Теорема Веєрштрасса про цілі функції

Теорема Веєрштрасса про цілі функції (також теорема Веєрштрасса про факторизацію) — в комплексному аналізі твердження про властивості цілих функцій, що визначає існування цілих функцій із заданими нулями з урахуваннями кратності, а також стверджує для довільних цілих функцій існування аналога розкладу многочленів на лінійні множники.

Твердження теореми ред.

Нехай задана скінченна або зліченна послідовність комплексних чисел  , які вважатимемо занумерованими так що   і для яких  

Тоді існує ціла функція  , для якої   є множиною всіх нулів і в кожній точці кратність нуля є такою, скільки раз це число є в послідовності  .

Якщо ж деяка ціла функція   має в точці 0 — нуль порядка   і також має своїми нулями числа з послідовності   (з урахування кратності; ця кількість є не більш ніж зліченною), то для цієї функції справедлива факторизація:

 
де   — деяка ціла функція, а невід'ємні цілі числа   вибрані так щоб гарантувати збіжність ряду:
 

Доведення ред.

Без обмеження загальності можна вважати, що   В іншому разі замість функції   всюди можна розглядати функцію   де   — порядок нуля в точці 0. Підберемо невід'ємні цілі числа   так, щоб в довільному крузі   ряд   був абсолютно і рівномірно збіжним. Достатньо, наприклад, взяти  

При такому виборі   нескінченний добуток

 

збігається на довільній компактній множині  .

Для доведення цього факту розглянемо функцію:

 

Її логарифм рівний:

 

При   справедливою є оцінка:

 

Позначимо   Для довільної компактної множини   існує натуральне число   таке що  

Для всіх так визначених   з попередніх оцінок маємо, що

 

Тоді ряд   на   мажорується збіжним рядом   і відповідно   є голоморфною на   функцією.

Як наслідок нескінченний добуток

 

є збіжним і визначає голоморфну на   функцію, що не є рівною нулю на всій множині  .

Визначена раніше функція   відрізняється від   добутком на  

Цей добуток має нулі в точках   і лише в них. Це ж справедливо і для   на множині  .

Оскільки   — довільна компактна множина то   — ціла функція і має в   задані нулі з урахуванням кратності.

Якщо тепер   — довільна ціла функція, що не має нуля в точці 0 (в іншому разі знову ж можна розглядати функцію  ), то позначивши її нулі так що   і побудувавши, як і вище нескінченний добуток

 

отримуємо, що частка   є цілою функцією без нулів і функція   є необмежено продовжуваною в   і згідно теореми про монодромію є цілою функцією.

Приклади факторизації ред.

Нижче подано приклади факторизації для деяких цілих функцій:

  •  
  •  

Див. також ред.

Посилання ред.

  • Hazewinkel, Michiel, ред. (2001), Weierstrass theorem, Математична енциклопедія, Springer, ISBN 978-1-55608-010-4

Джерела ред.

  • Шабат, Б. В. (1976), Введение в комплексный анализ, ч. I, «Наука»
  • Greene, Robert E.; Krantz, Steven G. (2002), Function Theory of One Complex Variable (вид. 2nd), American Mathematical Society, ISBN 0-8218-2905-X