Президент ФЛАУ. Рішення Конференції ФЛАУ вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від числа присутніх на її засіданні учасників.

Конференція, зокрема, визначає основні напрямки діяльності ФЛАУ; затверджує статут організації та вносить зміни і доповнення до нього; обирає та припиняє повноваження Президента ФЛАУ, Віце-президентів ФЛАУ, членів Ради ФЛАУ, членів Ревізійного та інших комітетів ФЛАУ; створює комітети ФЛАУ, встановлює їх кількісний склад та затверджує положення про порядок їх діяльності; ухвалює рішення про набуття участі у ФЛАУ, про призупинення та припинення участі у ФЛАУ; присвоює звання «Почесний член ФЛАУ».

РадаРедагувати

Склад Ради ФЛАУ[17][18]

  Равіль Сафіуллін (президент)
  Олена Говорова (перший віце-президент)
  Віктор Грінюк (віце-президент)
  Володимир Рудюк (віце-президент)


  Олена Бех
  Віктор Бризгін
  Анатолій Бугайов
  Іван Гешко
  Сергій Гужва
  Олексій Даниленко
  Валерій Єднак
  Анатолій Коломоєць
  Віталій Матешко
  Олег Машанєнков
  Ірина Новожилова
  Євген Пронін
  Олександр Прокопов
  Ярослав Свищ

Рада є керівним органом ФЛАУ, який діє в період між засіданнями Конференції ФЛАУ. Склад Ради ФЛАУ обирається Конференцією ФЛАУ строком на 4 роки. До складу Ради ФЛАУ з правом голосу входять: 14 членів Ради ФЛАУ, які обираються Конференцією ФЛАУ і члени Ради ФЛАУ — Президент ФЛАУ, Перший віце-президент ФЛАУ, Віце-президенти ФЛАУ. Склад Ради ФЛАУ формується з урахуванням принципу територіального обмеження — кількість представників територіальних федерацій легкої атлетики у складі Ради ФЛАУ обмежується однією особою.

До складу Ради ФЛАУ з правом дорадчого голосу входять голова комітету атлетів ФЛАУ і члени Рад Світової легкої атлетики та Європейської легкоатлетичної асоціації від ФЛАУ. Право бути присутнім без запрошення на засіданні Ради ФЛАУ, виступати та брати участь у обговоренні питань мають: генеральний секретар та члени Ревізійного комітету ФЛАУ, почесні члени ФЛАУ, керівники комітетів і комісій ФЛАУ, державний тренер.

Рада ФЛАУ правомочна, якщо на засіданні присутня кількість членів більше половини від загальної кількості членів Ради ФЛАУ, які уповноважені голосувати. Ухвалення рішень з усіх питань порядку денного засідання Ради ФЛАУ здійснюється простою більшістю голосів членів Ради.

Рада ФЛАУ, зокрема, організовує виконання визначених Конференцією ФЛАУ напрямків діяльності ФЛАУ і програмних документів з питань розвитку легкої атлетика в Україні; створює постійно діючі та тимчасові комісії ФЛАУ, призначає їх голів та членів; погоджує кандидатуру Генерального секретаря; затверджує символіку ФЛАУ; затверджує Календарний план спортивних заходів ФЛАУ; ухвалює рішення про дисциплінарні заходи за порушення учасниками та членами ФЛАУ Конституції Світової легкої атлетики, статуту ФЛАУ та інших правил; розглядає питання та ухвалює рішення щодо призупинення та відновлення участі територіальної федерації легкої атлетики у ФЛАУ; розглядає питання та ухвалює рішення щодо відсторонення легкоатлетів, тренерів, суддів, спеціалістів та інших членів ФЛАУ у змаганнях та заходах ФЛАУ; заслуховує та затверджує звіти Президента ФЛАУ, Виконавчого комітету ФЛАУ та комісій ФЛАУ; затверджує порядок здійснення сертифікації спортивних споруд, трас і об'єктів інфраструктури легкоатлетичного призначення; затверджує порядок здійснення авторизації проектних, будівельних та інших організацій, які виконують проектні та інші, роботи з їх облаштування; вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Конференції ФЛАУ.

