Відкрити головне меню

Тварини Полтавської області, занесені до Червоної книги України

СтатистикаРедагувати

Список видівРедагувати

№ п/п Українська назва виду Латинська назва виду Природоохоронний статус Тип
1 Бабка перев'язана Sympetrum pedemontanum Вразливий Членистоногі
2 Бистрянка російська Alburnoides rossicus Зникаючий Хордові
3 Бражник дубовий Marumba quercus Рідкісний Членистоногі
4 Бражник мертва голова Acherontia atropos Рідкісний Членистоногі
5 Бражник прозерпіна Proserpinus proserpina Рідкісний Членистоногі
6 Бражник скабіозовий Hemaris tityus Рідкісний Членистоногі
7 Бранхінекта східна Branchinecta orientalis Зникаючий Членистоногі
8 Ведмедиця велика Pericallia matronula Вразливий Членистоногі
9 Ведмедиця-господиня Callimorpha dominula Вразливий Членистоногі
10 Вечірниця мала Nyctalus leisleri Рідкісний Хордові
11 Вечірниця руда Nyctalus noctula Вразливий Хордові
12 Видра річкова Lutra lutra Неоцінений Хордові
13 Вирезуб причорноморський Rutilus frisii Зникаючий Хордові
14 Вусач великий дубовий Cerambyx cerdo Вразливий Членистоногі
15 Вусач земляний хрестоносець (коренеїд хрестоносець) Dorcadion equestre Вразливий Членистоногі
16 Вусач мускусний Aromia moschata Вразливий Членистоногі
17 Вусач-червонокрил Келлера Purpuricenus kaehleri Вразливий Членистоногі
18 Вухань звичайний Plecotus auritus Вразливий Хордові
19 Гадюка Нікольського, гадюка лісостепова Vipera nikolskii Рідкісний Хордові
20 Гадюка степова Vipera renardi Вразливий Хордові
21 Гіпаніс левіускула Hypanis laeviuscula Вразливий Молюски
22 Гоголь Bucephala clangula Рідкісний Хордові
23 Голуб-синяк Columba oenas Вразливий Хордові
24 Гольян озерний Eupallasella percnurus Зникаючий Хордові
25 Гоплітіс рудий Hoplitis fulva Рідкісний Членистоногі
26 Горностай Mustela erminea Неоцінений Хордові
27 Джміль вірменський Bombus armeniacus Зникаючий Членистоногі
28 Джміль глинистий Bombus argillaceus Вразливий Членистоногі
29 Джміль лезус Bombus laesus Вразливий Членистоногі
30 Джміль моховий Bombus muscorum Рідкісний Членистоногі
31 Джміль пахучий Bombus fragrans Зникаючий Членистоногі
32 Джміль червонуватий Bombus ruderatus Рідкісний Членистоногі
33 Джміль яскравий Bombus pomorum Вразливий Членистоногі
34 Дозорець-імператор Anax imperator Вразливий Членистоногі
35 Евмен трикрапковий Eumenes tripunctatus Вразливий Членистоногі
36 Ендроміс березовий Endromis versicolora Вразливий Членистоногі
37 Жук-олень, рогач звичайний Lucanus cervus Рідкісний Членистоногі
38 Жук-самітник Osmoderma barnabita Вразливий Членистоногі
39 Змієїд Circaetus gallicus Рідкісний Хордові
40 Йорж носар Gymnocephalus acerinus Зникаючий Хордові
41 Кажан північний Eptesicus nilssonii Рідкісний Хордові
42 Кажан пізній Eptesicus serotinus Вразливий Хордові
43 Казарка червоновола Rufibrenta ruficollis Вразливий Хордові
44 Коловодник ставковий (поручайник) Tringa stagnatilis Зникаючий Хордові
45 Кошеніль польська Porphyropha polonica Недостатньо відомий Членистоногі
46 Красик веселий (Пістрянка весела) Zygaena laeta Зникаючий Членистоногі
47 Красотіл пахучий Calosoma sycophanta Вразливий Членистоногі
48 Ксилокопа звичайна (бджола-тесляр звичайна) Xylocopa valga Рідкісний Членистоногі
49 Ксилокопа фіолетова (бджола-тесляр фіолетова) Xylocopa violacea Рідкісний Членистоногі
50 Кулик-сорока Haematopus ostralegus Вразливий Хордові
51 Кульон великий (кроншнеп великий) Numenius arquata Зникаючий Хордові
52 Кутора мала Neomys anomalus Рідкісний Хордові
53 Лебідь малий Cygnus bewickii Рідкісний Хордові
54 Лилик двоколірний Vespertilio murinus Вразливий Хордові
