Українська академія сільськогосподарських наук

Украї́нська акаде́мія сільськогоспо́дарських нау́к (УАСГН), вища наукова установа з сільського господарства в УРСР, що існувала 19561962 роках в Києві. Її президентом був Власюк Петро Антипович.

УАСГН була третім за чергою в УРСР центром сільськогосподарських наук після Сільськогосподарського наукового комітету України (19181928) і Всеукраїнської Академії Сільськогосподарських Наук (1926 — сер. 1930-их pp.), існування яких в УРСР замовчувалось у післявоєнний період.

Структура

ред.

Відділи

ред.

Науково-дослідні установи

ред.
  • 21 науково-дослідний інститут з великою мережею дослідних станцій і полів
  • 25 обласних, державних сільськогосподарських та інших дослідних станцій
  • Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека.

У складі УАСГН була також навчальна частина академії (тепер Національний аграрний університет). В УАСГН працювали 22 дійсних членів і 22 членів-кореспондентів. Органами академії були: «Доповіді УАСГН» і «Вісник сільськогосподарської науки», вони видавали свої «Праці» (в кількох серіях), тематичні збірки тощо. 1962 УАСГН ліквідовано, а її установи передано Академії сільськогосподарських наук у Москві та її зональному відділові в Україні — Південному.

Випускники

ред.

Література

ред.