Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи створено з метою забезпечення розвитку національної системи освіти і науки, здійснення теоретичного та методичного супроводу діяльності психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти України шляхом упровадження у практику новітніх наукових розробок, методів і технологій.

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи
Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи. jpg.jpg
Основні дані
Засновано 7 серпня 1998
Приналежність Національна академія педагогічних наук України
Контакт
Ключові особи Панок Віталій Григорович (директор)
Адреса пров. Віто-Литовський 98-а, м. Київ, 03045, Україна
Веб-сторінка psyua.com.ua
E-mail ucap@ukr.net

Загальна інформаціяРедагувати

Системна робота із створення психологічної служби в освітній галузі розпочалася з 1991 р., коли в Інституті психології ім. Г. С. Костюка АПН України був створений новий підрозділ — Центр психологічної служби в системі народної освіти. У листопаді того ж року відбулася перша всеукраїнська конференція з практичної психології (м. Луцьк).

У 1993 р. було розроблено і прийняте перше положення про психологічну службу системи освіти.

7 серпня 1998 року спільним наказом Міністерства освіти України і Академії педагогічних наук України (наказ № 254/24) було створено Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи. На той час Центр налічував 8 осіб співробітників.

У 2002 році в структуру Центра улилась Центральна психолого-медико-педагогічна консультація.

Рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2011 р. (протокол № 2/4-3) Міністерство вийшло із складу засновників Центру. Одноосібним засновником Центру стала Національна академія педагогічних наук України.

У 2014 році було створено дві лабораторії: лабораторія прикладної психології освіти та лабораторія методичного забезпечення психолого-медико-педагогічних консультацій .

Основні завданняРедагувати

 • Здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, реалізація завдань державних цільових програм на замовлення законодавчих та виконавчих органів державної влади, установ і закладів системи освіти, інших організацій.
 • Обґрунтування теоретико-методологічних засад становлення і розвитку практичної психології і соціальної педагогіки в Україні.
 • Комплексний аналіз соціальної ситуації особистісного та психічного розвитку дітей і молоді, вивчення психологічних механізмів соціалізації особистості, підвищення її соціально-адаптаційних можливостей, особистісного зростання.
 • Вивчення громадської та професійної думки з актуальних проблем розвитку практичної психології і соціальної педагогіки системи освіти України.
 • Науково-просвітницька діяльність, ознайомлення широких верств населення з результатами науково-дослідницького пошуку у сфері практичної психології і соціальної педагогіки.
 • Представлення здобутків вітчизняної теорії і практики з питань практичної психології і соціальної педагогіки на національному та міжнародному рівні.
 • Науково-методичне керівництво психологічною службою системи освіти України та діяльністю системи психолого-медико-педагогічних консультацій, визначення напрямів і пріоритетів їх розвитку.
 • Участь у розробленні концепцій, програм розвитку освіти, проведенні наукової експертизи державних рішень, постанов, документів, прогнозування їх соціально-психологічних та політико-психологічних результатів, підготовка рекомендацій щодо застосування результатів проведених досліджень в освітній та суспільній практиці.
 • Підготовка здобувачів на другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти.

Сучасна структураРедагувати

 • Лабораторія прикладної психології освіти

Дослідження лабораторії прикладної психології освіти ґрунтується на положенні про специфічні функції прикладної психології в системі психологічного знання і практики, такі як синтез різних за своєю природою методологічних і теоретичних поглядів на психіку людини та закономірності її розвитку; аналіз та узагальнення досвіду психологічного практикування, його методів, методик, прийомів; розробку методів, методик і технологій психологічного практикування та формулювання проблем і предметів окремих наукових досліджень. Отже усім науково-методичним надбанням лабораторії притаманна практична орієнтованість. Співробітники лабораторії створюють посібники, методичні рекомендації, навчальні програми, це дозволяє оновлювати і удосконалювати методичний інструментарій працівників психологічної служби системи освіти.

Тематика науково-дослідної роботи за три роки існування лабораторії наступна. У 2014-2016 рр. виконувалось наукове дослідження за темою: «Наукові та організаційно-методичні засади вдосконалення діяльності психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти». Нині наукові працівники лабораторії виконують прикладні дослідження за двома темами, з 2016 року - «Науково-методичні засади надання соціально-педагогічної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів» і, починаючи з 2017 р., - «Науково-методичні засади розроблення та впровадження алгоритмів, циклограм, діагностичних мінімумів діяльності працівників психологічної служби системи освіти».

Важливим напрямом діяльності лабораторії є щорічне здійснення всеукраїнських моніторингів розвитку психологічної служби системи освіти, ставлення учасників навчально-виховного процесу до проблем збереження психічного і фізичного здоров’я, протиправної поведінки підлітків, надання допомоги внутрішньо переселеним особам, дітям і сім’ям учасників АТО та ін., вивчаються питання діяльності працівників служби в умовах об’єднаних територіальних громад.

В складі лабораторії працюють 2 доктори, 5 кандидатів наук.

Сторінка лабораторії прикладної психології освіти на офіційному сайті УНМЦ практичної психології і соціальної роботи

 • Лабораторія психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами

ДиректориРедагувати

Цушко Іван Іванович — 1998—2000 роки

Панок Віталій Григорович — з 1 серпня 2000 року по теперішній час

Науковий доробокРедагувати

ВиданняРедагувати

Найбільш вагомими результатами наукової і впроваджувальної роботи Центру є підручники, методичні та практичні посібники «Основи практичної психології», «Психологічна служба», «Науково-методичні засади діяльності психологічної служби», «Психологічна служба ВНЗ», «Прикладна психологія».

Електронний архів наукових праць на офіційному сайті УНМЦ практичної психології і соціальної роботи

Електронний архів наукових праць в Електронній бібліотеці НАПН України

Науково-методичні заходиРедагувати

Результати досліджень наукові працівники Центру апробують на науково-практичних масових заходах: міжнародних, всеукраїнських та міжрегіональних конференціях, науково-практичних семінарах, семінарах-практикумах, круглих столах, різноманітні конкурсах та виставках. Загалом, тільки за останні п'ять років співробітниками Центру організовано та проведено: форумів — 2, конференцій — 9; семінарів — 24, круглих столів — 5; педагогічних читань — 2 та інших масових заходів — 17.

Науково-просвітницька діяльність в соціальних мережахРедагувати

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології надають широкі можливості для організації співпраці співробітників Центру з науковцями і практиками, впровадження результатів науково-дослідної роботи. Український науково-методичний центр практичної психологій і соціальної роботи представлено в соціальній мережі Facebook.

Офіційна сторінка УНМЦ практичної психології і соціальної роботи в соціальній мережі

ПосиланняРедагувати

Сторінка УНМЦ практичної психології і соціальної роботи на сайті Національної академії педагогічних наук України

Офіційний сайт УНМЦ практичної психології і соціальної роботи

ДжерелаРедагувати

Про створення Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи: Наказ Міністерства освіти України і Академії педагогічних наук України від 7 серпня 1998 р. №254/24 // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. - 1998. - № 23. - С. 19-25.

Панок В.Г. Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи АПН і МОН України. / Віталій Григорович Панок // Психолог. - 2008. - № 48. - С. 3 - 4.

Національна академія педагогічних наук України - 25 років [інформаційний довідник]. - К.: Видавничий дім "Сам", 2017. - С. 113-117.

Національна академія педагогічних наук України - 25 років / Голов. редкол.: В.Г. Кремень (голов. ред.) [та ін.] - К.: Альфа-Віта, 2017. - С. 88-89.