55 Лунь лучний Circus pygargus Вразливий Хордові
56 Лунь польовий Circus cyaneus Рідкісний Хордові
57 Люцина Hamearis lucina Вразливий Членистоногі
58 Лярра анафемська Larra anathema Неоцінений Членистоногі
59 Махаон Papilio machaon Вразливий Членистоногі
60 Мелітта Ванковича Melitta wankowiczi Зникаючий Членистоногі
61 Мелітурга булавовуса Melitturga clavicornis Вразливий Членистоногі
62 Минь річковий Lota lota Вразливий Хордові
63 Мишівка лісова Sicista betulina Рідкісний Хордові
64 Мідянка звичайна Coronella austriaca Вразливий Хордові
65 Мінога українська Eudontomyzon mariae Зникаючий Хордові
66 Мнемозина Parnassius mnemosyne Вразливий Членистоногі
67 Нетопир звичайний Pipistrellus pipistrellus Вразливий Хордові
68 Нетопир Натузіуса Pipistrellus nathusii Неоцінений Хордові
69 Нічниця водяна Myotis daubentonii Вразливий Хордові
70 Нічниця вусата Myotis mystacinus Вразливий Хордові
71 Нічниця ставкова Myotis dasycneme Зникаючий Хордові
72 Норка європейська Mustela lutreola Зникаючий Хордові
73 Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla Рідкісний Хордові
74 Осетер російський Acipenser gueldenstaedtii Вразливий Хордові
75 Підорлик великий Aquila clanga Рідкісний Хордові
76 Підорлик малий Aquila pomarina Рідкісний Хордові
77 Подалірій Iphiclides podalirius Вразливий Членистоногі
78 Поліксена Zerynthia polyxena Вразливий Членистоногі
79 Полоз жовточеревий, полоз каспійський Hierophis caspius Вразливий Хордові
80 П'явка медична Hirudo medicinalis Вразливий Кільчасті черви
81 Райдужниця велика Apatura iris Вразливий Членистоногі
82 Савка Oxyura leucocephala Зникаючий Хордові
83 Сатир залізний Hipparchia statilinus Рідкісний Членистоногі
84 Сатурнія велика Saturnia pyri Вразливий Членистоногі
85 Сатурнія мала Eudia pavonia Рідкісний Членистоногі
86 Сатурнія руда Aglia tau Вразливий Членистоногі
87 Сатурнія середня Eudia spini Зникаючий Членистоногі
88 Сиворакша Coracias garrulus Зникаючий Хордові
89 Синявець римнус Neolycaena rhymnus Неоцінений Членистоногі
90 Сколія-гігант Megascolia maculata Неоцінений Членистоногі
91 Скопа Pandion haliaetus Зникаючий Хордові
92 Совка сокиркова Periphanes delphinii Вразливий Членистоногі
93 Сорокопуд сірий Lanius excubitor Рідкісний Хордові
94 Стафілін волохатий Emus hirtus Рідкісний Членистоногі
95 Стерлядь прісноводна Acipenser ruthenus Зникаючий Хордові
96 Стрічкарка блакитна Catocala fraxini Вразливий Членистоногі
97 Стрічкарка орденська малинова Catocala sponsa Рідкісний Членистоногі
98 Стрічкарка тополева Limenitis populi Вразливий Членистоногі
99 Строкатка степова Lagurus lagurus Зникаючий Хордові
100 Судак волзький, Берш Sander volgensis Зникаючий Хордові
101 Сфекс рудуватий Sphex funerarius Неоцінений Членистоногі
102 Томарес Ногеля Tomares nogelii Вразливий Членистоногі
103 Тріскачка ширококрила Bryodemella tuberculata Зникаючий Членистоногі
104 Тушканчик великий Allactaga jaculus Рідкісний Хордові
105 Тхір лісовий Mustela putorius Неоцінений Хордові
106 Тхір степовий Mustela eversmanni Зникаючий Хордові
107 Хом'ячок сірий Cricetulus migratorius Недостатньо відомий Хордові
108 Цератофій багаторогий Ceratophyus polyceros Вразливий Членистоногі
109 Церцеріс горбкувата Cerceris tuberculata Рідкісний Членистоногі
110 Шовкопряд кульбабовий Lemonia taraxaci Вразливий Членистоногі
111 Шуліка чорний Milvus migrans Вразливий Хордові
112 Ялець звичайний Leuciscus leuciscus Вразливий Хордові
113 Ящірка зелена Lacerta viridis Вразливий Хордові

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати