Відкрити головне меню

Уложені комісії — тимчасові колегіальні органи в Росії XVIII століття, які скликалися для систематизації законів, що набули чинності після прийняття Соборного уложення 1649 року. Всього було сім таких комісій. Найбільш масштабна і вагома з них, фактично збори станових представників, була скликана Катериною II в 1767 році.

Уложені комісії надавали російському абсолютизму видимість станово-представницької монархії, що відповідало світогляду Катерини II як освіченого монарха. Реальні результати їх діяльності не відчувалися і були нікчемні.

Комісія 1766 рокуРедагувати

Катерина ІІ з текстом «Наказу» в руках

В епоху Просвітництва вищі класи не могли не усвідомлювати, що звід законів, прийнятий земським собором у середині XVII століття, задовго до петровських перетворень, безнадійно застарів. На порядку денному стояло питання прийняття нового уложення. Маніфестом Катерини II від 14 грудня 1766 року представники різних станів викликалися «не тільки для того, щоб від них вислухати потреби і недоліки кожного місця, але допущені вони мають бути в комісію, якій ми дамо доручення для заготовляння проекту нового уложення і піднесення нам для затвердження.». Думка про скликання такої комісії належала цілком самій імператриці і навіяна була читанням західноєвропейських письменників, особливо твори Монтеск'є «Про дух законів». В керівництво комісії був написаний імператрицею Великий Наказ, найбільш загальних, часом навіть в туманних рисах намітивши ті питання, які, на думку імператриці, повинні бути дозволені скликанні комісією. Багато з намічуваних питань прямо були запозичені з Монтеск'є та Беккаріа. Імператрицю турбувало питання про склад комісії, і план, складений князем Вяземським, обер-прокурором Всеволожским, генерал-рекетмейстером Козловим і Кузьміним, був значно видозмінений Катериною II. За процедурою виборів, депутатів повинні були надіслати окремі стани: дворяни, городяни, козаки і вільні сільські обивателі. Духовенство не мало у комісії депутатів, і митрополит Димитрій (Сєченов) був представником синоду, а не духовенства, як були представники і інших державних установ: сенату, колегій тощо

Це різко відрізняє складу комісії від складу земських соборів, де духовенство займало провідне значення. Практика, втім, представляє і обходи процедури виборів: в Угличі, наприклад, духовенство брало участь у виборах і складанні наказів. У Санкт-Петербурзі та Москві вибори були всіх станів, і останні — не без відома імператриці. Представниками столиць з'явилися, таким чином, високопоставлені особи замість городян. Такі вибори були винятками, звичайно депутат від міста обирався міськими чиновниками — купцями, цеховими ямщиками, канцелярськими чиновниками та ін. Інші міста надсилали більше депутатів, ніж належало за процедурою; зате бували, правда — порівняно рідкісні випадки, коли обивателі намагалися якось звільнитися від посилки депутатів (Борисоглібська слобода Ярославської губернії), або зовсім їх не посилали (повіти Масальський, Кологривский, Цивільский, Звенигородський та ін).

За рахунком професора Латкіна, вся загалом комісія складалася з 564 депутатів, з яких 28 були від уряду, 161 від дворян, 208 від городян, 54 від козаків, 79 від селян і 34 іновірця. Представниками дворян були, переважно, військові (109 осіб), городян — купців (173 особи), а потім міщани, секретарі магістратів, духовних правлінь тощо; малоруські міста надсилали навіть козаків, сотників, полкових писарів та ін Сільське населення і козаки надсилали депутатів зі свого середовища; депутати іновірці (самоїди, башкири, черемиси тощо), здебільшого, не знали російської мови, і їм було дозволено вибрати допомогу особливих «опікунів», що знають російську мову.

Виборці повинні були заявити через депутатів про свої «потреби і недоліки»; тому депутат забезпечувався особливим наказом, на складання якого, за обрядом виборів, покладався досить короткий термін — три дні. Складання наказу велося під керівництвом виборного представника стану. Видані в «Збірнику Імператорського Історичного Товариства» накази показують, що населення, більшою частиною, поставився дуже серйозно до своїх завдань, і накази, тому, є важливим матеріалом не тільки для зображення «потреб, бажань і прагнень в епоху Катеринської комісії», але також і для історії російського державного ладу в XVIII столітті.

Таких наказів, як наказ муромських дворян, які заявили, що вони потреб та обтяжень не знають, дуже небагато. Вони є, у всякому разі, винятками. Депутати привозили іноді по кілька наказів. Так, депутат Архангельської провінції Чупров привіз 195 наказів, а два депутата від 2-х інших провінцій Архан губернії привезли 841 наказ. Взагалі число наказів значно перевищує чисельність депутатів. На 161 дворянського депутата є 165 наказів, на 208 міських — 210, на 167 селянських, вважаючи козаків і іновірців — 1066 наказів. Вибори та складання наказів, здебільшого, відбувалися вільно, без видимого тиску адміністрації. Тільки в Малоросії генерал-губернатор Рум'янцев чинив тиск на виборців, коли ті захотіли внести в наказ прохання про обрання гетьмана. Катерина, втім, не розділяла побоювань Румянцева.

31 червня 1767 року відбулося відкриття комісії, під головуванням генерал-прокурора. В цьому ж засіданні було обрано маршала (голова) комісії. З трьох представлених кандидатів Катерина затвердила А. В. Бібікова. Маршалу належала керівна роль у зборах: він призначав засідання, вносив пропозиції, ставив їх на голосування. Крім маршала ніхто з членів не мав права вносити пропозиції. У разі рівного розподілу голосів маршалу належало їх два. Стільки ж голосів належало і генерал-прокурору, який був присутній у комісії та з якими маршал повинен був радитися про справи. Справи взагалі вирішувалися по більшості голосів.

Для розробки окремих питань спільна комісія обрала 15 приватних, з 5 чоловік кожна. Крім них діяли ще 4 комісії. Найголовнішою з них, запропонованим наказом, була дирекційна, якій належав керівний початок в діяльності всіх комісій. Членами її були затверджені імператрицею всі особи з вищої знаті, хоча у числі комісії кандидатів були і чотири городянина.

Потім слідує комісія зібрань, завдання якої полягало в збиранні законів з різних предметів; комісія наказів займалася вилученням інструкцій з депутатських наказів і, нарешті, експедиційна комісія завідувала виправленням складу у всіх законодавчих проектах. Члени всіх цих комісій могли брати участь у дебатах і комісії загальні; у своїй діяльності вони повинні були керуватися великим наказом, депутатськими наказами та чинними законами. Роботи приватних комісій не були приведені в тісний зв'язок з роботами спільної комісії, а тому сталося, наприклад, що коли був внесений у спільну комісію проект прав благородних, виявилося, що вона ще не приступала до обговорення дворянських наказів. Роботи спільної комісії відрізнялися взагалі випадковістю і відсутністю системи. В. І. Сергієвич приписує це повній непідготовленості до справи керівників комісій. Наприклад, 8 перших засідань комісії були присвячені читанню великого наказу, обряду управління та визначення про піднесення Катерині II титулу «великої, мудрої матері вітчизни»; потім з 8 по 15 засідання прочитали 12 селянських наказів, 10 засіданя було присвячено читанню законів про права благородних, потім перейшли в продовження 36 засідань до читання законів про купівлю і т. д. Ніякого голосування не відбувалося, і засідання комісії відрізнялися, внаслідок цього, повної безплідністю.

Це не сховалося від імператриці. Її розчарування в комісії слід приписати ті обставини, що з 10 червня 1768 року комісія збирається замість п'яти чотири рази на тиждень, в серпні і вересні було лише по 7 засідань, а 6 жовтня маршал оголосив, що надалі комісія буде збиратися тільки два рази в тиждень. Нарешті, 18 грудня 1768 року маршал оголосив, що через те, що багато депутатів мають вирушити до війська на службу, з нагоди оголошення війни Туреччині, комісія розпускається надалі до скликання знову; члени же приватних комісій повинні продовжувати свої роботи.

Військові дії проти Туреччини не були тільки приводом для розпуску комісії. Багато депутатів належали до військового стану і ще раніше маршальського оголошення просилися в армію. Під час турецької війни комісія все ще вважалася існуючою. Засідання її відкладались спочатку до 1 травня, потім до 1 серпня та 1 листопада 1772 року, нарешті, до 1 лютого 1773 року «Уложена комісія» згадується ще в 1775 році в числі установ, які прибули разом з імператрицею з Санкт-Петербурга до Москви. Таким чином комісія, з такою помпою скликана, так і не була розпущена, а просто була забута. Сліди її роботи носить видане в 1775 році Установи про губернії.

Див. такожРедагувати

 • Медаль «Депутатам покладеної комісії»

Джерела та літератураРедагувати

ЛітератураРедагувати

 • Белявский М. Т. Наказы сибирских крестьян в Уложенную комиссию 1749 г. // Археография и источнековедение Сибири. Новосибирск, 1945.
 • Белявский М. Т., Омельченко О. А. Наказы тобольских крестьян в Уложенную комиссию 1749 г. // Сибирское источниковедение и археография. Новосибирск, 1950.
 • Белявский Т. М., Омельченко О. А. Наказы черносошных, экономических и приписных крестьян Тобольской провинции в Уложенную комиссию 1749 г. // Рукописная традиция XVI—XIX вв. на востоке России. Новосибирск, 1948.
 • Белявский Т. М., Омельченко О. А. Наказы ялуторовских крестьян в Уложенную комиссию 1749 г. //Источники по культуре и классовой борьбе феодального периода. Новосибирск, 1942.
 • Горбань Н. В. Западно-Сибирское крестьянство по наказам в Комиссию 1749 г. // Известия Омского отделения географического общества СССР. Вып. 3 (10). 1950.
 • Кондрашенков А. А. Крестьяне Зауралья по наказам в Комиссию 1749 г. // Ученые записки Курганского пединститута. Курган, 1948.
 • Макаров В. И. Крестьянство Сибири по наказам в Комиссию 1749 г. // Вопросы истории Сибири. Л., 1951.
 • Недосекин В. И. Наказы в Законодательную комиссию 1749 г. как исторический источник: Автореф. дис. …канд. ист. наук. Воронеж, 1948.
 • Недосекин В. И. Об изучении наказов в законодательную комиссию 1749 г. // Источниковедение отечественной истории, 1949. М., 1980.
 • Покровская И. М. Наказы от городов Сибири в Уложенную комиссию 1749 г. как исторический источник // Археографический ежегодник за 1948 г. М., 1948.