Рада ФЛАУ може делегувати свої окремі повноваження Виконавчому комітету ФЛАУ в разі виникнення необхідності реалізації таких повноважень в період між засіданнями Ради ФЛАУ.

ПрезидентРедагувати

 
Равіль Сафіуллін,
4-й Президент ФЛАУ
Президенти ФЛАУ
 1. Юрій Тумасов (1991—1996)[14]
 2. Валерій Борзов (1996—2012)
 3. Ігор Гоцул (8 листопада 2012 — 10 жовтня 2020)[19][12]
 4. Равіль Сафіуллін (з 10 жовтня 2020)[17]

Президент ФЛАУ є найвищою посадовою особою ФЛАУ, яка виступає гарантом дотримання статуту ФЛАУ, статутних та регламентних документів міжнародних легкоатлетичних організацій та законодавства України. Президент ФЛАУ підзвітний Конференції та Раді ФЛАУ. Президент ФЛАУ обирається із числа заявлених кандидатів строком на чотири роки. Перебування Президента на посаді обмежується двома строками поспіль.

Президент ФЛАУ, зокрема, представляє інтереси ФЛАУ без довіреності у відносинах з усіма державними органами України, правоохоронними органами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, а також у зовнішньоекономічних відносинах; організовує діяльність ФЛАУ відповідно до її статуту, статутних і регламентних документів міжнародних легкоатлетичних організацій та законодавства України, контролює здійснення програм ФЛАУ; веде переговори та здійснює контроль за всіма переговорами з укладання основних договорів від імені ФЛАУ, підписує офіційні документи, видає доручення від імені ФЛАУ на виконання будь-яких дій; контролює роботу Секретаріату ФЛАУ; керує роботою Конференції, Ради та Виконкому ФЛАУ, головує на їх засіданнях; призначає та звільняє Генерального секретаря ФЛАУ за погодженням із Радою ФЛАУ; встановлює розподіл обов'язків між Першим віце-президентом та віце-президентами ФЛАУ за погодженням із Радою ФЛАУ.

Президент ФЛАУ може делегувати свої повноваження Першому віце-президенту ФЛАУ та Віце-президентам ФЛАУ у разі виникнення необхідності такого делегування. У разі відсутності Президента ФЛАУ, в тому числі у зв'язку з неможливістю його подальшого перебування на посаді, до моменту його переобрання на засіданні Конференції його обов'язки виконує Перший віце-президент ФЛАУ, у випадку відсутності Першого віце-президента — один із Віце-президентів ФЛАУ.

Виконавчий комітетРедагувати

Склад Виконкому ФЛАУ

Виконавчий комітет ФЛАУ є органом керівництва поточною діяльністю ФЛАУ. Формою роботи Виконавчого комітету ФЛАУ є засідання, яке може бути черговим та позачерговим. Чергове засідання проводиться один раз на місяць. Позачергове засідання проводиться на вимогу будь-якого члена Виконавчого комітету або на вимогу Генерального секретаря ФЛАУ.

До складу Виконавчого комітету з правом голосу входять п'ять членів з правом голосу — Президент ФЛАУ, Перший віце-президент ФЛАУ, два Віце-президенти ФЛАУ та Голова комітету атлетів ФЛАУ. Генеральний секретар, державний тренер та члени Ревізійного комітету ФЛАУ мають право бути присутнім без запрошення на засіданнях комітету, виступати та брати участь у обговоренні питань. Виконавчий комітет ФЛАУ правомочний, якщо на засіданні присутня більшість від загальної кількості членів комітету, які уповноважені голосувати. Ухвалення рішень з усіх питань порядку денного здійснюється простою більшістю голосів членів, які уповноважені голосувати.

