Відкрити головне меню

Украї́нські наро́дні інструме́нти — музичні інструменти українського народу, один із проявів його культури. Музичний інструментарій України вельми багатий і різноманітний та включає широкий ряд духових, струнних та ударних інструментів.

Значна частина українських народних музичних інструментів сягає часів Русі. Водночас на конструкції музичних інструментів України, їхньому строї і навіть у назвах позначилися взаємозв'язок і взаємовплив культур різних народів. Деякі інструменті (наприклад, скрипка) прийнялися на українському ґрунті пізніше, проте набули своїх виконавських традицій і особливостей.

З радянських часів гру на народних музичних інструментах вивчають у спеціалізованих навчальних закладах України, зокрема в консерваторіях, університеті культури. Колекції інструментів представлені в Музеї Івана Гончара, музеї театрального, музичного та кіно-мистецтва України в Києві, інших музеях. Нижче подається список українських народних інструментів.

ДуховіРедагувати

СтрунніРедагувати

УдарніРедагувати

БібліографіяРедагувати

  • Кучерук В. Народний музичний інструмент України: Науково-методичний посібник / М-во освіти України; Волинський державний університет.- Луцьк: Ред.-вид. від. Волинського державного університету, 1997.- 122 с.: ілюстр., ноти.- Бібліогр.: с. 122-500. [85.315 К 95]
  • Історія виконавства на народних інструментах. (Українська академічна школа): підручник / М. Давидов. – К.: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2005. – 419 с.
  • Музичні інструменти українського народу / Г.М.Хоткевич ; [упоряд., підготов. тексту, покажч. О.О.Савчук ; післямови І.В.Мацієвського, В. Ю. Мішалова, М. Й. Хая]. – Друга редакція . – Х. : Вид. Савчук О.О., 2012. – 512 с. : 202 іл. – (Сер. “Слобожанський світ” ; вип. 4).
  • Українські народні музичні інструменти // Пам'ятки України: Історія та культура.- 1995.- № 1.- С.20-31. [ст]

Статті в інтернетіРедагувати