Відкрити головне меню

Тварини Київської області, занесені до Червоної книги України

СтатистикаРедагувати

Список видівРедагувати

№ п/п Українська назва виду Латинська назва виду Природоохоронний статус Тип
1 Абія блискуча Abia nitens Рідкісний Членистоногі
2 Аноплій самарський Anoplius samariensis Рідкісний Членистоногі
3 Аполлон Parnassius apollo Зникаючий Членистоногі
4 Арге Беккера Arge beckeri Рідкісний Членистоногі
5 Архірилея чорна Archirilleya inopinata Рідкісний Членистоногі
6 Бабка перев'язана Sympetrum pedemontanum Вразливий Членистоногі
7 Багатозв'яз гірський український Polydesmus montanus Рідкісний Членистоногі
8 Баранець великий (дупель) Gallinago media Зникаючий Хордові
9 Бистрянка російська Alburnoides rossicus Зникаючий Хордові
10 Білуга звичайна Huso huso Зникаючий Хордові
11 Бластикотома папоротева Blasticotoma filiceti Рідкісний Членистоногі
12 Больбелязм однорогий Bolbelasmus unicornis Вразливий Членистоногі
13 Бражник дубовий Marumba quercus Рідкісний Членистоногі
14 Бражник мертва голова Acherontia atropos Рідкісний Членистоногі
15 Бражник прозерпіна Proserpinus proserpina Рідкісний Членистоногі
16 Бражник скабіозовий Hemaris tityus Рідкісний Членистоногі
17 Ведмедиця велика Pericallia matronula Вразливий Членистоногі
18 Ведмедиця-господиня Callimorpha dominula Вразливий Членистоногі
19 Ведмідь бурий Ursus arctos Зникаючий Хордові
20 Вечірниця велетенська Nyctalus lasiopterus Зникаючий Хордові
21 Вечірниця мала Nyctalus leisleri Рідкісний Хордові
22 Вечірниця руда Nyctalus noctula Вразливий Хордові
23 Видра річкова Lutra lutra Неоцінений Хордові
24 Вирезуб причорноморський Rutilus frisii Зникаючий Хордові
25 Вусач альпійський Rosalia alpina Вразливий Членистоногі
26 Вусач великий дубовий Cerambyx cerdo Вразливий Членистоногі
27 Вусач земляний хрестоносець (коренеїд хрестоносець) Dorcadion equestre Вразливий Членистоногі
28 Вусач мускусний Aromia moschata Вразливий Членистоногі
29 Вусач-червонокрил Келлера Purpuricenus kaehleri Вразливий Членистоногі
30 Вухань звичайний Plecotus auritus Вразливий Хордові
31 Гадюка степова Vipera renardi Вразливий Хордові
32 Глушець (глухар) Tetrao urogallus Зникаючий Хордові
33 Гоголь Bucephala clangula Рідкісний Хордові
34 Голуб-синяк Columba oenas Вразливий Хордові
35 Гольян озерний Eupallasella percnurus Зникаючий Хордові
36 Горіхотворка велетенська Ibalia rufipes Рідкісний Членистоногі
37 Горностай Mustela erminea Неоцінений Хордові
38 Гуска мала (гуска білолоба мала) Anser erythropus Вразливий Хордові
39 Джміль глинистий Bombus argillaceus Вразливий Членистоногі
40 Джміль моховий Bombus muscorum Рідкісний Членистоногі
41 Джміль пахучий Bombus fragrans Зникаючий Членистоногі
42 Джміль червонуватий Bombus ruderatus Рідкісний Членистоногі
43 Джміль яскравий Bombus pomorum Вразливий Членистоногі
44 Дибка степова Saga pedo Рідкісний Членистоногі
45 Дисцелія зональна Discoelius zonalis Рідкісний Членистоногі
46 Дозорець-імператор Anax imperator Вразливий Членистоногі
47 Евритірея золотиста Eurythyrea aurata Рідкісний Членистоногі
48 Ендроміс березовий Endromis versicolora Вразливий Членистоногі
49 Жовна зелена (дятел зелений) Picus viridis Вразливий Хордові
50 Жук-олень, рогач звичайний Lucanus cervus Рідкісний Членистоногі
51 Жук-самітник Osmoderma barnabita Вразливий Членистоногі
52 Журавель сірий Grus grus Рідкісний Хордові
53 Златка блискуча Buprestis splendens Зниклий Членистоногі
54 Змієїд Circaetus gallicus Рідкісний Хордові