Виконавчий комітет ФЛАУ, зокрема, виконує рішення Конференції та Ради ФЛАУ; розробляє бюджет ФЛАУ на наступний рік; надає звіт Раді ФЛАУ про свою діяльність, у тому числі про виконання бюджету ФЛАУ; встановлює штатну чисельність Секретаріату ФЛАУ та затверджує його штатний розпис і Положення про нього; розробляє проект Календарного плану спортивних заходів ФЛАУ та подає його на затвердження Раді ФЛАУ, а також контролює його організацію та виконання; розглядає можливі порушення антидопінгових правил та ухвалює рішення щодо наслідків таких порушень стосовно спортсменів та інших осіб, здійснює інші юридичні, в тому числі дисциплінарні та провадження з етики; затверджує кількісний і персональний склад офіційних делегацій ФЛАУ на участь у спортивних та інших заходах; заслуховує та затверджує звіти Генерального секретаря ФЛАУ, державного тренера і головних тренерів з видів легкої атлетики та структурних підрозділів Секретаріату ФЛАУ.

Інші органи та посадові особиРедагувати

СекретаріатРедагувати

Секретаріат ФЛАУ є адміністративним апаратом, який здійснює поточну виконавчо-розпорядчу та фінансово-господарську діяльність ФЛАУ. Керівництво Секретаріатом здійснює Генеральний секретар ФЛАУ. Контракт із Генеральним секретарем укладає від імені ФЛАУ її Президент після погодження кандидатури Генерального секретаря Радою ФЛАУ. Генеральний секретар ФЛАУ має право бути присутнім без запрошення на засіданнях Конференції, Ради та Виконавчого комітету ФЛАУ, виступати та брати участь у обговоренні питань.

Генеральною секретаркою ФЛАУ є Іоланта Хропач[18].

КомітетиРедагувати

Комітети ФЛАУ є колегіальними органами, створеними Конференцією ФЛАУ для здійснення передбачених статутом ФЛАУ функцій.

Комітети підзвітні Конференції ФЛАУ.

У межах ФЛАУ функціонують наступні комітети:

 1. Ревізійний комітет
 2. Жіночий комітет
 3. Комітет атлетів (голова — Наталія Добринська)

Відповідно до статуту ФЛАУ ревізійний комітет є контролюючим органом ФЛАУ, який здійснює заходи контролю за діяльністю ФЛАУ, її керівними органами за використанням коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, поданням та оприлюдненням звітів про цільове використання цих та інших коштів відповідно до закону, веденням бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності, сплатою до бюджету обов'язкових платежів відповідно до закону, застосуванням і використанням пільг, у тому числі з оподаткування, підготовкою і поданням річних фінансових звітів щодо зазначення детального аналізу доходів і витрат, забезпеченням зарахування і витрачання повністю всіх коштів у спосіб, що узгоджується з цілями та завданнями заявленої діяльності ФЛАУ, дотриманням законодавства та інших нормативно-правових актів України.

КомісіїРедагувати

Комісії ФЛАУ є колегіальними органами, створеними Радою ФДАУ на постійній чи тимчасовій основі для здійснення функцій, передбачених статутом ФЛАУ та рішеннями його Ради.

Комісії ФЛАУ підзвітні Раді ФЛАУ.

У межах ФЛАУ діють наступні комісії[20][21]:

 1. Комісія розвитку (голова — Олена Говорова)
 2. Комісія зі спортивних споруд (голова — Володимир Рудюк)
 3. Комісія змагань (голова — Віктор Грінюк)
 4. Комісія з позастадіонних видів легкої атлетики (шосейний біг, трейл, ультрамарафон, крос, гірський біг, добовий біг)[22] (голова — Віктор Грінюк)
 5. Комісія з етики та юридичних проваджень (в.о. голови — Євген Пронін)
 6. Комісія ветеранів
 7. Тимчасова комісія з питань протидії організації неправомірних легкоатлетичних заходів і змагань та участі в них членів ФЛАУ (голова — Євген Пронін)
 8. Комісія з питань реформування структури Секретаріату ФЛАУ

