Відкрити головне меню

Тимченко Іван Юрійович

БіографіяРедагувати

Іван Юрійович Тимченко народився 10 лютого 1863 року в м. Одеса.

У 1885 році закінчив фізико-математичний факультет Новоросійського факультету з золотою медаллю за роботу «Визначення азимуту Покровської церкви на Одеській астрономічній обсерваторії». Його вчителями в університеті були О. К. Кононович, І. В. Слешинський.

У 1886 році склав іспит на ступінь магістра чистої математики. З 1888 року читав лекції в Новоросійському університеті на правах приват-доцента.

В 1892 році опублікував роботу «Підгрунтя теорії аналітичних функцій. Ч. 1: Історичні відомості про розвиток понять і методів, які лежать в основі теорії аналітичних функцій». 18 грудня 1899 року ця робота була захищена як магістерська дисертація. В праці було проаналізовано формування теорії функцій від вчених Давньої Греції до 18 століття.

З 1888 року був членом Математичного відділення Новоросійського товариства природознавців.

В 1914 році був призначений екстраординарним професором кафедри чистої математики. В 1918 році був удостоєний звання заслуженого ординарного професора. Читав математику і механіку на Одеських вищих жіночих курсах.

Після відкриття 17 вересня 1918 року Одеського політехнічного інституту, І. Ю. Тимченко став його проректором, а з 25 серпня 1919 року до осені 1920 року обіймав посаду ректора. Згодом працював професором в Одеському інституті народної освіти (ОІНО), де заснував першу в Одесі кафедру історії та методики математики, одночасно завідував кафедрою геометрії.

З 1933 року працював в Одеському державному університеті та до 1936 року був деканом математичного факультету. У 1933 – 1938 роках читав курси історії математики, геометрії, теорії ймовірностей. В цей же час  завідував кафедрою математики в Одеському педагогічному інституті.

Помер 30 серпня 1939 року в м. Одеса. Похований на 2-му християнському кладовищі.

Наукова діяльністьРедагувати

Дослідження в галузі математики, історії математики, механіки, аналіз видатних досягнень у розвитку математичної науки.

ПраціРедагувати

  • Основания теории аналитических функций. – Ч. 1: Исторические сведения о развитии понятий и методов, лежащих в основании теории аналитических функций/ И. Ю. Тимченко. – Одесса; Шульце, 1899. – 680 с.
  • Аналитическая геометрия: Конспект лекций, читанных в 1925/1926 учебном году. – Ч. 1/ И. Ю. Тимченко. – Одесса, 1926. – 206 с.
  • К истории логарифмов/ И. Ю. Тимченко. // Труды Одесского государственного университета. Серия: Математика. – 1935. – Т. 1. – С. 7 – 38.

ЛітератураРедагувати

  • Тимченко Іван Юрійович/ І. В. Шепельська.//Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник. – Т. 4: Р – Я. – 2-е вид., доп./ Відп. ред. В. А. Сминтина. – Одеса: Астропринт, 2005. – С. 223 – 226.
  • Тимченко Иван Юрьевич - ректор Одесского политехнического института (1919 - 1920), профессор // История Одесского политехнического в очерках. / авт.-сост. : Ю. С. Денисов, В. И. Бондарь ; под ред. В. П. Малахова. - О. : Астропринт, 2003. - С. 24 – 29.
  • Киро С. Н. И. Ю. Тимченко: К 100-летию со дня рождения/С. Н. Киро.// Вопросы истории естествознания и техники. – 1964. – Вып. 17. – С. 123 – 126.
  • Букач В. М. Історія Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського в особах: Біографічний довідник/ В. М. Букач. – Одеса: ПДПУ, 2005. – С. 45 – 46. ( http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:145815/Source:default)

ПосиланняРедагувати