Тарасенко Володимир Віталійович

Тарасенко Володимир Віталійович — доктор технічних наук, професор кафедри «Сільськогосподарські машини» Таврійського державного агротехнологічного університету.

Тарасенко Володимир Віталійович
Народився 19 квітня 1959(1959-04-19) (65 років)
м. Конотоп, Сумської області
Місце проживання Мелітополь
Країна Україна Україна
Alma mater Мелітопольський інститут механізації сільського господарства
Заклад Таврійський державний агротехнологічний університет
Посада Професор кафедри сільськогосподарських машин
Вчене звання професор
Науковий ступінь доктор технічних наук

Біографія ред.

Володимир Віталійович Тарасенко народився 19 квітня 1959 року в місті Конотопі Сумської області в сім'ї службовців.

У 1976 році закінчив Мелітопольську СШ № 5.

З вересня 1976 р. по червень 1981 р. студент Мелітопольського інституту механізації сільського господарства.

Після закінчення у 1981 році МІМСГ був направлений працювати на Одеську овочеву дослідну станцію Всесоюзного науково-дослідного інституту селекції та насінництва овочевих культур, де за дев'ять років (1981—1988) пройшов шлях від інженера-механіка до завідувача лабораторії механізації овочівництва.

У квітні 1983 року вступив до заочної аспірантури Всесоюзного науково-дослідного інституту селекції та насінництва овочевих культур (ВНДІСНОК) (м. Москва).

За розробку лінії гідродинамічного сортування томатів за ступенем дозрілості, у 1987 р. Володимиру Віталійовичу присуджено премію ЦК ЛКСМУ. У 1987 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Исследование и обоснование технологии механизированной уборки плодов и выделения семян томата» у Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства.

Свою трудову діяльність у Мелітопольському інституті механізації сільського господарства В. В. Тарасенко розпочав у 1989 році на посаді старшого наукового співробітника НДЧ.

У 1990 році йому присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

З 1992 року — завідувач науково-дослідницької лабораторії МІМСГ, професор кафедри «Сільськогосподарські машини».

22 січня 1992 року В. В. Тарасенко захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук на тему: «Разработка комплекса машин для уборки и доработки томатов».

У березні 1992 року йому присуджено вчену ступінь доктора технічних наук.

У січні 1994 року присвоєно вчене звання професора.

10 жовтня 1997 року В. В. Тарасенко обраний дійсним членом Української технологічної академії, відділенню «Технологія харчової промисловості» з присвоєнням звання «Академік».

Нагороди ред.

За багаторічну плідну працю Володимир Віталійович Тарасенко нагороджений трудовою відзнакою «Знак Пошани» (2007), Подякою за плідну організаторську роботу по інноваційному розвитку освіти України (2008). Нагороджений знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІ, ІІІ ступеня (2010, 2009).

Бібліографія ред.

Під його керівництвом було захищено 5 кандидатських дисертацій. Має понад 60 наукових публікацій, автор 24 патентів. Найвідоміші з них:

 • Тарасенко В. В. Исследование и обоснование технологии механизированной уборки плодов и выделения семян томата: автореферат дис… канд. техн. наук: 05.20.01 / В. В. Тарасенко; ХИМЭСХ. — Харьков, 1987. — 21 с.
 • Тарасенко В. В. Разработка комплекса машин для уборки и доработки томатов: автореферат дис… д-ра техн. наук : 05.20.01 / В. В. Тарасенко ; НПО ВИСХОМ. — М., 1991. — 48 с.
 • Тарасенко В. В. Рекомендации по возделыванию овощных культур / В. В. Тарасенко ; ТГАТА, ИКЦ «Агро-Таврия». — Мелитополь, 1997. — 15 с.
 • Тарасенко В. В. Технологии выращивания чеснока с использование машин от компании «РОСТА»/ В. В. Тарасенко. ‒ Мелитополь: Издательский дом МГТ, 2017. ‒ 84 с.
 • Тарасенко В. В. Режим работы гидродинамического сортировщика плодов томата / В. В. Тарасенко // Техника в сельском хозяйстве. — 1990. — № 1. — С. 29-30.
 • Тарасенко В. В. Исследование работы горок в машинах для уборки томатов / В. В. Тарасенко // Механизация и электрификация сельского хозяйства. — 1991. — № 8. — С. 12-13.
 • Тарасенко В. В. Исследование процесса работы измельчителя на томатоуборочном комбайне ТАКИ-18 / В. В. Тарасенко, С. А. Масловский // Конструювання, виробництво та експлуатація с.-г.  машин: міжвід. наук.-техн. збірник. — Кіровоград, 1996. — Вип. 24-26 — С. 33-37.
 • Тарасенко В. В. Вплив надійності жниварок на ефективність їх роботи / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету — Мелітополь, 2011. — Вип. 11, т. 2. — С. 111—118.
 • Тарасенко В. В. Конструктивні параметри робочого органу викопувального плуга / Тарасенко В. В., О. І. Матковський / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету — Мелітополь, 2011. — Вип. 11, т. 2. — С. 126—132.
 • Тарасенко В. В. Обгрунтування параметрів стрілчастої лапи комбінованого знаряддя для поверхневого обробітку ґрунту / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету — Мелітополь, 2011. — Вип. 11, т. 2. — С. 226—231.
 • Тарасенко В. В. Технологии уборки томатов / В. В. Тарасенко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах. видання / ТДАТУ. — Мелітополь, 2012. — Вип. 12, т. 3. — С. 28-32.
 • Тарасенко В. В. Підготовка води для краплинного зрошення / Тарасенко В. В., Пастухов В. І. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету — Мелітополь, 2013. — Вип. 13, т. 3. — С. 129—133.
 • Тарасенко В. В. Аналіз існуючих теорій руйнування крихких матеріалів / Тарасенко В. В., О. В. Сушко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету — Мелітополь, 2016. — Вип. 16, т. 2. — С. 131—138.
 • Тарасенко В. В. Особливості проведення досліжень мікробіологічної забрудненості комбікорму з використанням методу газорозрядної візуалізації / Тарасенко В. В., Гомонець О. П. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету — Мелітополь, 2016. — Вип. 16, т. 2. — С. 120—124.
 • Тарасенко В. В. Використання енергозберігаючого обладнання для вологотеплової і термічної обробки концентрованих кормів / Тарасенко В. В., Болтянський Б. В., Дереза С. В. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету — Мелітополь, 2016. — Вип. 16, т. 2.
 • Тарасенко В. В. Вплив біостимуляторів на формування врожайності гороху посівного в умовах Південного степу України / Тарасенко В. В., Колесніков М. О. // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2017 року «Інноваційні агротехнології», 2018. — Вип. V (С. 63-66).
 • Тарасенко В. Вирощування овочів стрічково-координатним способом / В. Тарасенко // Овощеводство: украинский журнал для профессионалов. — 2018. — № 10. — С. 54-57.