Приводом для створення тимчасової комісії з питань протидії організації неправомірних легкоатлетичних заходів і змагань та участі в них членів ФЛАУ стала тимчасова окупація українських територій в АР Крим, Донецькій та Луганській областях. Комісія переслідує дві мети: захист інтересів легкої атлетики і вимагання безумовного виконання Статуту та Конституції Світової легкоїх атлетики, а також захист інтересів України засобами, які доступні для спорту. Робота ведеться у трьох напрямках:

 • Усіляка протидія проведенню несанкціонованих змагань на окупованих територіях. Цей напрямок включає в себе наступні моменти — невизнання результатів, невизнання змагань і застосування санкцій щодо спортсменів, які беруть участь в несанкціонованих змаганнях.
 • Відстеження виконання рішень ФЛАУ стосовно того, що українські спортсмени можуть виступати на території Росії лише за спеціального дозволу ФЛАУ, а також вимагання санкцій до порушників.
 • Недопущення засобами спорту легалізації Криму та частин Донецької та Луганської областей як територій, що не належать Україні. Крим, Донецька та Луганські області за визнанням міжнародної спільноти є частиною України, і лише ФЛАУ має право на організацію там легкоатлетичних змагань та заходів[23].

ТренериРедагувати

Для координації підготовки та участі у змаганнях спортсменів, комунікації з їх персональними тренерами та органами ФЛАУ щодо цього, працюють[24]:

Основні міжнародні події за участі ФЛАУРедагувати

За участі ФЛАУ в України була проведена низка міжнародних змагань та заходів:

Взаємовідносини з МінмолодьспортуРедагувати

Національний статусРедагувати

У 2014 Міністерство молоді та спорту України (скорочено — Мінмолодьспорту) надало ФЛАУ статус національної спортивної федерації[28].

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт»[2], це надало ФЛАУ можливість, на підставі укладеного з Мінмолодьспорту договору:

 • забезпечувати розвиток легкої атлетики як виду спорту
 • представляти легку атлетику як вид спорту у відповідних міжнародних спортивних федераціях та на міжнародних спортивних змаганнях
 • здійснювати організацію та проведення офіційних міжнародних спортивних змагань на території України та всеукраїнських спортивних змагань
 • отримувати з державного бюджету фінансову підтримку на розвиток легкої атлетики, організацію і проведення спортивних заходів.

Державний експериментРедагувати

Починаючи з 2015, ФЛАУ бере участь у експерименті щодо залучення Міністерством молоді та спорту національних спортивних федерацій з окремих олімпійських та неолімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів, запровадженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 573 «Про проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту національних спортивних федерацій з окремих олімпійських та неолімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 695 і від 29 лютого 2012 р. № 152».

У рамках проведення експерименту ФЛАУ забезпечує організацію і проведення спортивних заходів з легкої атлетики, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік:

 • навчально-тренувальні збори національних збірних команд на території України та за кордоном
 • всеукраїнські та міжнародні спортивні змагання, що проводяться на території України
 • забезпечення участі національних збірних команд у зазначених міжнародних змаганнях, що проводяться на території України та за кордоном.

З цією метою ФЛАУ самостійно (без участі Мінмолодьспорту):

 • видає власні розпорядчі документи та затверджує кошториси спортивних заходів
 • затверджує списки учасників навчально-тренувальних зборів
 • затверджує списки суддів всеукраїнських спортивних змагань
 • комплектує склад офіційних делегацій
 • забезпечує організаційне супроводження спортивних заходів.

Обсяг бюджетних коштів для організації і проведення ФЛАУ спортивних заходів визначається Мінмолодьспортом з урахуванням поданих ФЛАУ обґрунтувань потреби в таких коштах і детальних розрахунків витрат, визначених на підставі норм та нормативів, діючих цін і тарифів.

