Відкрити головне меню

Тварини Луганської області, занесені до Червоної книги України

СтатистикаРедагувати

Список видівРедагувати

№ п/п Українська назва виду Латинська назва виду Природоохоронний статус Тип
1 Аноплій самарський Anoplius samariensis Рідкісний Членистоногі
2 Аскалаф строкатий Libelloides macaronius Вразливий Членистоногі
3 Бабка перев'язана Sympetrum pedemontanum Вразливий Членистоногі
4 Бистрянка російська Alburnoides rossicus Зникаючий Хордові
5 Білуга звичайна Huso huso Зникаючий Хордові
6 Бражник дубовий Marumba quercus Рідкісний Членистоногі
7 Бражник карликовий Sphingonaepiopsis gorgoniades Рідкісний Членистоногі
8 Бражник мертва голова Acherontia atropos Рідкісний Членистоногі
9 Бражник прозерпіна Proserpinus proserpina Рідкісний Членистоногі
10 Бражник скабіозовий Hemaris tityus Рідкісний Членистоногі
11 Бражник хорватський Hemaris croatica Рідкісний Членистоногі
12 Брахіцерус зморшкуватий Brachycerus sinuatus Недостатньо відомий Членистоногі
13 Вечірниця мала Nyctalus leisleri Рідкісний Хордові
14 Вечірниця руда Nyctalus noctula Вразливий Хордові
15 Видра річкова Lutra lutra Неоцінений Хордові
16 Вирезуб причорноморський Rutilus frisii Зникаючий Хордові
17 Вівсянка чорноголова Emberiza melanocephala Рідкісний Хордові
18 Вусач великий дубовий Cerambyx cerdo Вразливий Членистоногі
19 Вусач земляний хрестоносець (коренеїд хрестоносець) Dorcadion equestre Вразливий Членистоногі
20 Вусач мускусний Aromia moschata Вразливий Членистоногі
21 Вусач-червонокрил Келлера Purpuricenus kaehleri Вразливий Членистоногі
22 Вухань звичайний Plecotus auritus Вразливий Хордові
23 Гадюка Нікольського, гадюка лісостепова Vipera nikolskii Рідкісний Хордові
24 Гадюка степова Vipera renardi Вразливий Хордові
25 Галикт луганський Halictus luganicus Рідкісний Членистоногі
26 Гмеліна маленька Gmelina pusilla Вразливий Членистоногі
27 Голуб-синяк Columba oenas Вразливий Хордові
28 Гоплітіс рудий Hoplitis fulva Рідкісний Членистоногі
29 Горностай Mustela erminea Неоцінений Хордові
30 Гуска мала (гуска білолоба мала) Anser erythropus Вразливий Хордові
31 Джміль глинистий Bombus argillaceus Вразливий Членистоногі
32 Джміль моховий Bombus muscorum Рідкісний Членистоногі
33 Джміль оперезаний Bombus zonatus Рідкісний Членистоногі
34 Джміль пахучий Bombus fragrans Зникаючий Членистоногі
35 Дибка степова Saga pedo Рідкісний Членистоногі
36 Дисцелія зональна Discoelius zonalis Рідкісний Членистоногі
37 Дозорець-імператор Anax imperator Вразливий Членистоногі
38 Долерус короткокрилий Dolerus subalatus Вразливий Членистоногі
39 Долерус степовий Dolerus ciliatus Рідкісний Членистоногі
40 Евхальція різнобарвна Euchalcia variabilis Рідкісний Членистоногі
41 Жук-олень, рогач звичайний Lucanus cervus Рідкісний Членистоногі
42 Журавель сірий Grus grus Рідкісний Хордові
43 Зегрис Евфема Zegris eupheme Зникаючий Членистоногі
44 Змієїд Circaetus gallicus Рідкісний Хордові
45 Йорж носар Gymnocephalus acerinus Зникаючий Хордові
46 Їжак вухатий Hemiechinus auritus Зникаючий Хордові
