Відкрити головне меню

Тварини Запорізької області, занесені до Червоної книги України

СтатистикаРедагувати

Список видівРедагувати

№ п/п Українська назва виду Латинська назва виду Природоохоронний статус Тип
1 Аноплій самарський Anoplius samariensis Рідкісний Членистоногі
2 Бабка перев'язана Sympetrum pedemontanum Вразливий Членистоногі
3 Балабан Falco cherrug Вразливий Хордові
4 Бистрянка російська Alburnoides rossicus Зникаючий Хордові
5 Бичок-пуголовок зірчастий Benthophilus stellatus Рідкісний Хордові
6 Бичок-пуголовочок Браунера Benthophiloides brauneri Рідкісний Хордові
7 Білуга звичайна Huso huso Зникаючий Хордові
8 Бражник дубовий Marumba quercus Рідкісний Членистоногі
9 Бражник мертва голова Acherontia atropos Рідкісний Членистоногі
10 Бражник прозерпіна Proserpinus proserpina Рідкісний Членистоногі
11 Бражник скабіозовий Hemaris tityus Рідкісний Членистоногі
12 Бранхінекта східна Branchinecta orientalis Зникаючий Членистоногі
13 Бранхінектела середня Branchinectella media Вразливий Членистоногі
14 Велетенський мурашиний лев західний Acanthaclisis occitanica Зникаючий Членистоногі
15 Вечірниця велетенська Nyctalus lasiopterus Зникаючий Хордові
16 Вечірниця руда Nyctalus noctula Вразливий Хордові
17 Видра річкова Lutra lutra Неоцінений Хордові
18 Вирезуб причорноморський Rutilus frisii Зникаючий Хордові
19 Вівсянка чорноголова Emberiza melanocephala Рідкісний Хордові
20 Вусач альпійський Rosalia alpina Вразливий Членистоногі
21 Вусач великий дубовий Cerambyx cerdo Вразливий Членистоногі
22 Вусач земляний хрестоносець (коренеїд хрестоносець) Dorcadion equestre Вразливий Членистоногі
23 Вусач мускусний Aromia moschata Вразливий Членистоногі
24 Вухань австрійський Plecotus austriacus Рідкісний Хордові
25 Гадюка степова Vipera renardi Вразливий Хордові
26 Гмеліна Кузнецова Gmelina kusnetzowi Вразливий Членистоногі
27 Гоголь Bucephala clangula Рідкісний Хордові
28 Горностай Mustela erminea Неоцінений Хордові
29 Гуска мала (гуска білолоба мала) Anser erythropus Вразливий Хордові
30 Дерихвіст лучний Glareola pratincola Рідкісний Хордові
31 Дерихвіст степовий Glareola nordmanni Зникаючий Хордові
32 Джміль глинистий Bombus argillaceus Вразливий Членистоногі
33 Джміль моховий Bombus muscorum Рідкісний Членистоногі
34 Джміль пахучий Bombus fragrans Зникаючий Членистоногі
35 Дибка степова Saga pedo Рідкісний Членистоногі
36 Дозорець-імператор Anax imperator Вразливий Членистоногі
37 Дрохва Otis tarda Зникаючий Хордові
38 Евмен трикрапковий Eumenes tripunctatus Вразливий Членистоногі
39 Евритірея золотиста Eurythyrea aurata Рідкісний Членистоногі
40 Ейзенія гордєєва Eisenia gordejeffi Вразливий Кільчасті черви
41 Жайворонок сірий Calandrella rufescens Неоцінений Хордові
42 Журавель степовий Anthropoides virgo Зникаючий Хордові
43 Зегрис Евфема Zegris eupheme Зникаючий Членистоногі
44 Ірис плямистий Iris polystictica Рідкісний Членистоногі
45 Іфігенела колючконога Iphigenella acanthopoda Зникаючий Членистоногі
