Угорська абетка (угор. Magyar ábécé) — угорський варіант латиниці, пристосований до особливостей фонетики угорської мови, що вирізняється розмаїттям голосних звуків.
Має 44 букви (14 голосних та 30 приголосних).

Літери та їхня вимоваРедагувати

Літера Назва Фонема (IPA) Додаткові алофони (IPA)[1] Приблизний
відповідник
Примітки
A a /ɒ/   опис файлу О [ɑ̝̹] може краще передати цей звук (піднято, більш округло);
втім безумовно не [ɔ]
Á á /aː/   опис файлу А
B /b/   опис файлу Б
C /ts/   опис файлу Ц
Cs csé /tʃ/ Ч
D /d/   опис файлу Д
Dz dzé /dz/   опис файлу ДЗ Не трапляється на початку слів. Якщо не займає позицію після чи перед приголосним,
то завжди подвоюється.
Dzs dzsé /dʒ/ ДЖ Наприкінці слова та між голосними зазвичай подвоюється:
maharadzsa /mɑhɑrɑdʒɑ/ [mɑhɑrɑd͡ʒːɑ] «магараджа», bridzs /bridʒ/ [brid͡ʒː] «бридж»,
але dzsungel /dʒuŋɡɛl/ [d͡ʒuŋɡɛl] «джунглі», fridzsider /fridʒidɛr/ [frid͡ʒidɛr] «холодильник»
E e /ɛ/   опис файлу Е Близько 40-50% мовцям притаманна фонема /e/ (див. нижче Ë).
/e/ не розглядають як частину літературної угорської, там на місці /e/ вживають /ɛ/ або /æ/.
(Ë) ë /e/ Е Також не є частиною абетки, цей символ іноді вживають для позначення фонеми /e/,
наприклад, якщо написаний текст є взятий із діалекту, якому цей звук притаманний.
É é /eː/   опис файлу Е
F ef /f/   опис файлу Ф
G /ɡ/   опис файлу Ґ
Gy gyé /ɟ/   опис файлу ДЬ (ҐЬ) Передача /ɟ/ як <gy>, можливо, є залишком практики італійських книжників,
що намагалися передати цей угорський звук. <gy> є частиною ряду <ty>, <ny>, <ly>,
оскільки <y> є традиційним знаком на позначення палаталізації в угорській системі письма.
H /h/ 1. [ɦ]   опис файлу

2.
3. [x]   опис файлу
4. [ç]   опис файлу

1.Г
2.∅
3.Х
4.ХЬ
1. в позиції між голосними.
2. не вимовляють у кінцевій позиції méh /meː/ «бджола», cseh /tʃɛ/ «чех, чеський»
3. рідко, наприкінці слова, як-то doh «вогкість», MÉH «утилізація металу»
4. рідко, як-то ihlet «натхнення»
I i /i/ І Звучить так само, як Í, але коротше
Í í /iː/   опис файлу І Довгі голосні є характерною особливістю угорської мови:
irt «він викорінює» ∼ írt «він написав»
J /j/   опис файлу [ç], [ʝ] Й Алофони трапляються, коли /j/ займає позицію після приголосного;
(глухий після глухого, дзвінкий після дзвінкого). Наприклад, férj «чоловік» (дружини)
K /k/   опис файлу К
L el /l/   опис файлу Л
Ly ely, el ipszilon /j/   опис файлу Й (ЛЬ) Правописна традиція. Раніше /ʎ/, тепер /j/ в літературній угорській.
M em /m/   опис файлу М
N en /n/ [ŋ]   опис файлу

[n]   опис файлу

Н Алофон перед /k/, /ɡ/
Ny eny /ɲ/   опис файлу НЬ
O o /o/ О Коротше, ніж відкритий варіант Ó
Ó ó /oː/   опис файлу О Мінімальна пара до /o/: kor «вік» ∼ kór «недуга»
Ö ö /ø/ ЬЕ, Е Коротше, ніж більш відкритий варіант Ő
Ő ő /øː/ ЬЕ, Е Мінімальна пара до /ø/: öt «п'ять» ∼ őt «його/її»
P /p/   опис файлу П
(Q) Q трапляється лише як частина диграфа qu у іншомовних словах, звучить як /kv/:
Aquincum [ɑkviŋkum]. Слова, в яких раніше вживали qu, тепер пишуть через kv, як-то akvarell «акварель».
R er /r/   опис файлу Р Також називають верхній дрижачий, оскільки його вимовляють дрижанням кінчика язика,
а не язичка.
S es /ʃ/   опис файлу Ш На відміну від більшості європейський систем письма,
в угорський стандартний /s/ позначає дифтонг sz,
а s звучить як ш.
Sz esz /s/   опис файлу С
T /t/   опис файлу Т
Ty tyé /c/   опис файлу ТЬ
U u /u/ У
Ú ú /uː/   опис файлу У Мінімальна пара да /u/: hurok «петля» ∼ húrok «окови».
Ü ü /y/ Ю Коротший, аніж більш відкритий варіант ű.
Ű ű /yː/   опис файлу Ю
V /v/   опис файлу В
(W) dupla vé /v/   опис файлу В Трапляється лише в іншомовних словах та угорських аристократичних прізвищах.
(X) iksz КС Трапляється лише в запозиченнях, де позначає тільки /ks/;
при транслітерації вживають [ɡz]: extra, Alexandra, але egzakt (від «exact»).
(Y) ipszilon /i/ І У запозиченнях, часто звучить як /i/ або /j/.
Дуже часто трапляється в давньоугорських аристократичних прізвищах, де звучить як /i/ or /ʲi/:
«Báthory» [baːtori], «Batthyány» [bɑcːaːɲi] або [bɑcːaːni] (<n>+<y> ∼ /n/+/ʲi/ ∼ /n/+/ʲi//nʲi//ɲi/)
Z /z/   опис файлу З
Zs zsé /ʒ/   опис файлу Ж

Зміни в орфографіїРедагувати

Приголосні
Історичне написання Сучасна орфографія
ch cs
ts cs
cz c
th t
Голосні
Історичне написання Сучасна орфографія
aa á
é
ö
ew ö
ó
(l)y (l)i
(n)y (ny)i

Приклади на основі власних назв

Ім'я Сучасне написання згідно з правилами
Imre Madách|Madách Madács
Széchenyi Szécsényi
Batthyány Battyányi
Imre Thököly|Thököly Tököli
Sándor Weöres|Weöres Vörös
Eötvös Ötvös
Cházár Császár
Czukor Cukor
Gaál Gál
Veér Vér
Soós Sós
Thewrewk rök


Розкладка клавіатури на угорській абетціРедагувати

Комп'ютерна клавіатура використовує систему розташування QWERTZ, тобто базується на основі німецької системи, але повністю пристосована до особливостей граматики угорської мови.

 
Розкладка клавіатури угорською абеткою

Літера «Í» розміщена біля лівої клавіші Shift, в наслідок чого ця клавіша є набагато вужчою, ніж в іншоабеткових аналогів.

Динаміка використання окремих літерРедагувати

Найбільш використовуваними в угорській мові є літери e та a.[2]

Літера Частота
e 12.256%
a 9.428%
t 7.380%
n 6.445%
l 6.383%
s 5.322%
k 4.522%
é 4.511%
i 4.200%
m 4.054%
o 3.867%
á 3.649%
g 2.838%
r 2.807%
z 2.734%
v 2.453%
b 2.058%
d 2.037%
sz 1.809%
j 1.570%
h 1.341%
gy 1.185%
ő 0.884%
ö 0.821%
ny 0.790%
ly 0.738%
ü 0.655%
ó 0.634%
f 0.582%
p 0.509%
í 0.499%
u 0.416%
cs 0.260%
ű 0.125%
c 0.114%
ú 0.104%
zs 0.021%
ž 0.011%
ř 0.004%


ДжерелаРедагувати

ПриміткиРедагувати

  1. Перелік усіх алофонів, можливо, неповний.
  2. LETTER FREQUENCY STATISTICS Архівовано 28 жовтень 2011 у Wayback Machine.(англ.)