47 Ірис плямистий Iris polystictica Рідкісний Членистоногі
48 Кажан пізній Eptesicus serotinus Вразливий Хордові
49 Каптурниця блискуча Cucullia splendida Рідкісний Членистоногі
50 Каптурниця пишна Cucullia magnifica Рідкісний Членистоногі
51 Каптурниця срібляста Cucullia argentina Рідкісний Членистоногі
52 Каптурниця срібна Cucullia argentea Рідкісний Членистоногі
53 Клімена Esperarge climene Вразливий Членистоногі
54 Корсак Vulpes corsac Рідкісний Хордові
55 Красик веселий (Пістрянка весела) Zygaena laeta Зникаючий Членистоногі
56 Красотіл пахучий Calosoma sycophanta Вразливий Членистоногі
57 Ксилокопа звичайна (бджола-тесляр звичайна) Xylocopa valga Рідкісний Членистоногі
58 Ксилокопа райдужна (бджола-тесляр райдужна) Xylocopa iris Зникаючий Членистоногі
59 Ксилокопа фіолетова (бджола-тесляр фіолетова) Xylocopa violacea Рідкісний Членистоногі
60 Кулик-довгоніг (ходуличник) Himantopus himantopus Вразливий Хордові
61 Кутора мала Neomys anomalus Рідкісний Хордові
62 Лилик двоколірний Vespertilio murinus Вразливий Хордові
63 Лунь лучний Circus pygargus Вразливий Хордові
64 Люцина Hamearis lucina Вразливий Членистоногі
65 Мантіспа штирійська Mantispa styriaca Рідкісний Членистоногі
66 Махаон Papilio machaon Вразливий Членистоногі
67 Мегалодонт середній Megalodontes medius Рідкісний Членистоногі
68 Мелітурга булавовуса Melitturga clavicornis Вразливий Членистоногі
69 Меризія азовська Moerisia maeotica Зникаючий Кишковопорожнинні
70 Мишівка степова Sicista subtilis Зникаючий Хордові
71 Мишівка темна Sicista severtzovi Вразливий Хордові
72 Мишівка Штранда Sicista strandi Вразливий Хордові
73 Мідянка звичайна Coronella austriaca Вразливий Хордові
74 Мінога українська Eudontomyzon mariae Зникаючий Хордові
75 Мнемозина Parnassius mnemosyne Вразливий Членистоногі
76 Могильник Aquila heliaca Рідкісний Хордові
77 Нетопир звичайний Pipistrellus pipistrellus Вразливий Хордові
78 Нетопир Натузіуса Pipistrellus nathusii Неоцінений Хордові
79 Нетопир середземноморський Pipistrellus kuhlii Вразливий Хордові
80 Нетопир-карлик Pipistrellus pygmaeus Неоцінений Хордові
81 Нічниця Брандта Myotis brandtii Рідкісний Хордові
82 Нічниця водяна Myotis daubentonii Вразливий Хордові
83 Нічниця вусата Myotis mystacinus Вразливий Хордові
84 Нічниця Наттерера Myotis nattereri Вразливий Хордові
85 Норка європейська Mustela lutreola Зникаючий Хордові
86 Огар Tadorna ferruginea Вразливий Хордові
87 Оніхоптерохеілюс Палласа Onychopterocheilus pallasii Зникаючий Членистоногі
88 Орел-карлик Hieraaetus pennatus Рідкісний Хордові
89 Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla Рідкісний Хордові
90 Орусус паразитичний Orussus abietinus Рідкісний Членистоногі
91 Осетер російський Acipenser gueldenstaedtii Вразливий Хордові
92 Перегузня Vormela peregusna Рідкісний Хордові
93 Підуст волзький Chondrostoma variabile Вразливий Хордові
94 Плавунець дволінійний Graphoderes bilineatus Недостатньо відомий Членистоногі
95 Подалірій Iphiclides podalirius Вразливий Членистоногі
96 Поліксена Zerynthia polyxena Вразливий Членистоногі
97 Полоз візерунковий Elaphe dione Зникаючий Хордові
98 Полоз жовточеревий, полоз каспійський Hierophis caspius Вразливий Хордові
99 Полоз сарматський, полоз Палласів Elaphe sauromates Вразливий Хордові
100 Псарус черевастий Psarus abdominalis Зникаючий Членистоногі
101 Пугач Bubo bubo Рідкісний Хордові
102 П'явка медична Hirudo medicinalis Вразливий Кільчасті черви
103 Сатир залізний Hipparchia statilinus Рідкісний Членистоногі
104 Сатурнія велика Saturnia pyri Вразливий Членистоногі
105 Сиворакша Coracias garrulus Зникаючий Хордові
106 Синявець Бавій Pseudophilotes bavius Вразливий Членистоногі
107 Синявець Буадюваля (синявець ероїдес) Polyommatus boisduvalii Зникаючий Членистоногі
108 Синявець римнус Neolycaena rhymnus Неоцінений Членистоногі
109 Сколія-гігант Megascolia maculata Неоцінений Членистоногі
110 Скопа Pandion haliaetus Зникаючий Хордові
111 Сліпачок звичайний Ellobius talpinus Зникаючий Хордові
112 Совка розкішна Staurophora celsia Рідкісний Членистоногі
113 Совка сокиркова Periphanes delphinii Вразливий Членистоногі
114 Сорокопуд червоноголовий Lanius senator Рідкісний Хордові
115 Стафілін волохатий Emus hirtus Рідкісний Членистоногі
116 Стерлядь прісноводна Acipenser ruthenus Зникаючий Хордові
117 Стрічкарка блакитна Catocala fraxini Вразливий Членистоногі
118 Стрічкарка орденська малинова Catocala sponsa Рідкісний Членистоногі
119 Строкатка степова Lagurus lagurus Зникаючий Хордові
120 Тетрамеза пунктирована Tetramesa punctata Рідкісний Членистоногі
121 Турун бесарабський Carabus bessarabicus Вразливий Членистоногі
122 Турун Ештрайхера Carabus estreicheri Вразливий Членистоногі
123 Турун угорський Carabus hungaricus Вразливий Членистоногі
124 Турун Щеглова Carabus stscheglowi Рідкісний Членистоногі
125 Тушканчик великий Allactaga jaculus Рідкісний Хордові
126 Тхір лісовий Mustela putorius Неоцінений Хордові
127 Тхір степовий Mustela eversmanni Зникаючий Хордові
128 Харакопіг скіфський Characopygus scythicus Зникаючий Членистоногі
129 Ховрах крапчастий Spermophilus suslicus Зникаючий Хордові
130 Хом'ячок сірий Cricetulus migratorius Недостатньо відомий Хордові
131 Хохуля руська Desmana moschata Зникаючий Хордові
132 Цератофій багаторогий Ceratophyus polyceros Вразливий Членистоногі
133 Церцеріс горбкувата Cerceris tuberculata Рідкісний Членистоногі
134 Шуліка чорний Milvus migrans Вразливий Хордові
135 Щипавка сибірська Cobitis melanoleuca Вразливий Хордові
136 Ялець Данилевського Leuciscus danilewskii Зникаючий Хордові
137 Яструб коротконогий (тювик європейський) Accipiter brevipes Зникаючий Хордові

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

ПриміткиРедагувати

  1. Важливо пам'ятати, що такий список — це ОД сайту http://redbook-ua.org (автор не відомий, і це точно не Національна комісія з Червоної книги і не Мінприроди), яке не витримує критики, оскільки суперечить навіть картам, наведеним у Червоній книзі України: частина вказаних видів напевно відсутня на території Луганщини навіть за даними з ЧКУ, інші, однозначно відомі для фауни Луганщини, — відсутні у цьому списку.