46 Іфігенела шаблінська Iphigenella shablensis Вразливий Членистоногі
48 Кажан пізній Eptesicus serotinus Вразливий Хордові
49 Казарка червоновола Rufibrenta ruficollis Вразливий Хордові
50 Канюк степовий Buteo rufinus Рідкісний Хордові
51 Карась звичайний, карась золотий Carassius carassius Вразливий Хордові
52 Клімена Esperarge climene Вразливий Членистоногі
53 Кольпоциклоп прісноводний Colpocyclops dulcis Вразливий Членистоногі
54 Коровайка Plegadis falcinellus Вразливий Хордові
55 Кошеніль польська Porphyropha polonica Недостатньо відомий Членистоногі
56 Красик веселий (Пістрянка весела) Zygaena laeta Зникаючий Членистоногі
57 Крячок малий Sterna albifrons Рідкісний Хордові
58 Ксилокопа звичайна (бджола-тесляр звичайна) Xylocopa valga Рідкісний Членистоногі
59 Ксилокопа райдужна (бджола-тесляр райдужна) Xylocopa iris Зникаючий Членистоногі
60 Ксилокопа фіолетова (бджола-тесляр фіолетова) Xylocopa violacea Рідкісний Членистоногі
61 Ктир шершенеподібний Asilus crabroniformis Рідкісний Членистоногі
62 Кулик-довгоніг (ходуличник) Himantopus himantopus Вразливий Хордові
63 Кулик-сорока Haematopus ostralegus Вразливий Хордові
64 Кульон великий (кроншнеп великий) Numenius arquata Зникаючий Хордові
65 Кульон середній (кроншнеп середній) Numenius phaeopus Зникаючий Хордові
66 Кульон тонкодзьобий (кроншнеп тонкодзьобий) Numenius tenuirostris Зникаючий Хордові
67 Лебідь малий Cygnus bewickii Рідкісний Хордові
68 Левкомігус білосніжний Leucomigus candidatus Рідкісний Членистоногі
69 Лежень Burhinus oedicnemus Неоцінений Хордові
70 Лилик двоколірний Vespertilio murinus Вразливий Хордові
71 Ліксус катрановий Lixus canescens Рідкісний Членистоногі
72 Лосось чорноморський Salmo labrax Зникаючий Хордові
73 Лунь польовий Circus cyaneus Рідкісний Хордові
74 Лунь степовий Circus macrourus Зникаючий Хордові
75 Люцина Hamearis lucina Вразливий Членистоногі
76 Лярра анафемська Larra anathema Неоцінений Членистоногі
77 Марена дніпровська Barbus borysthenicus Зникаючий Хордові
78 Мартин каспійський (реготун чорноголовий) Larus ichthyaetus Зникаючий Хордові
79 Махаон Papilio machaon Вразливий Членистоногі
80 Мелітурга булавовуса Melitturga clavicornis Вразливий Членистоногі
81 Меризія азовська Moerisia maeotica Зникаючий Кишковопорожнинні
82 Мідянка звичайна Coronella austriaca Вразливий Хордові
83 Мізида аномальна Hemimysis anomala Зникаючий Членистоногі
84 Мінога українська Eudontomyzon mariae Зникаючий Хордові
85 Мнемозина Parnassius mnemosyne Вразливий Членистоногі
86 Морська свиня (азовка) Phocoena phocoena Вразливий Хордові
87 Нерозень Anas strepera Рідкісний Хордові
88 Нетопир звичайний Pipistrellus pipistrellus Вразливий Хордові
89 Нетопир Натузіуса Pipistrellus nathusii Неоцінений Хордові
90 Нетопир середземноморський Pipistrellus kuhlii Вразливий Хордові
91 Нічниця водяна Myotis daubentonii Вразливий Хордові
92 Норка європейська Mustela lutreola Зникаючий Хордові
93 Оліндіас несподіваний Olindias inexpectata Вразливий Кишковопорожнинні
