Товариство

сторінка значень у проєкті Вікімедіа

Товариство — багатозначний термін, який може визначати:

 • Групу людей, що перебувають у тісних стосунках; найближчий комусь колектив; середовище, коло знайомих.
  • коло або група людей, взагалі пов'язаних певною спільністю (походженням, становищем у суспільстві, інтересами тощо).
  • близькі товариші, приятелі, друзі. Уживається як звертання в значенні товариші. Дружба, приятельство.
  • Теплі, товариські взаємини між кимсь, між членами якого-небудь колективу; близькість, заснована на прихильності, довір'ї, взаєморозумінні; дружба.
  • групу осіб, які в даний момент, в якийсь період часу разом проводять дозвілля.
  • спільне перебування з кимсь (де-небудь, під час чого-небудь, тощо); присутність кого-небудь.
 • Організацію, об'єднання людей, які ставлять перед собою спільні завдання, мету, програму дій і відповідно діють для їх виконання, здійснення.
 • Як історичний термін для позначення:

Форми ведення бізнесу ред.

 • Господарське товариство — юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.
  • Акціонерне товариство — комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства (акціонерів).
  • Командитне товариство — товариство, в якому разом з одним чи більше учасників, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один чи більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників).
  • Повне товариство — товариство, всі учасники якого проводять спільну підприємницьку діяльність і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.
  • Товариство з додатковою відповідальністю — господарське товариство в статуті якого передбачена конкретна майнова відповідальність учасників при недостатності засобів товариства.
  • Товариство з обмеженою відповідальністю — товариство з чітко визначеними частками капіталу в статутному фонді кожного із засновників, що несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства лише в межах своїх вкладів.

Організації ред.

Наукові товариства ред.

Наукові товариства США ред.

Історичні організації ред.

 • Київське літературно-артистичне товариство — громадське об'єднання артистів, художників, літераторів, учених, що діяло в Києві в 1895—1905 роках.
 • Луг (товариство) — руханково-пожежне товариство в Галичині, засноване у 1925 році.
 • Південне товариство декабристів — таємна революційна організація декабристів в Україні.
 • Січ (товариство) — спортивно-пожежно-руханкове товариство, поширене в 1900—1903 роках у Галичині, а також на Буковині, Закарпатті та в еміграції.
 • Сокіл (товариство) — тіловиховне товариство, яке відіграло значну роль у національному відродженні слов'янських народів, зокрема чехів.
 • Україна (товариство) — товариство, створене 1 жовтня 1960 в Києві на базі республіканського відділу радянського Комітету «За повернення на Батьківщину».

Посилання ред.