Українська національна комісія з питань правопису

Українська національна комісія з питань правопису заснована у 1994 році.[1]

Організаційне і науково-методичне забезпечення діяльності Української національної комісії з питань правопису, а також підготовку до видання «Українського правопису» в новій редакції Кабінетом Міністрів України покладене на Міністерство освіти і науки України та Національну академію наук України[1][2].

Склад комісіїРедагувати

2015Редагувати

У червні 2015 року склад Комісії було оновлено, і він виглядає так:[3][4][5]

 1. Стріха Максим Віталійович — заступник Міністра освіти і науки, співголова Комісії
 2. Пирожков Сергій Іванович — віце-президент Національної академії наук, академік Національної академії наук, співголова Комісії (за згодою)
 3. Гриценко Павло Юхимович — директор Інституту української мови Національної академії наук, професор, доктор філологічних наук, заступник співголови Комісії (за згодою)
 4. Скляренко Віталій Григорович — директор Інституту мовознавства імені О. О. Потебні Національної академії наук, академік Національної академії наук, заступник співголови Комісії (за згодою)
 5. Шевченко Лариса Леонідівна — завідувач відділу лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук, кандидат філологічних наук, секретар Комісії (за згодою)
 6. Ажнюк Богдан Миколайович — завідувач відділу мов України Інституту мовознавства імені О. О. Потебні Національної академії наук, професор, доктор філологічних наук (за згодою)
 7. Гнатюк Лідія Павлівна — професор кафедри історії та стилістики української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук (за згодою)
 8. Голубовська Ірина Олександрівна — завідувач кафедри загального мовознавства та класичної філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор, доктор філологічних наук (за згодою)
 9. Городенська Катерина Григорівна — завідувач відділу граматики української мови Інституту української мови Національної академії наук, професор, доктор філологічних наук (за згодою)
 10. Єрмоленко Світлана Яківна — завідувач відділу стилістики та культури мови Інституту української мови Національної академії наук, член-кореспондент Національної академії наук (за згодою)
 11. Загнітко Анатолій Панасович — завідувач відділу інформатики Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук, член-кореспондент Національної академії наук (за згодою)
 12. Калашник Володимир Семенович — професор кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор філологічних наук (за згодою)
 13. Ковалевська Тетяна Юріївна — завідувач кафедри української мови філологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, професор, доктор філологічних наук (за згодою)
 14. Лучик Василь Вікторович — завідувач кафедри загального та слов'янського мовознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія», професор, доктор філологічних наук (за згодою)
 15. Лучканин Сергій Мирославович — доцент кафедри загального мовознавства та класичної філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук (за згодою)
 16. Масенко Лариса Терентіївна — професор кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор філологічних наук (за згодою)
 17. Мовчан Павло Михайлович — голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України (за згодою)
 18. Півторак Григорій Петрович — завідувач відділу загальнославістичної проблематики і східнослов'янських мов Інституту мовознавства імені О. О. Потебні Національної академії наук, академік Національної академії наук (за згодою)
 19. Пономарів Олександр Данилович — професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук (за згодою)
 20. Попова Ірина Степанівна — декан факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, професор, доктор філологічних наук (за згодою)
 21. Скаб Мар'ян Стефанович — завідувач кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, професор, доктор філологічних наук (за згодою)
 22. Тараненко Олександр Онисимович — провідний науковий співробітник Інституту мовознавства імені О. О. Потебні Національної академії наук, професор, доктор філологічних наук (за згодою)
 23. Чередниченко Олександр Іванович — професор кафедри теорії та практики перекладу з романських мов імені Миколи Зерова Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук (за згодою)
 24. Чернюх Богдан Васильович — завідувач кафедри класичної філології Львівського національного університету імені Івана Франка, доцент, кандидат філологічних наук (за згодою)
 25. Широков Володимир Анатолійович — директор Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук, академік Національної академії наук (за згодою)[6]

2002Редагувати

19 лютого 2002 Кабінет Міністрів України затвердив такий склад комісії. Співголови комісії мали право вносити зміни до її складу спільним рішенням.[2]