94 Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla Рідкісний Хордові
95 Осетер російський Acipenser gueldenstaedtii Вразливий Хордові
96 Пахіцефус степовий Pachycephus cruentatus Зникаючий Членистоногі
97 Перегузня Vormela peregusna Рідкісний Хордові
98 Пісочник морський (зуйок морський) Charadrius alexandrinus Вразливий Хордові
99 Подалірій Iphiclides podalirius Вразливий Членистоногі
100 Поліксена Zerynthia polyxena Вразливий Членистоногі
101 Полоз візерунковий Elaphe dione Зникаючий Хордові
102 Полоз жовточеревий, полоз каспійський Hierophis caspius Вразливий Хордові
103 Пухівка (гага звичайна) Somateria mollissima Вразливий Хордові
104 Савка Oxyura leucocephala Зникаючий Хордові
105 Сапіга-полохрум Polochrum repandum Рідкісний Членистоногі
106 Сапсан Falco peregrinus Рідкісний Хордові
107 Сатир залізний Hipparchia statilinus Рідкісний Членистоногі
108 Сатурнія велика Saturnia pyri Вразливий Членистоногі
109 Сатурнія мала Eudia pavonia Рідкісний Членистоногі
110 Севрюга звичайна Acipenser stellatus Вразливий Хордові
111 Сиворакша Coracias garrulus Зникаючий Хордові
112 Синявець Бавій Pseudophilotes bavius Вразливий Членистоногі
113 Синявець Пилаон Plebeius pylaon Вразливий Членистоногі
114 Синявець римнус Neolycaena rhymnus Неоцінений Членистоногі
115 Сколія-гігант Megascolia maculata Неоцінений Членистоногі
116 Скопа Pandion haliaetus Зникаючий Хордові
117 Сліпачок звичайний Ellobius talpinus Зникаючий Хордові
118 Сова болотяна Asio flammeus Рідкісний Хордові
119 Совка Otus scops Рідкісний Хордові
120 Совка сокиркова Periphanes delphinii Вразливий Членистоногі
121 Сорокопуд червоноголовий Lanius senator Рідкісний Хордові
122 Стафілін волохатий Emus hirtus Рідкісний Членистоногі
123 Стерлядь прісноводна Acipenser ruthenus Зникаючий Хордові
124 Стрічкарка блакитна Catocala fraxini Вразливий Членистоногі
125 Стрічкарка орденська малинова Catocala sponsa Рідкісний Членистоногі
126 Стрічкарка тополева Limenitis populi Вразливий Членистоногі
127 Строкатка степова Lagurus lagurus Зникаючий Хордові
128 Судак волзький, Берш Sander volgensis Зникаючий Хордові
129 Томарес Ногеля Tomares nogelii Вразливий Членистоногі
130 Трав'яний краб Carcinus aestuarii Рідкісний Членистоногі
131 Турун угорський Carabus hungaricus Вразливий Членистоногі
132 Тхір лісовий Mustela putorius Неоцінений Хордові
133 Тхір степовий Mustela eversmanni Зникаючий Хордові
134 Умбріна світла, горбань світлий Umbrina cirrosa Рідкісний Хордові
135 Хом'ячок сірий Cricetulus migratorius Недостатньо відомий Хордові
136 Чапля жовта Ardeola ralloides Рідкісний Хордові
137 Чернь червонодзьоба Netta rufina Рідкісний Хордові
138 Чоботар (шилодзьобка) Recurvirostra avosetta Рідкісний Хордові
139 Шемая азовська Alburnus leobergi Вразливий Хордові
140 Шпак рожевий Sturnus roseus Рідкісний Хордові
141 Шуліка чорний Milvus migrans Вразливий Хордові
142 Ялець звичайний Leuciscus leuciscus Вразливий Хордові
143 Ящірка зелена Lacerta viridis Вразливий Хордові

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати