Температуропровідність

фізична величина, що характеризує швидкість зміни (вирівнювання) температури речовини у нерівноважних теплових процесах.

Температуропрові́дність (коефіціє́нт температуропрові́дності) — фізична величина, що характеризує швидкість зміни (вирівнювання) температури речовини у нерівноважних теплових процесах. Чисельно дорівнює частці від ділення коефіцієнта теплопровідності тіла на добуток його питомої теплоємності та густини[1], в системі SI вимірюється в м²/с.

,

де  — температуропровідність,  — коефіцієнт теплопровідності,  — ізобарна питома теплоємність, ρ — густина.

Температуропровідність і теплопровідність є двома з найважливіших параметрів речовин та матеріалів, оскільки вони описують процес переносу теплоти та зміну температури в них.

Від чого залежитьРедагувати

Величина коефіцієнта температуропровідності залежить від природи речовини, зокрема хімічної. Рідини та гази мають порівняно малу температуропровідність. Метали, навпаки, мають значний коефіцієнт температуропровідності.

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

  1. ДСТУ 2821-94 Промислове електронагрівання. Терміни та визначення.

ДжерелаРедагувати

  • Лабай В. Й. Тепломасообмін / В. Й. Лабай. — Львів: Тріада-Плюс, 1998. — 255 с.
  • Чепурний М. М. Основи технічної термодинаміки / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко — Вінниця: Поділля-2000, 2004. — 358 с.
  • В. П. Исаченко, В. А. Осипова, А. С. Сукомел Теплопередача М.: Энергия 1969.
  • Бойко В.С., Бойко Р.В. Тлумачно-термінологічний словник-довідник з нафти і газу. Тт. 1-2, 2004-2006 рр. 560 + 800 с.