Факультет економіки та менеджменту ТНТУ імені Івана Пулюя

Факультет економіки та менеджменту Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя — структурний підрозділ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Створений у 2016 році шляхом об'єднання факультету управління та бізнесу у виробництві та факультету економіки і підприємницької діяльності.

Факультет економіки та менеджменту ТНТУ ім. Івана Пулюя
Скорочена назва
ФЕМ
Заклад ТНТУ
Декан Галина Ціх
Кількість кафедр 7
Доктори наук 9
Кандидати наук 70
Студенти 1089
Магістри 261
Аспіранти 11
Контакти
Адреса корпус № 2, к. 34, вул. Руська, 56, м. Тернопіль
тел. (0352) 51-97-18
Веб-сторінка tntu.edu.ua/?p=uk/structure/faculties/fem
E-mail dek_fem@tu.edu.te.ua

Склад факультетуРедагувати

Керівництво
 • Галина Ціх — кандидат економічних наук, доцент, декан факультету

Заступники декана:

 • Тетяна Винник — кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів (заступник з навчальної роботи);
 • Оксана Гарматюк — кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері (заступник з виховної роботи);
 • Наталія Мариненко — кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів (заступник з наукової роботи та міжнародної співпраці).
Працівники
 • Олена Плескун — спеціаліст І категорії деканату ФЕМ;
 • Надія Кузьменко — спеціаліст деканату ФЕМ.

КафедриРедагувати

 • промислового маркетингу
 • економічної кібернетики
 • економіки та фінансів
 • бухгалтерського обліку та аудиту
 • менеджменту у виробничій сфері
 • менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва
 • психології у виробничій сфері.

СпеціальностіРедагувати

 • 051 Економіка
  • освітній рівень «бакалавр»
  • освітній рівень «магістр»
 • 053 Психологія
  • освітній рівень «бакалавр»
  • освітній рівень «магістр»
 • 071 Облік і оподаткування
  • освітній рівень «бакалавр»
  • освітній рівень «магістр»
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
  • освітній рівень «бакалавр»
  • освітній рівень «магістр»
 • 073 Менеджмент
  • освітній рівень «бакалавр»
  • освітній рівень «магістр» (спеціалізація «Менеджмент інноваційної діяльності»)
  • освітній рівень «магістр» (спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю»)
 • 074 Публічне управління та адміністрування
  • освітній рівень «бакалавр»
  • освітній рівень «магістр»
 • 075 Маркетинг
  • освітній рівень «бакалавр»
  • освітній рівень «магістр»
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 075 Маркетинг
  • освітній рівень «бакалавр»

Факультетська наукаРедагувати

АспірантураРедагувати

 • 08.00.01 — Економічна теорія та історія економічної думки
 • 08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
 • 08.00.09 — «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

На факультеті функціонує спеціалізована рада Д58.052.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами.

Факультет економіки та менеджменту видає науковий журнал «Галицький економічний вісник» та має електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», яке включене у наукометричні й інформаційні бази: ProQuest LLC (ULRICHSWEB Global Serials Directory), Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar, BASE (Bielefeld Academic Search Machine), РІНЦ, де друкуються наукові праці професорсько-викладацького складу, докторантів та аспірантів.

За ініціативи викладачів факультету, зокрема кафедр менеджменту у виробничій сфері та менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва при сприянні Європейського Союзу у рамках європейського проекту TEMPUS SUCSID «Inter-university Startup center for students’ innovations development promotion» започатковано та відкрито Стартап центр ТНТУ, який надає можливість розвивати та реалізовувати студентам навички в проектуванні та розвитку власного бізнесу.

ПосиланняРедагувати