Для здійснення спортивних заходів Мінмолодьспорт укладало з ФЛАУ договір, яким було визначено права, обов'язки та відповідальність сторін, строк дії договору, причини його дострокового розірвання, очікуваний результат проведення експерименту, орієнтовні обсяги бюджетного фінансування та обсяги коштів федерації, необхідних для здійснення зазначених заходів, умови корегування таких обсягів, форму кошторису на організацію і проведення спортивних заходів, строки та форму подання щомісяця та щороку звітів про їх проведення, строк подання підсумкового звіту про результати проведеного експерименту тощо[29][30][31][32][33][34][35][36][37][38].

Партнери ФЛАУРедагувати

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Легка атлетика України (ФЛАУ). ФЛАУ. Архів оригіналу за 11 жовтень 2020. Процитовано 11 жовтня 2020. 
 2. а б Закон України «Про фізичну культуру і спорт». Верховна Рада України. Процитовано 11 жовтня 2020. 
 3. а б Статут Громадської спілки «Легка атлетика України» (в редакції 2018 року). ФЛАУ. Архів оригіналу за 12 жовтень 2020. Процитовано 11 жовтня 2020. 
 4. Олега Коноваленка переобрано президентом ФЛА Закарпатської області. ФЛАУ. Архів оригіналу за 18 грудень 2020. Процитовано 18 грудня 2020. 
 5. Віктора Грінюка переобрали президентом ФЛА міста Києва. ФЛАУ. Архів оригіналу за 29 грудень 2020. Процитовано 29 грудня 2020. 
 6. Володимир Кілярський – президент ФЛА Миколаївської області!. ФЛАУ. Архів оригіналу за 12 жовтень 2020. Процитовано 12 жовтня 2020. 
 7. Валерія Чинуша переобрано на посаду президента ФЛА Чернівецької області. ФЛАУ. Архів оригіналу за 2 січень 2021. Процитовано 2 січня 2021. 
 8. 1 серпня відбудеться позачергова Конференція Легкої атлетики України. ФЛАУ. Архів оригіналу за 11 жовтень 2020. Процитовано 11 жовтня 2020. 
 9. Положення про членство у Громадській спілці «Федерація легкої атлетики України». ФЛАУ. Архів оригіналу за 11 жовтень 2020. Процитовано 11 жовтня 2020. 
 10. Помер Михайло Микіч... ФЛАУ. Архів оригіналу за 11 жовтень 2020. Процитовано 11 жовтня 2020. 
 11. Конференцiя ФЛАУ. ФЛАУ. Архів оригіналу за 11 жовтень 2020. Процитовано 11 жовтня 2020. 
 12. а б Ігор Гоцул – президент ФЛАУ ще на чотири роки, а Іван Гешко, Володимир Рудюк та Фідель Тимченко – віце-президенти. ФЛАУ. Архів оригіналу за 11 жовтень 2020. Процитовано 11 жовтня 2020. 
 13. Жоржу Каруці присвоєно звання «Почесний член ФЛАУ»!. ФЛАУ. Архів оригіналу за 11 жовтень 2020. Процитовано 11 жовтня 2020. 
 14. а б Юрій Тумасов. На шляху до вступу до ІААФ. ФЛАУ. Архів оригіналу за 11 жовтень 2020. Процитовано 11 жовтня 2020. 
 15. European Athletics Member Federations - Ukraine. ФЛАУ. Процитовано 11 жовтня 2020. 
 16. Ігор Гоцул – про приєднання ФЛАУ до Асоціації Балканських федерацій легкої атлетики (ВІДЕО). ФЛАУ. Архів оригіналу за 11 жовтень 2020. Процитовано 11 жовтня 2020. 
 17. а б Равіля Сафіулліна обрано президентом Легкої атлетики України. ФЛАУ. Архів оригіналу за 11 жовтень 2020. Процитовано 11 жовтня 2020. 
 18. а б Олену Говорову обрано першою віцепрезиденткою Легкої атлетики України. ФЛАУ. Архів оригіналу за 11 жовтень 2020. Процитовано 11 жовтня 2020. 
