Відкрити головне меню

Третя́к Анто́н Микола́йович (24.06.1949) — доктор економічних наук за спеціальністю економічні науки «Економіка землекористування». Професор, член-кореспондент НААН України.

Сфера наукових інтересів — економіка та екологія природокористування, економіка землекористування та земельного кадастру, земельних відносин, землеустрою, управління земельними ресурсами та землекористуванням, капіталізація землекористування.

Всього наукових праць 541, з них: монографії — 50, брошури — 10, навчальні посібники, підручники — 22, законодавчі та нормативні акти — 54, методичні та навчальні розробки — 82, авторські свідоцтва — 3.

Третяк А. М. — фундатор наукової школи з економіки землекористування та землевпорядкування і розробник новітньої теорії землеустрою. Під його керівництвом захищено 15 кандидатів та 3 доктора економічних наук. З 2010 року створив та очолює Навчально-науковий інститут економіки та екології природокористування у складі Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України.

Коротка біографіяРедагувати

2008—2009 рр. — перший заступник, заступник голови Державного комітету України із земельних ресурсів. 2001—2008 рр. — віце-президент, академік-секретар відділення економіки та земельних відносин УААН. 2000—2001 рр. — заступник директора з проектної і навчальної роботи Інституту землеустрою УААН. 1996—2000 рр. — перший заступник голови Державного комітету України по земельних ресурсах України. 1987—1996 рр. — головний інженер, директор Чернівецького філіалу Інституту землеустрою УААН. 1973—1987 рр. — старший, головний інженер-землевпорядник Муровано-Куриловецького районного управління сільського господарства Вінницької області.

Є визнаним в Україні громадським діячем — 1998—2010 рр. голова Всеукраїнської громадської організаціі «Спілка землевпорядників України» та очолює знову з 2016 р., з 2009 року голова ВГО «Товариство садівників і городників України». Визнаний фахівець з законотворчої роботи в галузі земельних відносин, землеустрою, земельного кадастру, охорони земель та економіки землекористування.

Брав участь у розробці 20-ти законів України та 35 нормативних документів, зокрема: Земельного кодексу України 2001 р. (розробник основних положень та керівник робочої групи січень-квітень 2000 р.); Законів України «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оцінку землі», «Про розмежування земель державної та комунальної влас¬ності», «Про державний земельний кадастр», «Про сільські товариства з регулювання обороту земель сільськогосподарського призначення», 2005 р.

Активний популяризатор наукових знань — ініціатор заснування та був головним редактором журналу «Землевпорядний вісник» (з 1997 р.);

ініціатор заснування та заступник головного редактора журналу «Землевпорядкування» (з 2001 р.); 2010—2014 роки був головним редактором журналу «Земельне право України», з 2011 р. заступник головного редактора журналу «Землеустрій, кадастр і моніторинг земель».

ПраціРедагувати

Найбільш фундаментальні наукові праці:

  • «Історія земельних відносин і землеустрою в Україні» — 130 с. (2002 р.)
  • «Земельна реформа в Україні: тенденції та наслідки в контесті якості життя і безпеки населення» — 522 с. (2017 р.)
  • «Землеустрій в Україні: теорія, методологія» — 650 с.(2013 р.).
  • «Екологія землекористування: теоретико-методологічні основи формування та адміністрування» — 440 с. (2012 р.),
  • «Земельний капітал: теоретико-методологічні основи формування та функціонування» — 520 с. (2011 р.), «Земельна політика та земельні відносини: соціально-економічні і духовні аспекти розвитку» — 186 с. (2007 р.), «Економіка землевпорядкування та землекористування» — 542 с. (2004 р.)
  • Капіталізація землекористування населених пунктів в процесі зміни їх меж та трансформації видів використання земель. Монографія / Третяк А. М., Третяк В. М., Третяк Н. А., Лобунько А. В.. — Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. — 133 с.

Загальна кількість статей у журналах та збірниках наукових праць, що індексуються у наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science, для фахівців соціо-гуманітарного спрямування та Index Copernicus): 320 https://scholar.google.com.ua/citations?user=No8BvTYAAAAJ&hl=ru

Індекс Гірша (h-індекс) за Web of Science чи Scopus h-індекс = 22 (https://scholar.google.com.ua/citations?user=No8BvTYAAAAJ&hl=ru)