Усувна особлива точка

Ізольована особлива точка функції є усувною, якщо існує скінченна границя , де . У такому випадку можна довизначити функцію в цій точці значенням її границі і отримати неперервну і в цій точці функцію.

Критерії точки, що усуваєтьсяРедагувати

  • Особлива точка   функції   є усувною тоді і тільки тоді, коли ряд Лорана цієї функції не містить негативних степенів   («головної частини»).
  • Якщо   аналітична в деякому проколотому околі точки  , то особлива точка   є усувною, якщо порядок зростання функції в цій точці менше одиниці.