 1. Курас Іван Федорович — віце-президент Національної академії наук, співголова комісії
 2. Кремень Василь Григорович — міністр освіти і науки (1999—2005), співголова комісії
 3. Шевченко Лариса Леонідівна — учений секретар Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук, секретар комісії
 4. Ажнюк Богдан Миколайович — провідний науковий співробітник Інституту мовознавства імені О. О. Потебні Національної академії наук
 5. Акуленко Валерій Вікторович — директор Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов Національної академії наук
 6. Баранник Дмитро Харитонович — професор Дніпропетровського національного університету
 7. Вашуленко Микола Самійлович — головний учений секретар Академії педагогічних наук
 8. Городенська Катерина Григорівна — заступник директора з наукової роботи Інституту української мови Національної академії наук
 9. Гриценко Павло Юхимович — завідувач відділу діалектології Інституту української мови Національної академії наук
 10. Грищенко Арнольд Панасович — завідувач кафедри української мови Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова
 11. Гуйванюк Ніна Василівна — завідувач кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
 12. Дзюба Іван Михайлович — академік-секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства Національної академії наук
 13. Єрмоленко Світлана Яківна — завідувач відділу культури мови Інституту української мови Національної академії наук
 14. Жулинський Микола Григорович — директор Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук
 15. Загнітко Анатолій Панасович — завідувач кафедри української мови Донецького національного університету
 16. Калашник Володимир Семенович — завідувач кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
 17. Карпенко Юрій Олексійович — завідувач кафедри української мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
 18. Карпіловська Євгенія Анатоліївна — провідний науковий співробітник Інституту мовознавства імені О. О. Потебні Національної академії наук
 19. Кононенко Віталій Іванович — ректор Прикарпатського державного університету імені В. Стефаника
 20. Кочерган Михайло Петрович — завідувач кафедри української мови Київського національного лінгвістичного університету
 21. Мовчан Павло Михайлович — голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» (за згодою)
 22. Мойсієнко Анатолій Кирилович — завідувач кафедри української мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 23. Непийвода Наталія Федорівна — завідувач кафедри стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 24. Непокупний Анатолій Павлович — завідувач відділу романських, германських та балтійських мов Інституту мовознавства імені О. О. Потебні Національної академії наук
 25. Німчук Василь Васильович — директор Інституту української мови Національної академії наук
 26. Онищенко Олексій Семенович — академік-секретар Відділення історії, філософії та права Національної академії наук
 27. Півторак Григорій Петрович — завідувач відділу загальнославістичної проблематики і східнослов'янських мов Інституту мовознавства імені О. О. Потебні Національної академії наук
 28. Полюга Левко Михайлович — провідний науковий співробітник відділу української мови Інституту українознавства імені І. Крип'якевича
 29. Регушевський Євген Семенович — завідувач кафедри української мови Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського
 30. Русанівський Віталій Макарович — радник дирекції Інституту мовознавства імені О. О. Потебні Національної академії наук
 31. Скляренко Віталій Григорович — директор Інституту мовознавства імені О. О. Потебні Національної академії наук
 32. Степаненко Микола Іванович — завідувач кафедри української мови Полтавського державного педагогічного інституту
 33. Сюсько Михайло Іванович — завідувач кафедри української мови Ужгородського національного університету
 34. Тараненко Олександр Онисимович — завідувач відділу лексикографії та лексикології Інституту української мови Національної академії наук (керівник робочої групи комісії; нізащо не хотів поступатися «визначними мовними завоюваннями» радянських часів, тому комісія не дійшла згоди щодо змін[7])
 35. Терлак Зеновій Михайлович — завідувач кафедри української мови Львівського національного університету імені Івана Франка
 36. Ткаченко Орест Борисович — провідний науковий співробітник Інституту мовознавства імені О. О. Потебні Національної академії наук
 37. Толочко Петро Петрович — директор Інституту археології Національної академії наук
 38. Ужченко Віктор Дмитрович — завідувач кафедри української мови Луганського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
 39. Чабаненко Віктор Антонович — завідувач кафедри стилістики Запорізького державного університету
 40. Чиж Іван Сергійович — Голова Держкомінформу
 41. Чміль Ганна Павлівна — заступник Державного секретаря Мінкультури
 42. Шевченко Лариса Іванівна — директор департаменту української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 43. Широков Володимир Анатолійович — директор Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук
 44. Яворівський Володимир Олександрович — голова Національної спілки письменників (за згодою)

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. а б Постанова № 402 від 15 червня 1994 року «Про підготовку і видання „Українського правопису“» у новій редакції — Кабінет Міністрів України.
 2. а б Постанова КМУ від 19 лютого 2002 р. N 198 «Про Українську національну комісію з питань правопису»
 3. Про затвердження нового складу Української національної комісії з питань правопису. Документ 416-2015-п, чинний, поточна редакція. — Прийняття від 17 червня 2015 р. № 416
 4. Склад Української національної комісії з питань правопису, Міносвіти пропонує для громадського обговорення проект нової редакції українського правопису // zbruc.eu, 15.08.2018
 5. Нова правописна комісія // Українські словники, форум r2u.org.ua
 6. Постанова Кабінету міністрів України № 416 від 17 червня 2015 р. «Про затвердження нового складу Української національної комісії з питань правопису»
 7. Винничук Ю. Гірка доля українського правопису // Zbruč. — 2018. — 31 липня.