 19. Підсумки звітно-виборної конференції ФЛАУ. ФЛАУ. Архів оригіналу за 11 жовтень 2020. Процитовано 11 жовтня 2020. 
 20. Рішення, прийняті Радою ФЛАУ на засіданні 12 листопада. ФЛАУ. Архів оригіналу за 12 жовтень 2020. Процитовано 12 жовтня 2020. 
 21. Основні рішення Ради ФЛАУ. ФЛАУ. Архів оригіналу за 17 грудень 2020. Процитовано 18 грудня 2020. 
 22. Положення про Комісію з позастадіонних видів легкої атлетики ФЛАУ. ФЛАУ. Процитовано 12 жовтня 2020. 
 23. ФЛАУ протидіє неправомірним легкоатлетичним заходам та захищає інтереси країни доступними для спорту засобами. ФЛАУ. Архів оригіналу за 12 жовтень 2020. Процитовано 12 жовтня 2020. 
 24. Головні тренери збірної – про зустріч з президентом ФЛАУ Равілем Сафіулліним. ФЛАУ. Архів оригіналу за 8 листопад 2020. Процитовано 8 листопада 2020. 
 25. Світовий легкоатлетичний форум завершився в Києві. Укрінформ. Архів оригіналу за 11 жовтень 2020. Процитовано 11 жовтень 2020. 
 26. Михайлова та Романенко виграли чемпіонат АБАФ, кенійці – Київський Міжнародний півмарафон. ФЛАУ. Архів оригіналу за 11 жовтень 2020. Процитовано 11 жовтень 2020. 
 27. Спортивна ходьба в Івано-Франківську: грецька підтримка й олімпійські нормативи українців. ФЛАУ. Архів оригіналу за 15 березень 2020. Процитовано 11 жовтень 2020. 
 28. Інформація щодо спортивних федерацій з олімпійських видів спорту зі статусом національної спортивної федерації. Мінмолодьспорт. Архів оригіналу за 13 жовтень 2020. Процитовано 13 жовтня 2020. 
 29. Договір від 24 січня 2017 р. № 3/17/17 про проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту України національної спортивної федерації до організації і проведення спортивних заходів з легкої атлетики. Мінмолодьспорт. Архів оригіналу за 12 жовтень 2020. Процитовано 12 жовтня 2020. 
 30. Додаткова Угода № 1 до Договору від 24 січня 2017 р. № 3/17/17 про проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту України національної спортивної федерації до організації і проведення спортивних заходів з легкої атлетики. Мінмолодьспорт. Архів оригіналу за 12 жовтень 2020. Процитовано 12 жовтня 2020. 
 31. Додаткова Угода № 2 до Договору від 24 січня 2017 р. № 3/17/17 про проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту України національної спортивної федерації до організації і проведення спортивних заходів з легкої атлетики. Мінмолодьспорт. Архів оригіналу за 12 жовтень 2020. Процитовано 12 жовтня 2020. 
 32. Додаткова Угода № 3 до Договору від 24 січня 2017 р. № 3/17/17 про проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту України національної спортивної федерації до організації і проведення спортивних заходів з легкої атлетики. Мінмолодьспорт. Архів оригіналу за 12 жовтень 2020. Процитовано 12 жовтня 2020. 
 33. Додаткова Угода № 4 до Договору від 24 січня 2017 р. № 3/17/17 про проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту України національної спортивної федерації до організації і проведення спортивних заходів з легкої атлетики. Мінмолодьспорт. Архів оригіналу за 12 жовтень 2020. Процитовано 12 жовтня 2020. 
 34. Додаткова Угода № 5 до Договору від 24 січня 2017 р. № 3/17/17 про проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту України національної спортивної федерації до організації і проведення спортивних заходів з легкої атлетики. Мінмолодьспорт. Архів оригіналу за 12 жовтень 2020. Процитовано 12 жовтня 2020. 
 35. Додаткова Угода № 6 до Договору від 24 січня 2017 р. № 3/17/17 про проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту України національної спортивної федерації до організації і проведення спортивних заходів з легкої атлетики. Мінмолодьспорт. Архів оригіналу за 12 жовтень 2020. Процитовано 12 жовтня 2020. 
 36. Додаткова Угода № 7 до Договору від 24 січня 2017 р. № 3/17/17 про проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту України національної спортивної федерації до організації і проведення спортивних заходів з легкої атлетики. Мінмолодьспорт. Архів оригіналу за 12 жовтень 2020. Процитовано 12 жовтня 2020. 
 37. Додаткова Угода № 8 до Договору від 24 січня 2017 р. № 3/17/17 про проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту України національної спортивної федерації до організації і проведення спортивних заходів з легкої атлетики. Мінмолодьспорт. Архів оригіналу за 12 жовтень 2020. Процитовано 12 жовтня 2020. 
 38. Додаткова Угода № 9 до Договору від 24 січня 2017 р. № 3/17/17 про проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту України національної спортивної федерації до організації і проведення спортивних заходів з легкої атлетики. Мінмолодьспорт. Архів оригіналу за 12 жовтень 2020. Процитовано 12 жовтня 2020. 
 39. Федерація легкої атлетики України та INTERTOP підписали договір про співпрацю. ФЛАУ. Архів оригіналу за 13 жовтень 2020. Процитовано 13 жовтня 2020. 
 40. ФЛАУ та юридична компанія «Грищенко, Пронін та партнери» підписали меморандум про співпрацю. ФЛАУ. Архів оригіналу за 13 жовтень 2020. Процитовано 13 жовтня 2020. 
 41. ФЛАУ допомагатиме реабілітації ветеранів АТО. ФЛАУ. Архів оригіналу за 13 жовтень 2020. Процитовано 13 жовтня 2020. 
 42. ФЛАУ і МАУ підписали Меморандум про взаємодію та співпрацю. ФЛАУ. Архів оригіналу за 13 жовтень 2020. Процитовано 13 жовтня 2020. 
 43. ФЛАУ та спортивна маркетингова агенція «Podium-SMG» підписали договір про співпрацю. ФЛАУ. Архів оригіналу за 13 жовтень 2020. Процитовано 13 жовтня 2020. 
 44. ФЛАУ та ASICS підписали договір про співпрацю. ФЛАУ. Архів оригіналу за 13 жовтень 2020. Процитовано 13 жовтня 2020. 
 45. ФЛАУ та Інститут вертебрології та реабілітації підписали договір про співпрацю. ФЛАУ. Архів оригіналу за 13 жовтень 2020. Процитовано 13 жовтня 2020. 
 46. ФЛАУ й «МЕГАБАНК» підписали Меморандум про співробітництво. ФЛАУ. Архів оригіналу за 13 жовтень 2020. Процитовано 13 жовтня 2020. 
 47. ФЛАУ та Сумський державний університет налагоджують співробітництво. ФЛАУ. Архів оригіналу за 13 жовтень 2020. Процитовано 13 жовтня 2020. 
 48. Компанія «BLACKROLL Україна» поповнила перелік партнерів ФЛАУ!. ФЛАУ. Архів оригіналу за 13 жовтень 2020. Процитовано 13 жовтня 2020. 
 49. Залаштунки Дохи-2019: ASICS, Nordic, ІААФ, ЄА та співпраця з Катаром. ФЛАУ. Архів оригіналу за 13 жовтень 2020. Процитовано 13 жовтня 2020. 

ПосиланняРедагувати