55 Золотомушка червоночуба Regulus ignicapillus Неоцінений Хордові
56 Зубр Bison bonasus Зниклий в природі Хордові
57 Йорж Балона Gymnocephalus baloni Неоцінений Хордові
58 Йорж носар Gymnocephalus acerinus Зникаючий Хордові
59 Кажан пізній Eptesicus serotinus Вразливий Хордові
60 Канюк степовий Buteo rufinus Рідкісний Хордові
61 Каптурниця срібна Cucullia argentea Рідкісний Членистоногі
62 Карась звичайний, карась золотий Carassius carassius Вразливий Хордові
63 Кінь дикий Equus caballus Зниклий в природі Хордові
64 Ковалик сплощений Neopristilophus depressus Рідкісний Членистоногі
65 Коловодник ставковий (поручайник) Tringa stagnatilis Зникаючий Хордові
66 Кольпоциклоп прісноводний Colpocyclops dulcis Вразливий Членистоногі
67 Кордулегастер кільчастий Cordulegaster boltoni Вразливий Членистоногі
68 Кошеніль польська Porphyropha polonica Недостатньо відомий Членистоногі
69 Красик веселий (Пістрянка весела) Zygaena laeta Зникаючий Членистоногі
70 Красотіл пахучий Calosoma sycophanta Вразливий Членистоногі
71 Красуня діва Calopteryx virgo Вразливий Членистоногі
72 Крячок каспійський Hydroprogne caspia Вразливий Хордові
73 Крячок малий Sterna albifrons Рідкісний Хордові
74 Ксилокопа звичайна (бджола-тесляр звичайна) Xylocopa valga Рідкісний Членистоногі
75 Ксилокопа фіолетова (бджола-тесляр фіолетова) Xylocopa violacea Рідкісний Членистоногі
76 Ктенофора прикрашена Ctenophora festiva Зникаючий Членистоногі
77 Ктир велетенський Satanas gigas Вразливий Членистоногі
78 Ктир шершенеподібний Asilus crabroniformis Рідкісний Членистоногі
79 Кулик-сорока Haematopus ostralegus Вразливий Хордові
80 Кутора мала Neomys anomalus Рідкісний Хордові
81 Левкоринія білолоба Leucorrhinia albifrons Зникаючий Членистоногі
82 Лелека чорний Ciconia nigra Рідкісний Хордові
83 Лептоюлюс Семенкевича Leptojulus semenkevitshi Рідкісний Членистоногі
84 Лилик двоколірний Vespertilio murinus Вразливий Хордові
85 Лунь лучний Circus pygargus Вразливий Хордові
86 Лунь польовий Circus cyaneus Рідкісний Хордові
87 Люцина Hamearis lucina Вразливий Членистоногі
88 Лярра анафемська Larra anathema Неоцінений Членистоногі
89 Льодовичник Вествуда Boreus westwoodi Неоцінений Членистоногі
90 Мантіспа штирійська Mantispa styriaca Рідкісний Членистоногі
91 Марена дніпровська Barbus borysthenicus Зникаючий Хордові
92 Махаон Papilio machaon Вразливий Членистоногі
93 Мегариса перлата Megarhyssa perlata Рідкісний Членистоногі
94 Мегариса рогохвостова Megarhyssa superba Рідкісний Членистоногі
95 Мелітурга булавовуса Melitturga clavicornis Вразливий Членистоногі
96 Минь річковий Lota lota Вразливий Хордові
97 Мишівка лісова Sicista betulina Рідкісний Хордові
98 Мідянка звичайна Coronella austriaca Вразливий Хордові
99 Мінога українська Eudontomyzon mariae Зникаючий Хордові
100 Мнемозина Parnassius mnemosyne Вразливий Членистоногі
101 Мухоловка звичайна Scutigera coleoptrata Рідкісний Членистоногі
102 Нетопир звичайний Pipistrellus pipistrellus Вразливий Хордові
103 Нетопир Натузіуса Pipistrellus nathusii Неоцінений Хордові
104 Нетопир-карлик Pipistrellus pygmaeus Неоцінений Хордові
105 Нічниця водяна Myotis daubentonii Вразливий Хордові
106 Нічниця вусата Myotis mystacinus Вразливий Хордові
107 Нічниця Наттерера Myotis nattereri Вразливий Хордові
108 Нічниця ставкова Myotis dasycneme Зникаючий Хордові
109 Норка європейська Mustela lutreola Зникаючий Хордові
110 Орел-карлик Hieraaetus pennatus Рідкісний Хордові
111 Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla Рідкісний Хордові
112 Орусус паразитичний Orussus abietinus Рідкісний Членистоногі
113 Орябок Tetrastes bonasia Вразливий Хордові
114 Осетер російський Acipenser gueldenstaedtii Вразливий Хордові
115 Очеретянка прудка Acrocephalus paludicola Зникаючий Хордові
116 Пилкохвіст лісовий Poecilimon schmidtii Вразливий Членистоногі
117 Пилкохвіст український Poecilimon ukrainicus Вразливий Членистоногі
118 Підорлик малий Aquila pomarina Рідкісний Хордові
119 Плоскотілка червона Cucujus cinnabarinus Вразливий Членистоногі
120 Подалірій Iphiclides podalirius Вразливий Членистоногі
121 Поліксена Zerynthia polyxena Вразливий Членистоногі
122 Пугач Bubo bubo Рідкісний Хордові
123 Райдужниця велика Apatura iris Вразливий Членистоногі
124 Рись Lynx lynx Рідкісний Хордові
125 Сапіга-полохрум Polochrum repandum Рідкісний Членистоногі
126 Сапсан Falco peregrinus Рідкісний Хордові
127 Сатир залізний Hipparchia statilinus Рідкісний Членистоногі
128 Сатурнія велика Saturnia pyri Вразливий Членистоногі
129 Сатурнія мала Eudia pavonia Рідкісний Членистоногі
130 Сатурнія руда Aglia tau Вразливий Членистоногі
131 Сатурнія середня Eudia spini Зникаючий Членистоногі
132 Севрюга звичайна Acipenser stellatus Вразливий Хордові
133 Сиворакша Coracias garrulus Зникаючий Хордові
134 Синявець Буадюваля (синявець ероїдес) Polyommatus boisduvalii Зникаючий Членистоногі
135 Сич волохатий Aegolius funereus Рідкісний Хордові
136 Сінниця Геро Coenonympha hero Вразливий Членистоногі
137 Сіобла бальзамінова Siobla sturmi Рідкісний Членистоногі
138 Сколія-гігант Megascolia maculata Неоцінений Членистоногі
139 Скопа Pandion haliaetus Зникаючий Хордові
140 Сліпак подільський Spalax zemni Недостатньо відомий Хордові
141 Сова болотяна Asio flammeus Рідкісний Хордові
142 Сова бородата Strix nebulosa Рідкісний Хордові
143 Совка розкішна Staurophora celsia Рідкісний Членистоногі
144 Совка сокиркова Periphanes delphinii Вразливий Членистоногі
145 Соня садова Eliomys quercinus Зникаючий Хордові
146 Сорокопуд сірий Lanius excubitor Рідкісний Хордові
147 Стафілін волохатий Emus hirtus Рідкісний Членистоногі
148 Стерлядь прісноводна Acipenser ruthenus Зникаючий Хордові
149 Стрічкарка блакитна Catocala fraxini Вразливий Членистоногі
150 Стрічкарка орденська малинова Catocala sponsa Рідкісний Членистоногі
151 Стрічкарка тополева Limenitis populi Вразливий Членистоногі
152 Строкатка степова Lagurus lagurus Зникаючий Хордові
153 Тетерук Lyrurus tetrix Зникаючий Хордові
154 Тріскачка ширококрила Bryodemella tuberculata Зникаючий Членистоногі
155 Турун Менетріє Carabus menetriesi Рідкісний Членистоногі
156 Тушканчик великий Allactaga jaculus Рідкісний Хордові
157 Тхір лісовий Mustela putorius Неоцінений Хордові
158 Тхір степовий Mustela eversmanni Зникаючий Хордові
159 Хом'як звичайний Cricetus cricetus Неоцінений Хордові
160 Хом'ячок сірий Cricetulus migratorius Недостатньо відомий Хордові
161 Хромадоріна двоока Chromadorina bioculata Зникаючий Круглі черви
162 Ценеліда сітчаста Caenolyda reticulata Вразливий Членистоногі
163 Широковух європейський Barbastella barbastellus Зникаючий Хордові
164 Шовкопряд кульбабовий Lemonia taraxaci Вразливий Членистоногі
165 Шуліка рудий Milvus milvus Зникаючий Хордові
166 Шуліка чорний Milvus migrans Вразливий Хордові
167 Ялець звичайний Leuciscus leuciscus Вразливий Хордові
168 Янус червононогий Janus femoratus Вразливий Членистоногі
169 Ящірка зелена Lacerta viridis Вразливий Хордові

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

ПосиланняРедагувати